Zatrudnienia pracownika na niepełny etat

Chcemy zatrudnić pracownika na 1/5 etatu. Jak prawidłowo zapisać to w umowie ? Chodzi o zapis o wymiarze godzin do przepracowania, godzinach nadliczbowych.

Pytanie od: Iwona


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z art. 29 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (dalej k.p.) umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy.

Nadto, zgodnie z art. 151 § 5 k.p. strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 k.p. 

Na podstawie przepisów prawa pracy dopuszczalne jest zatrudnienie pracownika zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze czasu pracy. Wymiar czasu pracy przy zatrudnieniu na pełen etat wynosi odpowiednio 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Przy niepełnym wymiarze czasu pracy jest inny i oblicza się go wprost proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy dla osoby zatrudnionej na pełen etat, o czym niżej. 

Odpowiadając na zadane pytanie dotyczące prawidłowego sformułowania postanowień umowy należy wskazać, że w części umowy, w której strony ustalać będą warunki zatrudnienia, wskazać należy, że pracownik będzie zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/5 etatu. Wymiar czasu pracy należy podawać w odpowiednim ułamku lub w sposób słowny, tj. „pracownik zostanie zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. jednej piątej etatu”. 

Ponadto należy wskazać, że zgodnie z art. 29 § 3 pkt 1 k.p. pracodawca informuje pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, tj. 1/5 etatu osoba powinna przepracować średnio 1,6 godziny dziennie i 8 godzin w tygodniu. 

W umowie należy również wskazać dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad wymiar czasu pracy określony w umowie. Wówczas w zakresie ustalonym przez strony, pracownik będzie otrzymywał podstawowe wynagrodzenie, zaś po przekroczeniu ustalonego limitu, pracodawca będzie zobowiązany wypłacić pracownikowi wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych (mimo, że nie są to godziny nadliczbowe sensu stricte (czyli wykraczające ponad obowiązujące normy pracy), a jedynie godziny ponadwymiarowe, czyli wykraczające poza ustalony wymiar czasu pracy). Limit dopuszczalnych godzin pracy ponad wymiar czasu pracy można określić w stosunku godzinowym, tygodniowym, a także miesięcznym. Postanowienie w tym przedmiocie może polegać na wskazaniu przykładowo, że strony ustalają, że pracownik pracuje bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych do 6 godzin tygodniowo ponad wymiar czasu pracy ustalony w umowie. Oznaczać to będzie, że w przypadku przepracowania 10 godzin ponad tygodniowy wymiar czasu pracy, za 6 godzin pracownik otrzyma wynagrodzenia podstawowe, a za kolejne 4 godziny otrzyma wynagrodzenie wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych.  

Co istotne, limit godzin ponadwymiarowych osoby zatrudnionej na niepełny etat, po którego przekroczeniu pracownik ma prawo do dodatku jak za pracę w godzinach nadliczbowych, musi być niższy od pełnego etatu. 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2014 r., sygn. akt I PK 249/13 jednoznacznie wskazał, że pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli nie zostanie ustalona dopuszczalna liczba godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy. 

4.5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.