Anulowana impreza turystyczna - jak walczyć o zwrot poniesionych kosztów?

Kupiłam imprezę turystyczną w biurze podróży. Biuro anulowało mój wyjazd ze względu na to, że loty rejsowe zostały odwołane. Biuro w związku z odwołaniem imprezy BP oferuje mi zwrot tylko 10% wpłaconej kwoty (anulacja 3 dni przed wyjazdem). Jak walczyć o swoje prawa? Według prawa przysługuje mi zwrot całych kosztów podróży (zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych). Proszę o poradę.

Pytanie od: Iwona


Nasz ekspert odpowiada

W sytuacji, gdy organizator wypoczynku anuluje wyjazd, podróżnemu należy się przynajmniej zwrot już wpłaconych pieniędzy. Organizator nie może przy tym potrącić żadnych kwot przy dokonywaniu zwrotu. Do rozważenia może pozostawać długość terminu przewidziana na zwrot pieniędzy oraz ewentualne uprawnienie podróżnego do żądania zapłaty odszkodowania. Należy tym samym rozważyć, jaki był powód anulowania imprezy turystycznej.

Właściwe w tym zakresie będą przepisy ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548 ze zm.) – dalej ustawa.

Kiedy biuro podróży może rozwiązać umowę bez ponoszenia dodatkowych kosztów?

Artykuł 47 ust. 5 ustawy stanowi następująco:

Organizator turystyki może rozwiązać umowę o udział w imprezie turystycznej i dokonać pełnego zwrotu podróżnemu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

1) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a organizator turystyki powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w umowie o udział w imprezie turystycznej, lecz nie później niż na:

  • 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
  • 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,
  • 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub

2) organizator turystyki nie może zrealizować umowy o udział w imprezie turystycznej z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił podróżnego o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

Samo odwołanie lotu przez przewoźnika nie stanowi nadzwyczajnej okoliczności, choć z kontekstu można wnioskować, że anulowanie lotów było związane z pandemią koronawirusa. W takim wypadku faktycznie podróżnemu nie będzie przysługiwać prawo do żądania odszkodowania czy zadośćuczynienia (w tym także odszkodowania za zmarnowany urlop). Jak jednak wynika z przepisu, organizatorowi nie przyznano prawa do zatrzymania części zapłaty.

Ile czasu na biuro podróży na zwrot pieniędzy za odwołaną imprezę turystyczną w okresie pandemii?

Zgodnie z przepisem art. 47 ust. 6 ustawy, organizator turystyki dokonuje zwrotu wpłat w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy o udział w imprezie turystycznej. Stan epidemii spowodował jednak tak daleko idące zawirowania na rynku usług turystycznych, że polski ustawodawca zdecydował się wprowadzić szczególne uregulowania. Wpłynęły one na obowiązujący termin zwrotu wpłat.

Mowa jest o ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Tenże art. 15k modyfikuje termin na zwrot pieniędzy w następujący sposób:

Odstąpienie od umowy (…) lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej (…), które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

Można w tym miejscu zadać pytanie, czy zachowanie organizatora, o którym mowa w pytaniu, nie jest przypadkiem efektem przepisów wprowadzonych w związku z epidemią. Formalnie, czytając ustawę dot. COVID-19, do rozwiązania umowy dojdzie po 180 dniach. Wówczas też zaktualizuje się obowiązek zwrotu wpłaconych pieniędzy (14 dni).

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że polskie przepisy kryzysowe wydają się być niezgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Komisja Europejska już wydała komunikat w sprawie polskich przepisów umożliwiających wydawanie voucherów (zamiast zwrotu pieniędzy), pośrednio krytykując przyjęte zasady. Nie da się przewidzieć, czy przepisy w sprawie 180 dni zostaną zmienione na tyle szybko by taką zmianą objąć dotychczas zawieszone skutki odstąpień i rozwiązań umów o imprezy turystyczne.

Podsumowując – jeżeli rozwiązanie umowy przez Biuro nastąpiło na podstawie art. 47 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, do rozwiązania umowy w rzeczywistości jeszcze nie doszło, a tym samym przedsiębiorca (niezależnie od tego jakie komunikaty temu towarzyszą) może powstrzymać się od zwrotu pieniędzy. Samego zwrotu będzie musiał dokonać po upływie 180 dni, w terminie kolejnych 14 dni. Jeżeli tego nie uczyni, zasadne będzie rozważenie dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

Sama treść komunikatu o odmowie zwrotu pieniędzy (rozumiem, że Biuro oświadczyło, że w ogóle nie odda pieniędzy wyłączając 10%) może być traktowana jako nieuczciwa praktyka rynkowa i podlegać roszczeniom z tytułu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2070)

4
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.