Konsekwencje wpisu do rejestru Biura Informacji Gospodarczej

Co się stanie gdy zostanę wpisana do BIG?

Pytanie od: Agnihora


Nasz ekspert odpowiada

Aby odnieść się do konsekwencji, jakie niesie wpis do rejestru biura informacji gospodarczej (w skrócie: BIG), należy zaznaczyć, że w BIG mogą pojawić się dwa rodzaje wpisów:

Rodzaje wpisów do BIG

 • Wpis z negatywną informacją gospodarczą
 • Wpis z pozytywną informacją gospodarczą

Wpis do BIG z negatywną informacją gospodarczą 

Informacje negatywne to dane o zadłużeniu firm lub osób fizycznych, które nie regulują terminowo swoich zobowiązań. Posiadanie takich informacji w BIG może oznaczać kłopot z uzyskaniem kredytu, pożyczki, skorzystaniem z zakupów na raty, czy zawarciem umowy abonamentowej.

Zdecydowana większość dostawców usług na rynku regularnie sprawdza wiarygodność płatniczą swoich potencjalnych klientów i kontrahentów w bazach BIG. W praktyce oznacza to, że zanim np. bank, instytucja pożyczkowa lub firma telekomunikacyjna podejmie decyzję o dostarczeniu usługi, sprawdzi w BIG, czy dana osoba fizyczna bądź przedsiębiorca nie posiada wpisów negatywnych i nie zalega z płatnościami. Jeśli okaże się, że sprawdzana osoba lub firma ma informacje negatywne w BIG, wówczas bank, firma pożyczkowa, telekomunikacyjna lub inny dostawca może odmówić sprzedaży usług lub produktu albo zaoferuje mniej korzystne warunki zakupu.

Wpis do BIG z pozytywną informacją gospodarczą 

Z kolei osoby lub firmy posiadające informacje pozytywne w BIG mają podstawę do ubiegania się o lepsze warunki umów przy nabywaniu produktów i usług. Posiadanie pozytywnej historii płatniczej jest świadectwem ich rzetelności i odpowiedzialności w podejściu do regulowania swoich zobowiązań finansowych na czas. Dlatego warto budować i dbać o swój pozytywny wizerunek płatniczy.

Konsekwencje negatywnego wpisu do BIG w praktyce

W praktyce posiadanie negatywnego wpisu w BIG może utrudnić dostęp m.in. do:

 • kredytów, pożyczek, zakupów na raty
 • korzystania z usług telefonii stacjonarnej
 • zakupu telefonu komórkowego w abonamencie
 • usług telewizji kablowej i cyfrowej oraz internetu
 • zakupu innych usług abonamentowych

Zadłużony przedsiębiorca może mieć dodatkowo trudności z:

 • zawieraniem umów z kontrahentami
 • uzyskaniem kredytu kupieckiego
 • korzystaniem z leasingu lub innych źródeł finansowania
 • wynajmem powierzchni biurowej i magazynowej

Korzyści z posiadania pozytywnego wpisu do BIG w praktyce

Z kolei posiadanie informacji pozytywnych w BIG pomaga w budowaniu pozytywnej historii płatniczej. Co oznacza również, że pozytywne wpisy:

 • pomagają budować wiarygodność w bankach, u dostawców Internetu czy telefonii komórkowej itp.
 • budują wizerunek godnego zaufania klienta
 • mogą ułatwić negocjowanie warunków umów z bankiem, dostawcą internetu czy telefonii komórkowej bądź inną firmą
 • budują pozytywną historię płatniczą i pomagają utrzymać kontrolę nad wydatkami
 • mobilizują do terminowego opłacania rachunków, faktur i innych zobowiązań
 • uczą systematyczności w regulowaniu zobowiązań
 • pomagają unikać długów
 • mogą pomóc w uzyskaniu pozytywnej decyzji banku lub instytucji finansowej w procesie ubiegania się o kredyt, pożyczkę czy zakupy na raty.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo