Zmniejszenie wymiaru czasu pracy - jak może być przeprowadzone?

Pracodawca chce obniżyć etat z całego na 3/4. Czy mogę się nie zgodzić i nic nie podpisać? Jakie poniosę konsekwencje? Pracuję tam 20 lat.

Pytanie od: Iwona


Nasz ekspert odpowiada

Pracodawca może dokonać zmniejszenia wymiaru czasu pracy na dwa sposoby - w drodze porozumienia, zawieranego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, w którym strony porozumienia dobrowolnie kreują jego treść, przez co mają możliwość negocjacji oraz wzajemnych ustępstw lub przez dokonanie wypowiedzenia zmieniającego w trybie art. 42 Kodeksu pracy. Wówczas pracodawca przedstawia pracownikowi na piśmie nowe warunki pracy i płacy.

Wypowiedzenie zmieniające

W opisywanym przypadku byłaby to zmiana wymiaru czasu pracy z pełnego etatu na ¾ etatu. Po otrzymaniu wypowiedzenia zmieniającego pracownik może je albo przyjąć – poprzez podpisanie i tym samym zaakceptowanie nowych warunków pracy, bądź też odmówić jego przyjęcia. W przypadku odmowy jego przyjęcia umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu obowiązującego wypowiedzenia (w opisywanym przypadku, jeżeli staż pracy u pracodawcy wynosi 20 lat, to zgodnie z art. 36 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia będzie wynosił 3 miesiące).

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż po otrzymaniu wypowiedzenia zmieniającego pracownik, nie musi podejmować decyzji od razu. Jednakże należy pamiętać, że pracownik, który nie podejmie decyzji o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia do czasu upływu połowy okresu wypowiedzenia – zgodnie z pouczeniem znajdującym się w treści wypowiedzenia zmieniającego, a przy braku pouczenia – do końca okresu wypowiedzenia, uznaje się, że wyraził zgodę na zaproponowane warunki.

Konsekwencje zmniejszenia etatu

  • najczęściej, chociaż nie zawsze, proporcjonalne zmniejszenie wysokości należnego wynagrodzenia za pracę,
  • proporcjonalne zmniejszenie przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego,
  • proporcjonalne zmniejszenie obowiązującego dobowego i tygodniowego czasu pracy,
  • zmniejszenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego czy też zasiłku chorobowego.

Zmniejszenie etatu a koronawirus

W tym miejscu należy wskazać, że jednym ze świadczeń pomocy dla pracodawców w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej stworzonej z myślą o przedsiębiorcach dotkniętych skutkami COVID-19, jest dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych określone w art. 15g Tarczy. Przepis ten przewiduje, że pracodawca, który doznał spadku obrotów gospodarczych, może ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, jeżeli na mocy porozumienia z przedstawicielami pracowników w zakładzie pracy wymiar czasu pracy zostanie obniżony, maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie pracownika, którego wymiar czasu pracy zostaje obniżony, nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Podkreślić jednak należy, że etat może być obniżony maksymalnie o 20%, a zatem na podstawie art. 15g Tarczy antykryzysowej nie można obniżyć pełnego etatu do ¾ etatu, a jedynie do 4/5 (80%) etatu.

Z uwagi na to, że Autor pytania nie wskazał, w oparciu o jakie przepisy ma zostać dokonane obniżenie wymiaru czasu pracy, odpowiedź nie może być jednoznaczna. Ponownie należy więc wskazać, że obniżenie etatu może nastąpić w drodze porozumienia zmieniającego, na opisanych powyżej zasadach i wówczas pracownik może się na to nie zgodzić, co będzie jednak skutkowało rozwiązaniem umowy o pracę. Jeżeli jednak obniżenie wymiaru czasu pracy ma na celu skorzystanie z dofinansowania przewidzianego Tarczą antykryzysową i jest dokonywane w oparciu o przepisy tejże Tarczy, w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych pracodawcy, wówczas obniżenie etatu może nastąpić maksymalnie o 20% etatu i wymaga zawarcia porozumienia pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami pracowników.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.