Wypowiedzenie zmieniające warunki umowy o pracę

Wczoraj otrzymałam od mojego pracodawcy wypowiedzenie zmieniające moją dotychczasową umowę o pracę, a w zasadzie warunki wynagrodzenia. Wypowiedzenie mówi o redukcji pensji o 30% na kolejne 3 miesiące. Czy pracodawca może tak zrobić? Czy muszę się na nie zgodzić żeby nie stracić pracy? Co jeśli się nie zgodzę na nowe warunki?

Pytanie od: Pollena


Nasz ekspert odpowiada

Kwestię wypowiedzenia zmieniającego, które Pani otrzymała, wprost reguluje art. 42 Kodeksu Pracy (dalej: KP). Wypowiedzenie zmieniające zwykle wiąże się z pogorszeniem warunków pracy dla pracownika, a często związane jest właśnie z zamiarem obniżenia wynagrodzenia. Odpowiadając na pierwsze z Pani pytań należy zatem wskazać, że pracodawca ma prawo złożyć Pani wypowiedzenie warunków płacowych. Warto jednak zwrócić uwagę, iż pracodawca nie może takim wypowiedzeniem zmienić rodzaju obowiązującej umowy, np. z umowy na czas nieokreślony na okresową.

Szczególną ochroną objęci są pracownicy w wieku przedemerytalnym. Pracodawca może im bowiem wypowiedzieć warunki pracy lub płacy wyłącznie wtedy, jeśli stało to się konieczne ze względu na:

1) wprowadzenie nowych zasad wynagradzania dotyczących ogółu pracowników zatrudnionych u danego pracodawcy lub tej ich grupy, do której pracownik należy,

2) stwierdzoną orzeczeniem lekarskim utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy albo niezawinioną przez pracownika utratę uprawnień koniecznych do jej wykonywania.

Konsekwencje odmowy przyjęcia warunków wypowiedzenia zmieniającego

W art. 42 § 3 KP wprost wskazano, że „w razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia”. Tym samym należy stwierdzić, iż konsekwencją nieprzyjęcia nowych warunków wynagrodzenia będzie rozwiązanie stosunku pracy (utrata pracy) z końcem przewidzianego okresu wypowiedzenia.

Oświadczenie o odmowie przyjęcia warunków wypowiedzenia zmieniającego

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 42 § 3 zd. 2 KP, jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Tym samym Pani zgoda na obniżenie wynagrodzenia nie musi zostać wyrażona wprost. Może być ona milcząca - wystarczy, by w określonym terminie nie złożyła Pani oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków. W takim wypadku samoistnie dojdzie do zmiany Pani wynagrodzenia. Skutek ten zaistnieje jednak tylko w przypadku, gdy pracodawca zawrze w wypowiedzeniu zmieniającym pisemne pouczenie w tym zakresie. W razie braku takiego pouczenia, pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.