Co zrobić gdy windykator stosuje nieuczciwe praktyki rynkowe wobec dłużnika?

Nobilon to firma, która nie przebiera w odzyskaniu długu - sama miałam na drzwiach przyklejoną ksywę dłużnik (firma z siedzibą we Włocławku na ul. Łęgowskiej). Kilka lat temu pożyczyłam 400 zł - najgorsze to iż firma odnawia ze mną co miesiąc umowę i bierze prowizję 140 zł. Napisałam do nich że chcę swój dług spłacić w ratach - nawet się nie odezwali. Słuchałam wypowiedzi prawnika w telewizji 18.01.2019 w sprawie rolnika, który pobrał pożyczkę od parabanku i chodzi o to, że podpisywał umowę też co miesiac ale nie wpłacał prowizjii i jego dług teraz to 36000 zł. Prawnik powiedział iż to niezgodne z prawem. Przeciez ja ich wzbogacam nieprawnie. Kto pomoże w tej sprawie, zajmie sie tymi firmami? Strach przed sąsiadami, a niemożność spłaty jednorazowej. Staram się zbierać aby oddać 540 zł ale przy emeryturze i kłopotach finansowych cieżko.

Pytanie od: Anna


Nasz ekspert odpowiada

Przede wszystkim muszę zaznaczyć, udzielenie właściwej i wyczerpującej porady bez zapoznania się z umową nie jest możliwe. Wskażę więc tylko na te elementy, które można ocenić bez znajomości treści zawartego przez Panią kontraktu. Odnosząc się do wątku dotyczącego odnawiania pożyczki, należy zwrócić uwagę na przepisy art. 36b i 36c ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 993 z późn. zm.). Przepisy te ograniczają dodatkowe koszty w przypadku odroczenia spłaty zadłużenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki oraz w przypadku udzielenia kolejnego kredytu, gdy poprzedni nie został w pełni spłacony. Po analizie dokumentów może się więc okazać, że pożyczkodawca pobiera niektóre opłaty bezprawnie.

Przedsiębiorca, któremu przysługuje wierzytelność, może prowadzić działania windykacyjne zmierzające do wyegzekwowania należnej kwoty. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności dla zachowań wierzyciela.

Przede wszystkim windykacja musi odbywać się z poszanowaniem dłużnika. Oznacza to zakaz grożenia, obrażania konsumenta, nachodzenia, nękania telefonami czy pismami. Wierzycielowi nie wolno umieszczać na drzwiach informacji o długu, w sposób stygmatyzujący czy w inny, gdzie o długu mogą dowiedzieć się sąsiedzi.

Takie praktyki należy uznać za nieuczciwe praktyki rynkowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2070). Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu.

Przepis art. 12 ust. 1 stanowi, że w razie dokonania nieuczciwej praktyki rynkowej konsument, którego interes został zagrożony lub naruszony, może żądać:

1) zaniechania tej praktyki,

2) usunięcia skutków tej praktyki,

3) złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,

4) naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, w szczególności żądania unieważnienia umowy z obowiązkiem wzajemnego zwrotu świadczeń oraz zwrotu przez przedsiębiorcę kosztów związanych z nabyciem produktu,

5) zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem kultury polskiej, ochroną dziedzictwa narodowego lub ochroną konsumentów.

Bezprawne zachowania przedsiębiorcy mogą także naruszać dobra osobiste dłużnika. Taka kwalifikacja została potwierdzona w wielu orzeczeniach sądowych. W wyroku z dnia 11 października 2018 r. (sygn. akt I ACa 387/18) Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał m.in.:

„W judykaturze ukształtował się pogląd, który Sąd Apelacyjny podziela, że podejmowanie czynności zmierzających do uzyskania przez wierzyciela zaspokojenia należności nie jest działaniem bezprawnym, jednakże gdy wiąże się z nękaniem lub zastraszaniem dłużnika, musi zostać ocenione jako zawinione naruszenie takich dóbr osobistych jak: godność, wolność, mir domowy, dobre imię, prywatność czy tajemnica korespondencji”.

Wreszcie na koniec należy wskazać, że działania windykatora mogą nosić znamiona przestępstwa opisanego w art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Ściganie tego przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Podsumowując, warto skontaktować się z Miejskim lub Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w miejscu zamieszkania, w celu przeanalizowania umowy i oceny działań przedsiębiorcy.

4.7
/ 5
(liczba głosów: 
3
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.