Wynagrodzenie po L4 w trakcie koronawirusa - ile będzie wynosić?

Od stycznia 2020 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim. Firma w której pracuję korzysta z tarczy antykryzysowej, w wyniku czego pracownicy mają skrócony czas pracy do 3/4 etatu. Chciałabym już wrócić do pracy, jednak mam pytanie, jak będzie wyliczone moje wynagrodzenie po tak długim L4? dodam jeszcze że pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Pytanie od: Marta


Nasz ekspert odpowiada

Jednym ze świadczeń pomocy dla pracodawców w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi - tzw. tarczy antykryzysowej, jest dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określone w art. 15g tarczy.

Powyższy przepis przewiduje, że pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19. Pracodawca uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie, zgodnie z art. 15g ust. 8 Tarczy, może obniżyć wymiar czasu pracy pracowników maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Obniżenie wymiaru czasu pracy powinno nastąpić w formie porozumienia, w którym określa się co najmniej:

1) grupy zawodowe objęte obniżonym wymiarem czasu pracy,
2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników,
3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące obniżonego wymiaru czasu pracy.

Obniżenie wymiaru czasu pracy może zatem dotyczyć wszystkich pracowników lub tylko części załogi zatrudnionej u danego pracodawcy.

Porozumienie zawierane jest pomiędzy pracodawcą a działającymi u pracodawcy organizacjami związkowymi, a w przypadku ich braku - z przedstawicielami pracowników. Co do zasady dofinansowanie, o którym mowa powyżej, nie przysługuje na pracowników przebywających na zasiłku chorobowym opłacanym przez ZUS bądź urlopie macierzyńskim, gdyż nie są finansowani ze środków przedsiębiorcy.

L4 a obniżony czas pracy

W opisywanej sytuacji kluczowe znaczenie ma to, czy została Pani objęta tego rodzaju porozumieniem. Jeżeli nie, to po powrocie do pracy obowiązywał będzie Panią standardowy wymiar czasu pracy ze standardowym, nieobniżonym wynagrodzeniem. Natomiast w przypadku, gdy została Pani objęta porozumieniem, przez czas jego trwania po powrocie do pracy będzie Panią obowiązywał obniżony wymiar czasu pracy oraz, o ile wynagrodzenie również zostało stosownie obniżone, obniżone wynagrodzenie. Wynagrodzenie, podobnie jak wymiar czasu pracy, może być obniżone maksymalnie o 20%.

Jedynie na marginesie należy wskazać, że jeżeli pracodawca rzeczywiście obniżył wysokość etatu pracowników do ¾, to postąpił niezgodnie z treścią przytoczonych przepisów, albowiem wówczas wymiar etatu został obniżony o 25% - czyli o 5% więcej aniżeli przewiduje i dopuszcza tarcza antykryzysowa.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo