Świadczenie postojowe dla osób zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej - czy się należy?

Chciałam zapytać kto powinien złożyć wniosek o świadczenie postojowe w przypadku kiedy byłam zatrudniona przez agencję pracy na umowę zlecenie dla innego pracodawcy, czy agencja czy pracodawca? Agencja twierdziła, że nie ma możliwości, ponieważ u nich nie ma przestoju, natomiast pracodawca, że umowa zlecenie podpisana jest z agencją i to agencja powinna taki wniosek złożyć. Wniosek powinien być złożony do końca kwietnia, jako że w marcu otrzymałam ostatnie wynagrodzenie, czy mimo to istnieje możliwość złożenia wniosku o zaległe świadczenie?

Pytanie od: Małgorzata


Nasz ekspert odpowiada

Odpowiadając na pierwsze pytanie, należy zacząć od tego, że agencje pracy tymczasowej mogą kierować do pracy na podstawie umowy o pracę albo na podstawie umowy prawa cywilnego, w tym na podstawie umowy zlecenia (art. 7 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Z treści zadanego przez Panią pytania wynika, że jest Pani stroną umowy zlecenia, co potencjalnie dawałoby Pani możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe ujęte w art. 15zq ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dalej: Tarcza antykryzysowa. W Pani przypadku ważne jest jednak to, kto jest drugą stroną umowy, tj. z kim umowę zlecenia Pani zawarła. Należy przyjąć, że umowa zlecenia została zawarta z agencją pracy tymczasowej. Mimo, że w rzeczywistości pracowała Pani u kogoś innego (tzw. Pracodawcy Użytkownika), jeśli w agencji pracy tymczasowej nie nastąpił przestój w rozumieniu Tarczy antykryzysowej, świadczenie postojowe Pani nie przysługuje.

Jest tak, bowiem warunkiem skutecznego dochodzenia świadczenia postojowego jest to, żeby przestój spowodowany epidemią wystąpił u tego podmiotu, z którym potencjalny beneficjent ma zawartą umowę. Przesądza o tym treść art. 15zq ust. 3 Tarczy antykryzysowej w brzmieniu: „Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawną”. Z cytowanego przepisu zatem wynika, że przestój wywołany epidemią musi mieć miejsce konkretnie u zleceniodawcy, a nie u kogokolwiek innego, nawet tego, u którego rzeczywiście świadczyła Pani określone zadania. Warunku tego w żaden sposób nie da się obejść, bowiem elementem wniosku składanego przez zleceniodawcę jest złożenie przez niego (pod rygorem odpowiedzialności karnej) oświadczenia potwierdzającego przestój w prowadzeniu działalności oraz uzyskanie w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychodu o co najmniej 15% niższego od przychodu w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

Problem pominięcia przez regulacje Tarczy antykryzysowej osób zatrudnionych w agencjach pracy tymczasowej było i jest podnoszone już od momentu opublikowania projektu tzw. Tarczy antykryzysowej 1.0. Osoby zatrudnione niejako za pośrednictwem agencji są wykluczone ze świadczeń pomocowych niezależnie od tego czy podstawą stosunku prawnego jest umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna. Nie przysługuje im więc ani świadczenie postojowe ani też nie mogą oni zostać objęci porozumieniem czy umową w ramach dofinansowań dla pracodawcy do wynagrodzeń pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne. W tym zakresie nic nie zmienia właśnie procedowana w parlamencie tzw. Tarcza antykryzysowa 4.0.

Odnosząc się do pytania drugiego, obowiązek złożenia wspomnianych już oświadczeń determinuje termin, w jakim można skutecznie ubiegać się o przyznanie wsparcia w postaci świadczenia postojowego. Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został odnotowany spadek przychodów. Potwierdza to treść składanego do ZUS wniosku RSP-D oraz treść stanowiska Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 maja 2020 r. opublikowanego na stronie rządu. Jeśli zatem spadek miał miejsce w kwietniu w stosunku do marca, to wniosek powinien zostać złożony najpóźniej do końca maja. Postanowienia Tarczy antykryzysowej umożliwiają dochodzenie kolejnego (do trzech razy) świadczenia postojowego jeśli sytuacja nie uległa poprawie, nie przewiduje jednak możliwości dochodzenia świadczenia zaległego.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.