Wkład własny a kredyt hipoteczny

Czy zawsze wkład własny przy kredycie hipotecznym jest wymagany? Czy posiadanie większej kwoty niż jego wartość pozwoli otrzymać lepszą ofertę?

Pytanie od: SKJohn


Nasz ekspert odpowiada

Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego banki nie mogą udzielać kredytów hipotecznych na 100% wartości nieruchomości. Od stycznia 2017 roku według prawa minimalny wkład własny powinien wynosić nie mniej niż 20% wartości nabywanej nieruchomości.

Wysokość wkładu ma wpływ na liczbę potencjalnych banków, w których możemy starać się o kredyt. Warunkuje on także oprocentowanie danej pożyczki oraz jej marżę, którą będziemy musieli zapłacić. Poza tym, duży wkład własny ułatwia negocjacje z pośrednikami banków. Oznacza to, że może nam zagwarantować lepsze warunki kredytu.

Co wpływa na wysokość wkładu własnego?

Wkład własny w kredyt hipoteczny nie musi być identyczny w przypadku każdego kredytobiorcy. Istnieją bowiem czynniki, które mogą go znacznie obniżyć. Najważniejszym z nich jest wysokość naszych oszczędności, które udało nam się zgromadzić.

Wkład własny przy kredycie hipotecznym warunkuje również nasze zatrudnienie i zdolność kredytowa. Jeżeli jest ono stabilne i zapewnia nam wysokie zarobki, a wykonywana branża jest ceniona na rynku pracy, to zdecydowanie łatwiej będzie nam uzyskać dobre warunki pożyczki. Dodatkowo umacnia to przejrzysta historia kredytowa, bez zaległych zobowiązań finansowych wpisanych do rejestru dłużników.

Na wysokość wkładu własnego ma wpływ także nasze podejście. Osoby, które dbają o dopełnienie wszystkich formalności z należytą starannością i w określonych terminach, są postrzegane jako odpowiedzialne i solidne, a w związku z tym - godne uzyskania kredytu.

Jak obliczyć wkład własny?

Wkład własny obliczany jest na podstawie wartości posiadłości, którą chcemy nabyć, a nie na podstawie wysokości kredytu. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie na niej oparte będzie zabezpieczenie banku. Wyliczając wkład własny do kredytu hipotecznego musisz wziąć pod uwagę cenę:

  • mieszkania, zależną od tego, czy nabywasz je z rynku pierwotnego, czy wtórnego;
  • budowy domu, według niższej wartości z kosztorysu lub operatu szacunkowego oraz działki, na której będzie on stał, jeśli jej kupno wchodzi w koszta kredytu;
  • wykończenia lub remontu oszacowaną przez rzeczoznawcę, jeśli będzie ona wchodzić w koszta kredytu.

Przykładowo, jeżeli potrzebujesz kredytu hipotecznego na mieszkanie o wysokości 300 tys. zł, a jego wkład własny ustalony został na 20%, to będzie to kwota 60 tys. zł. Pamiętaj jednak, że kwota ta może ulec zmniejszeniu, jeśli będziesz w stanie wykazać czynniki przemawiające na Twoją korzyść.

2.6
/ 5
(liczba głosów: 
9
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

punkty+50 pkt

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo