Scoring kredytowy - czym jest i jak się go wylicza?

Co to jest scoring kredytowy i jakie dane używane są do jego wyliczenia?

Pytanie od: Małgorzata


Nasz ekspert odpowiada

Wyjaśnienie zasad działania modelu scoringowego nie jest łatwe ponieważ oparty jest on na skomplikowanych regułach matematycznych. Trzeba też wiedzieć, że banki mogą stosować różne rodzaje scoringu, na rożnych etapach współpracy z danym klientem. W zależności od potrzeb może dotyczyć danej osoby bądź kredytu, o który wnioskuje.

Na czym polega scoring BIK?

Jednym z rodzajów scoringu jest scoring biura kredytowego. Oparty jest on na danych historycznych pochodzących z rożnych banków, dotyczących danej osoby i posiadanych przez nią produktów kredytowych. Najczęstszym zastosowaniem ocen punktowych w banku jest wsparcie decyzji o udzieleniu bądź odmowie kredytu. Ocena jest prognozą tego czy dana osoba przestanie spłacać kredyt, o który wnioskuje. Nie należy więc mylić oceny scoringowej z całościową analizą oceny zdolności kredytowej.

Scoring BIK jest przykładem scoringu biura kredytowego, który prognozuje ryzyko kredytowe na podstawie szerokiego zakresu danych o kredytobiorcy, o danym kredycie oraz o jego przeszłej i aktualnej współpracy z daną instytucją. Tak więc zmiana danych budujących historię kredytową może mieć wpływ na wysokość oceny punktowej.

Co może wpływać na zmianę scoringu?

  • spłata kolejnej raty,

  • pojawienie się opóźnienia w spłacie raty,

  • zadłużenie na karcie kredytowej,

  • zadłużenie w limicie odnawialnym,

  • całkowita spłata kredytu,

  • zaciągnięcie nowego kredytu,

  • duża liczba zapytań,

  • czas.

W jakim czasie informacje w BIK muszą być aktualizowane?

Należy pamiętać, że informacje dotyczące stanu danego zobowiązania spływają do BIK prawie na bieżąco. Banki mają obowiązek aktualizowania wszystkich danych w terminie maksymalnie 7 dni od pojawienia się jakiejkolwiek zmiany. Dodatkową informacją w bazie BIK są wszystkie zapytania kredytowe, które zazwyczaj towarzyszą poszukiwaniom i weryfikacji ofert kredytowych w różnych bankach.

Wiemy już jakiego rodzaju sytuacje mogą mieć wpływ na ocenę. Warto również zadać sobie pytanie, w jakim stopniu nasze poczynania kredytowe mają wpływ na jej wzrost lub spadek.

Scoring kredytowy punktacja - z czego w wynikają różnice w scoringu?

Biorąc pod uwagę fakt, iż ocena punktowa generowana jest na dany moment, a zmienność danych w czasie jest dość duża, może się zdarzyć, że za każdym razem będziemy otrzymywać inny wynik naszego scoringu, a różnice w jego wysokości będą zależały od tego, jak istotne zmiany w danych nastąpiły od ostatniego naliczenia oceny. Podobne zdarzenia mogą wpłynąć w inny sposób na ocenę punktową ze względu na fakt, iż w ostatnim czasie zaistniały inne zmiany, które były istotne w danym modelu scoringowym. Ważny jest też czas jaki upłynął od wystąpienia pewnych zdarzeń kredytowych.

Co daje zgoda na przetwarzanie informacji o zobowiązaniach kredytowych?

Jeśli chcemy, żeby nasze spłacone kredyty były brane pod uwagę przy naliczaniu oceny punktowej, musimy wyrazić zgodę na przetwarzanie informacji o nich. Bez tej zgody informacje o spłaconych w terminie kredytach nie są dostępne dla banków. Jeśli wszystko spłacaliśmy w terminie, warto wyrazić tę zgodę, ponieważ w ten sposób możemy poprawić swój scoring.

5
/ 5
(liczba głosów: 
1
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo