Przedłużanie naprawy gwarancyjnej

Oddałem do serwisu laptop, miał być gotowy w ciągu 2 tyg. Mija 4 tydzień, a w serwisie twierdzą, że naprawa się przedłuża, bo nie mają części niezbędnych do jej wykonania. Co mogę w takiej sytuacji zrobić? Potrzebuję tego sprzętu do pracy. Czy w sytuacji konieczności kolejnej naprawy mogę odstąpić od umowy zakupu?

Pytanie od: Przemysław


Nasz ekspert odpowiada

Odpowiadając na to pytanie należy zacząć od zastrzeżenia wynikającego z faktu, że kupujący (ale też i sprzedawcy) często mylą gwarancję z odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Nawet jeżeli rzecz trafiła do serwisu, reklamacja mogła być złożona z tytułu rękojmi (odpowiedzialności sprzedawcy). Załóżmy jednak, że naprawa faktycznie ma charakter gwarancyjny.

Co do zasady, gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta do odpowiedzialności za kupiony produkt. Gwarancja, regulowana przez przepisy art. 577 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1145 z późn. zm.), dalej k.c., może być w dużym zakresie dowolnie kształtowana przez podmiot udzielający gwarancji.

Ile powinna trwać naprawa gwarancyjna?

Zgodnie z przepisem art. 580 § 1 k.c., kto wykonuje uprawnienia wynikające z gwarancji, powinien dostarczyć rzecz na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. § 2 tego artykułu stanowi z kolei, że gwarant jest obowiązany wykonać swoje obowiązki w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie czternastu dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca wskazanego w § 1.

W świetle powyższego, należy w pierwszej kolejności ustalić, czy gwarancja określa termin wykonania naprawy. Dodajmy, że niedozwolonym postanowieniem jest klauzula umożliwiająca przedłużenie naprawy w razie braku części (klauzula taka została wpisana do Rejestru Klauzul Niedozwolonych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Niestety, przepisy dotyczące gwarancji nie określają szczególnego trybu w razie niezachowania terminu na wykonania zobowiązań określonych w gwarancji. W takim wypadku konieczne jest zastosowanie zasad ogólnych dotyczących wykonywania zobowiązań lub sięgnięcie do postanowień w gwarancji.

Gwarancja może zastrzegać skutki na wypadek niedotrzymania terminu, ale rzadko spotyka się takie postanowienia. Jeżeli gwarancja nie dopuszcza możliwości żądania zwrotu zapłaconej ceny, zwłaszcza w razie niezachowania terminu, takie żądanie raczej nie będzie możliwe.

Z kolei przepisy Kodeksu cywilnego pozwalają na zastosowanie tylko klasycznej odpowiedzialności odszkodowawczej, która nie jest adekwatna do charakteru odpowiedzialności gwarancyjnej. Owszem, można także zażądać wykonania umowy gwarancyjnej przed sądem, ale czas postępowania czyni tę możliwość niepraktyczną.

Co zrobić jeśli naprawa gwarancyjna się przedłuża?

Przede wszystkim zdają egzamin w takim przypadku postępowania polubowne – mediacje lub interwencje ze strony Rzecznika Konsumentów lub Federacji Konsumentów. Często jednak najlepszym wyjściem jest rezygnacja z naprawy i zwrócenie się do sprzedawcy w ramach rękojmi.

Rękojmia jest instytucją alternatywną. Wprawdzie nie można korzystać z rękojmi i gwarancji równocześnie, ale po nienależytym wykonaniu umowy z tytułu gwarancji można oświadczyć o rezygnacji z naprawy gwarancyjnej, odebrać rzecz z serwisu i udać się z reklamacją do sprzedawcy.

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Nasi eksperci dołożą wszelkich starań, aby szybko odpowiedzieć na Twoje pytanie. Mimo to w niektórych przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź może wynosić od kilku do kilkunastu dni. Redakcja zastrzega sobie prawo niepublikowania pytań zadawanych wielokrotnie lub tych, na które odpowiedzi pojawiły się już w serwisie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.