Zmniejszenie etatu z powodu pandemii a odpracowanie godzin w późniejszym terminie

Czy po podpisaniu porozumienia o przestoju i obniżeniu wymiaru pracy pracodawca może wymagać odpracowania części godzin?

Pytanie od: Alicja


Nasz ekspert odpowiada

Z treści zadanego pytania wynika, że dotyczy ono dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa jest w art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: Tarcza antykryzysowa). Warunkiem skorzystania przez pracodawcę z tego instrumentu pomocowego jest zawarcie przez niego porozumienia z reprezentatywną grupą pracowników (określoną w art. 15g ust. 11 Tarczy antykryzysowej), w ramach którego można wprowadzić przestój w zakładzie pracy lub obniżyć wymiar czasu pracy wszystkim bądź niektórym pracownikom objętym porozumieniem.

Wnioskując o dofinansowanie pracodawca przedkłada właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy zawarte porozumienie i zawiera umowę z Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W ten sposób potwierdza on, iż w swoim zakładzie pracy wprowadził nowe warunki pracy oraz zobowiązuje się prawidłowo wykorzystać przyznane mu środki, a także przestrzegać warunków ustalonych w porozumieniu. Jeśli elementem nowych warunków jest zmniejszenie etatu i co za tym idzie zmniejszenie liczby godzin do przepracowania przez pracownika, pracodawca nie może następnie zobowiązywać pracownika do odpracowywania godzin, o które zmniejszono jego wymiar czasu pracy. Brak obowiązku odpracowywania godzin, o jakie skrócono czas pracy potwierdza opublikowany na stronie rządu https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pytania-i-odpowiedzi komunikat, zgodnie z którym „pracownik nie jest zobowiązany oddać tego czasu w późniejszym terminie”.

Przez czas obowiązywania porozumienia, pracownicy są zobowiązani świadczyć pracę zgodnie z jego zasadami i odpowiednio do wartości obniżonego etatu. Jak wynika z rządowej interpretacji opublikowanej na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-przedsiebiorcow-odpowiadamy-na-pytania, “konieczność pracy w godzinach nadliczbowych budzi wątpliwości co do zasadności obniżenia wymiaru czasu pracy”, a przypadki godzin nadliczbowych przy obniżonym porozumieniem wymiarze czasu pracy powinny podlegać kontroli inspektora pracy i wojewódzkich urzędów pracy. Po zakończeniu okresu, w jakim porozumienie obowiązywało, zostają przywrócone warunki pracy sprzed zawarcia porozumienia, co oznacza, że na pracownikach ponownie ciąży obowiązek świadczenia pracy w ilości godzin wynikających z etatu o wartości sprzed jego obniżenia.

Warto pamiętać, że praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych, za którą co do zasady przysługuje dodatek do wynagrodzenia.

4
/ 5
(liczba głosów: 
4
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.