Kolejne świadczenie postojowe dla zleceniobiorcy - kiedy należy złożyć wniosek?

Moje pytanie dotyczy postojowego dla zleceniobiorcy. Posiadam umowę zlecenia zawartą od 7.01.2020 r. do dnia 30.06.2020r. W miesiącu kwietniu u zleceniodawcy nastąpił przestój. W wyniku powyższego nastąpiło ograniczenie wykonywania umowy. W maju złożony został wniosek o postojowe za kwiecień i zostało ono wypłacone w maju. Rozumiem, że skoro przestój trwa nadal w maju to w czerwcu mogę złożyć kolejny wniosek o postojowe za maj. Moje pytanie dotyczy postojowego za czerwiec. Czy skoro umowa zlecenia trwa do 30.06.2020 r. i nadal zachodzi przesłanka ograniczenia jej wykonywania to w lipcu mogę złożyć wniosek o trzecie postojowe czyli za czerwiec pomimo, że umowa kończy się 30.06.2020?

Pytanie od: Sabina


Nasz ekspert odpowiada

Z treści powyższego pytania należy wnioskować, że dotyczy ono świadczenia postojowego uregulowanego w art. 15 zq – art. 15 zz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „ustawa”). Zgodnie z art. 15 zua ustawy, świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie, o ile wykaże, że sytuacja materialna nie uległa poprawie. Wypłata po raz kolejny może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia.

W związku z powyższym, jeżeli wypłata świadczenia postojowego za kwiecień nastąpiła w maju, to wniosek o świadczenie postojowe za miesiąc maj należy złożyć w czerwcu. Taki schemat będzie obowiązywał również w odniesieniu do świadczenia postojowego za miesiąc czerwiec.

Okoliczność, że umowa wygasa z dniem 30 czerwca 2020 roku nie ma znaczenia, bowiem przepisy nie stawiają wymogu, aby umowa obowiązywała w dniu złożenia wniosku. Jedynym wymogiem w tym zakresie jest wskazanie daty jej zawarcia, a mianowicie, musi to nastąpić przed dniem 1 kwietnia 2020 roku. Ponadto, zgodnie z art. 15 zs ust. 7 ustawy, wnioski o świadczenia postojowe mogą być złożone najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Składając wniosek w lipcu każda z powyższych przesłanek zostanie spełniona.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo