Rozwiązanie umowy o pracę i obniżenie etatu w czasach pandemii

17.02.2020 podpisałam z pracodawcą porozumienie stron w sprawie rozwiazania umowy o pracę z dniem 27.04.2020. Dostałam odprawę za skrócony okres wypowiedzenia z przyczyn niedotyczacych pracowników. Na porozumieniu miałam zapis, że wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej. 10.04.2020 pracodawca poinformował mnie, że obniżył mi etat i wynagrodzenie z 1 etatu do 4/5 z uwagi na porozumienie pracowawcy i przedstawicieli pracowników, od 01.04.2020 do 30.06.2020. Pracodawca uważa, że na podstawie układu zbiorowego zawartego z pracownikami nie musiał mieć mojej zgody na obniżenie wynagrodzenia w zwiazku z COVID 19. Tak więc zawarł ze mną dwa porozumienia: jedno pracodawca -pracownik z dnia 17.02.2020 i z tego porozumienia mnie zwolnił w dniu 27.04.2020 i drugie porozumienie pracodawca -przedstawiciele pracowników i z tego porozumienia obniżył mi etat i wynagrodzenie nie zachowując dla mnie miejsca pracy z uwagi na pierwsze porozumienie z dnia 17.02.2020 zgodnie z którym umowa o pracę na mocy porozumienia stron rozwiązuje się w dniu27.04.2020. Czy pracodawca mógł wobec mnie zastosować dwa porozumienia, ale tylko każde z nich połowiczne?

Pytanie od: BRUTUS


Nasz ekspert odpowiada

Odpowiedź na powyższe pytanie wymaga poczynienia pewnych założeń, mianowicie, należy przyjąć, że 17 lutego 2020 roku zostało zawarte porozumienie o wypowiedzeniu umowy o pracę ze skutkiem na dzień 27 kwietnia 2020 roku. Następnie, wskutek okoliczności związanych ogłoszonym stanem pandemii, pracodawca zawarł porozumienie o obniżeniu wymiaru czasu pracy pracownikom do 4/5 etatu. Zatem kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest to, czy takim porozumieniem mogła zostać również objęta Pytająca, która w dniu zawarcia tego porozumienia tj. 1 kwietnia 2020 roku pozostawała w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.

Porozumienie o obniżeniu wymiaru czasu pracy ma związek z formą wsparcia uregulowaną w art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej „ustawa”) w związku z wystąpieniem u pracodawcy przestoju ekonomicznego albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Pracodawca wnioskujący o to dofinansowanie winien zawrzeć porozumienie o obniżeniu wymiaru czasu pracy z organizacją związkową, zakładową organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników wyłonionymi w przyjętym u pracodawcy trybie. W treści porozumienia należy wskazać co najmniej grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, wymiar obniżonego czasu pracy oraz okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Odpowiadając zatem na pytanie, czy pracodawca mógł objąć Pytającą porozumieniem, wskazać należy, że co do zasady mógł, bowiem porozumienie to nie jest zawierane z każdym z pracowników z osobna, ale z podmiotem reprezentującym pracowników (tak jak wskazano powyżej).  

Odrębną kwestią pozostaje natomiast to, czy ww. porozumieniem mógł zostać objęty pracownik, który w chwili jego zawarcia tj. 1 kwietnia 2020 roku, pozostawał w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.  

Wojewódzkie Urzędy Pracy stoją na stanowisku, że świadczenie z art. 15g ustawy ma na celu ochronę i utrzymanie miejsc pracy, zatem porozumieniem nie powinno obejmować się pracowników, których stosunki pracy nie zostaną utrzymane. Niemniej jednak, jeżeli pracodawca objął Pytającą porozumieniem i dodatkowo umieścił Jej dane w wykazie pracowników, na których ubiegał się o dofinansowanie, nie rodzi to po stronie pracownika żadnych roszczeń. Jeżeli pracodawca uzyskał dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika, którego stosunek pracy ustał dnia 27 kwietnia 2020 roku, to wówczas będzie zobowiązany do zwrotu uzyskanego świadczenia wraz z odsetkami.  

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.