Konsekwencje porzucenia pracy

Jakie s─ů konsekwencje porzucenia pracy co nam grozi w takim przypadku? Czy taka historia wp┼éywa negatywnie na znalezienie nowego zatrudnienia?

Pytanie od: Sebau


Nasz ekspert odpowiada

Porzucenie pracy rozumie si─Ö jako nag┼é─ů rezygnacj─Ö z pracy i wykonywania obowi─ůzk├│w s┼éu┼╝bowych, dokonan─ů bez rozwi─ůzania umowy o prac─Ö, a cz─Östo nawet bez jakiejkolwiek konsultacji z pracodawc─ů, co zwykle wi─ů┼╝e si─Ö z trudno┼Ťciami organizacyjnymi po stronie pracodawcy. G┼é├│wnym przejawem porzucenia pracy jest przede wszystkim trwa┼éa i nieusprawiedliwiona absencja pracownika.

Podkre┼Ťlenia wymaga, ┼╝e porzucenia pracy nie nale┼╝y uto┼╝samia─ç z ka┼╝d─ů nieobecno┼Ťci─ů w pracy. Nieobecno┼Ť─ç mo┼╝e by─ç bowiem uzasadniona, nawet je┼Ťli nie zostanie przez pracownika formalnie i prawid┼éowo usprawiedliwiona. Porzucenie stanowi za┼Ť ┼Ťwiadom─ů i trwa┼é─ů rezygnacj─Ö z pracy u danego pracodawcy, kt├│ra nie jest usprawiedliwiona ani uzasadniona obiektywnymi, niespodziewanymi okoliczno┼Ťciami, lecz powodowana jest decyzj─ů pracownika o zaniechaniu wykonywania pracy.

Porzucenie pracy nie tylko nie zosta┼éo zdefiniowane w Kodeksie pracy (dalej: k.p.), lecz tak┼╝e ┼╝aden jego przepis nie pos┼éuguje si─Ö tym poj─Öciem oraz nie odnosi si─Ö do tego zagadnienia, w tym r├│wnie┼╝ nie wyja┼Ťnia, jakie s─ů konsekwencje takiego post─Öpowania pracownika. Niew─ůtpliwie jednak porzucenie pracy mo┼╝e mie─ç donios┼ée konsekwencje dla pracownika, w tym tak┼╝e finansowe.

Rozwi─ůzanie umowy o prac─Ö z winy pracownika

Art. 100 ┬ž 1 k.p. stanowi, ┼╝e podstawowym obowi─ůzkiem pracownika jest wykonywanie pracy sumiennie i starannie oraz stosowanie si─Ö do polece┼ä prze┼éo┼╝onych. Niew─ůtpliwie nieusprawiedliwiona nieobecno┼Ť─ç w pracy i niewykonywanie obowi─ůzk├│w okre┼Ťlonych przez umow─Ö o prac─Ö oraz pracodawc─Ö stanowi naruszenie podstawowych obowi─ůzk├│w pracownika. Jak wynika z art. 52 ┬ž 1 ust. 1 k.p., w przypadku ci─Ö┼╝kiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowi─ůzk├│w pracowniczych pracodawca mo┼╝e rozwi─ůza─ç umow─Ö o prac─Ö bez wypowiedzenia z winy pracownika. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma to, czy naruszenie obowi─ůzk├│w ma charakter ci─Ö┼╝kiego naruszenia, poniewa┼╝ tylko takie naruszenie podstawowych obowi─ůzk├│w pracowniczych mo┼╝e stanowi─ç podstawi─Ö do tzw. dyscyplinarnego zwolnienia pracownika. Nie budzi jednak┼╝e w─ůtpliwo┼Ťci, ┼╝e porzucenie pracy mo┼╝e by─ç uznane przez pracodawc─Ö za ci─Ö┼╝kie naruszenie, poniewa┼╝ dotyczy najbardziej podstawowego z obowi─ůzk├│w pracownika, jakim jest stawiennictwo w zak┼éadzie pracy i wykonywanie pracy. Jest to bowiem istota stosunku pracy.

Oczywi┼Ťcie w przypadku porzucenia przez pracownika pracy pracodawca mo┼╝e rozwi─ůza─ç umow─Ö w inny spos├│b, np. za porozumieniem stron lub za wypowiedzeniem. Je┼╝eli jednak zdecyduje si─Ö na rozwi─ůzanie umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika, musi dope┼éni─ç niezb─Ödnych formalno┼Ťci ÔÇô z┼éo┼╝y─ç pracownikowi pisemne uzasadnione o┼Ťwiadczenie w tym przedmiocie, a tak┼╝e skonsultowa─ç si─Ö z zak┼éadow─ů organizacj─ů zwi─ůzkow─ů, je┼╝eli taka reprezentuje pracownika. Ponadto pracodawca musi zachowa─ç ustawowy termin ÔÇô rozwi─ůzanie umowy nie mo┼╝e nast─ůpi─ç po up┼éywie jednego miesi─ůca od uzyskania przez pracodawc─Ö wiadomo┼Ťci o okoliczno┼Ťci uzasadniaj─ůcej rozwi─ůzanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Je┼╝eli pracownik uzna, ┼╝e zastosowane wobec niego rozwi─ůzanie umowy o prac─Ö bez wypowiedzenia z jego winy jest nieuzasadnione i dokonane z naruszeniem przepis├│w prawa pracy, b─Ödzie m├│g┼é skierowa─ç spraw─Ö na drog─Ö s─ůdow─ů i ┼╝─ůda─ç przywr├│cenia do pracy albo odszkodowania. Jednak┼╝e je┼╝eli w toku post─Öpowania pracodawca wyka┼╝e, ┼╝e pracownik dopu┼Ťci┼é si─Ö ci─Ö┼╝kiego naruszenia podstawowych obowi─ůzk├│w pracowniczych, a tym samym dzia┼éanie pracodawcy by┼éo uzasadnione, pow├│dztwo pracownika mo┼╝e zosta─ç oddalone, a na pracowniku mo┼╝e spocz─ů─ç ci─Ö┼╝ar pokrycia koszt├│w procesu.

Kary porz─ůdkowe: upomnienie i nagana

Warto r├│wnie┼╝ pami─Öta─ç, ┼╝e do czasu trwania stosunku pracy pracodawca dysponuje tak┼╝e uprawnieniem do na┼éo┼╝enia na pracownika mniej dotkliwych sankcji - kar porz─ůdkowych, o kt├│rych mowa w art. 108 k.p. Wskaza─ç tu nale┼╝y na kar─Ö upomnienia i kar─Ö nagany, lecz tak┼╝e na kar─Ö pieni─Ö┼╝n─ů, kt├│ra mo┼╝e by─ç zastosowana w przypadku opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia. Kara pieni─Ö┼╝na mo┼╝e by─ç jednak zastosowana dopiero po wys┼éuchaniu pracownika, co nie jest mo┼╝liwe w przypadku, gdy pracownik nie stawia si─Ö do pracy i jest nieuchwytny.

Odszkodowanie dla pracodawcy

Pracownik, kt├│ry w spos├│b nag┼éy i niespodziewany porzuca prac─Ö, mo┼╝e spowodowa─ç znaczne trudno┼Ťci organizacyjne po stronie pracodawcy. Przyk┼éadowo, pracodawca mo┼╝e zosta─ç zmuszony do wstrzymania ┼Ťwiadczenia us┼éugi lub procesu produkcji w przypadku, gdy nie znajdzie zast─Öpstwa dla nieobecnego pracownika. Wi─ů┼╝e si─Ö to z mo┼╝liwo┼Ťci─ů poniesienia przez pracodawc─Ö szk├│d finansowych, kt├│re mog─ů niekiedy przybiera─ç znaczne rozmiary. Jak wynika z orzecznictwa S─ůdu Najwy┼╝szego (por. wyrok S─ůdu Najwy┼╝szego z dnia 9 sierpnia 2011 r., sygn. I BP 3/11), w oparciu o art. 415 Kodeksu cywilnego w zwi─ůzku z art. 300 k.p. pracodawca mo┼╝e dochodzi─ç od pracownika naprawienia szkody b─Öd─ůcej nast─Öpstwem odmowy wykonania przez pracownika polecenia dotycz─ůcego pracy i rozwi─ůzania z nim wskutek tego umowy o prac─Ö na podstawie art. 52 ┬ž 1 pkt. 1 k.p. Powy┼╝sze oznacza zatem, ┼╝e pracodawca, kt├│ry dozna┼é szkody maj─ůtkowej w wyniku porzucenia przez pracownika pracy, mo┼╝e sformu┼éowa─ç roszczenie odszkodowawcze i dochodzi─ç go od pracownika na drodze s─ůdowej. Je┼╝eli w toku post─Öpowania s─ůdowego wyka┼╝e, ┼╝e poni├│s┼é szkod─Ö okre┼Ťlonego rozmiaru, kt├│ra jest wynikiem zawinionego zachowania pracownika i pozostaje z nim w zwi─ůzku przyczynowym, pracownik mo┼╝e zosta─ç prawomocnie zobowi─ůzany do pokrycia tej szkody.

Tryb rozwi─ůzania umowy a ┼Ťwiadectwo pracy

Po ustaniu stosunku pracy, pracodawca jest zobowi─ůzany do wydania pracownikowi ┼Ťwiadectwa pracy, w kt├│rym widnieje tryb i podstawa prawna rozwi─ůzania umowy o prac─Ö. W ┼Ťwiadectwie pracy nie wskazuje si─Ö wprawdzie przyczyny dyscyplinarnego rozwi─ůzania umowy o prac─Ö, jednak┼╝e samo ujawnienie w ┼Ťwiadectwie przyczyny zako┼äczenia stosunku pracy mo┼╝e utrudnia─ç lub nawet uniemo┼╝liwia─ç znalezienie pracy w przysz┼éo┼Ťci. Przysz┼éy pracodawca mo┼╝e by─ç bowiem zainteresowany, z jakiego powodu dosz┼éo do rozwi─ůzania umowy o prac─Ö bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz obawia─ç si─Ö zatrudnienia pracownika, kt├│ry w przesz┼éo┼Ťci dopu┼Ťci┼é si─Ö ci─Ö┼╝kiego naruszenia swoich podstawowych obowi─ůzk├│w.

Mniejsze wynagrodzenie

W przypadku rozwi─ůzania przez pracodawc─Ö umowy o prac─Ö bez wypowiedzenia z winy pracownika, po stronie pracodawcy powstaje tak┼╝e obowi─ůzek rozliczenia si─Ö z pracownikiem. Pracodawca powinien wyp┼éaci─ç pracownikowi nale┼╝ne wynagrodzenie, przy czym b─Ödzie ono pomniejszone o ewentualne porz─ůdkowe kary pieni─Ö┼╝ne oraz o dni, w kt├│rych pracownik nie wykonywa┼é pracy. Pracownikowi nale┼╝y si─Ö jedynie wynagrodzenie za te dni, w kt├│rych wykonywa┼é prac─Ö. Ponadto, pracodawca powinien dokona─ç rozliczenia w zakresie niewykorzystanego urlopu oraz innych nale┼╝no┼Ťci, kt├│re mog─ů wynikn─ů─ç ze stosunku pracy.

Porzucenie pracy a prawo do zasiłku

Warto r├│wnie┼╝ pami─Öta─ç, ┼╝e pracownik, kt├│ry porzuca prac─Ö, mo┼╝e spotka─ç si─Ö z odmow─ů uzyskania zasi┼éku dla bezrobotnych. Jak bowiem wynika z art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawo do zasi┼éku nie przys┼éuguje bezrobotnemu, kt├│ry w okresie 6 miesi─Öcy przed zarejestrowaniem si─Ö w powiatowym urz─Ödzie pracy spowodowa┼é rozwi─ůzanie ze swej winy stosunku pracy bez wypowiedzenia. Tym samym, je┼╝eli wskutek porzucenia pracy pracodawca dyscyplinarnie rozwi─ů┼╝e umow─Ö z winy pracownika, pracownikowi nie b─Ödzie przys┼éugiwa┼éo prawo do skorzystania zasi┼éku dla bezrobotnych.

Porzucenie pracy jest zjawiskiem, kt├│re mo┼╝na zaobserwowa─ç szczeg├│lnie cz─Östo w przypadkach, gdy pracownik znajduje now─ů, lepiej p┼éatn─ů prac─Ö i nie chce pracowa─ç w dotychczasowym miejscu pracy przez ca┼éy okres wypowiedzenia, kt├│ry mo┼╝e wynosi─ç nawet kilka miesi─Öcy. Tego rodzaju dzia┼éanie mo┼╝e jednak nie┼Ť─ç ze sob─ů szereg negatywnych konsekwencji, w tym r├│wnie┼╝ finansowych, pocz─ůwszy od pomniejszonego wynagrodzenia i kar pieni─Ö┼╝nych, a sko┼äczywszy na dyscyplinarnym rozwi─ůzaniu umowy o prac─Ö i odszkodowaniu za szkody poniesione przez pracodawc─Ö. Warto tak┼╝e pami─Öta─ç, ┼╝e podstawa i tryb rozwi─ůzania umowy o prac─Ö s─ů ka┼╝dorazowo ujawniane w ┼Ťwiadectwie pracy, co mo┼╝e powodowa─ç problemy ze znalezieniem zatrudnienia w przysz┼éo┼Ťci. Maj─ůc na uwadze powy┼╝sze w ka┼╝dym przypadku warto rozwa┼╝y─ç porozumienie si─Ö z pracodawc─ů, kt├│re mo┼╝e przybra─ç r├│┼╝ne formy, np. rozwi─ůzania umowy za porozumieniem stron lub skr├│cenia okresu wypowiedzenia.

3.2
/ 5
(liczba g┼éos├│w: 
5
)
Twoja ocena

Wszelkie materia┼éy znajduj─ůce si─Ö na niniejszej stronie zamieszczone s─ů w jedynie w celu informacyjnym i nie mog─ů by─ç traktowane jako porada prawna w ┼╝adnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dok┼éadamy wszelkich stara┼ä, aby informacje tu zawarte by┼éy kompletne, prawdziwe i aktualne.

W┼éa┼Ťciciel portalu nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za ┼╝adne stwierdzenie zawarte w tre┼Ťci niniejszej strony, jak r├│wnie┼╝ za ewentualne b┼é─Ödy lub braki w zamieszczonych materia┼éach, ani te┼╝ za ewentualne rezultaty dzia┼éa┼ä podj─Ötych w oparciu o nie. Odwiedzaj─ůcy niniejsz─ů witryn─Ö powinni zasi─Ögn─ů─ç indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek spos├│b odnosz─ůcych si─Ö do ich praw i obowi─ůzk├│w.

Bardzo prawdopodobne, ┼╝e odpowied┼║ na nurtuj─ůce ci─Ö pytanie znajduje si─Ö ju┼╝ w naszej bazie. Sprawd┼║ to! W tym celu w okienku poni┼╝ej opisz has┼éowo sw├│j problem ÔÇô postaraj si─Ö ograniczy─ç do trzechÔÇôczterech s┼é├│w. Je┼╝eli wynik b─Ödzie negatywny, zadaj pytanie, korzystaj─ůc z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci do┼éo┼╝─ů wszelkich stara┼ä, aby szybko odpowiedzie─ç na Twoje pytanie. Mimo to w niekt├│rych przypadkach czas oczekiwania na odpowied┼║ mo┼╝e wynosi─ç od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pyta┼ä zadawanych wielokrotnie lub tych, na kt├│re odpowiedzi pojawi┼éy si─Ö ju┼╝ w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.