Co to jest wskaźnik ltv?

Co to LTV i o co w nim chodzi?

Pytanie od: wongalubek


Nasz ekspert odpowiada

LTV (loan to value) to wskaźnik, którym posługują się banki przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Jego wysokość zależy przede wszystkim od wysokości wkładu własnego. Wyrażany jest on procentowo. Najprościej mówiąc to stosunek kwoty kredytu do wartości jego zabezpieczenia. Dlaczego warto znać pojęcie wskaźnika LTV i jaki ma wpływ na decyzję o przyznaniu kredytu hipotecznego?

Wskaźnik LTV - co to jest?

Skrót LTV pochodzi z języka angielskiego i w dosłownym tłumaczenia oznacza pożyczkę do wartości. LTV to wskaźnik używany przy kredytach hipotecznych, określający relację pomiędzy wysokością kredytu do wartości zabezpieczenia, czyli nieruchomości.

Najlepiej zrozumieć ten wskaźnik na konkretnym przykładzie – jeśli nasza nieruchomość jest warta 200 tys. zł i bank udziela kredytu na 200 tys. zł, to wskaźnik wynosi równo 100%. Jeśli kredyt wyniesie np. 160 tys. zł, to LTV wyniesie już tylko 80%.

W czasie boomu kredytowego zdarzały się sytuacje, że LTV sięgał nawet 130%, ponieważ banki pożyczały dodatkową gotówkę na wykończenie mieszkania. Im wyższe LTV tym większe prawdopodobieństwo, że bank będzie wymagał dodatkowego zabezpieczenia, np. ubezpieczenia od brakującego wkładu własnego.

Do czego służy wskaźnik LTV?

Wskaźnik LTV służy głównie do oceny ryzyka kredytowego. Jest ono szacowane każdorazowo. Przy kredycie hipotecznym banki przykładają do niego szczególną uwagę, ponieważ są to kredyty udzielane na długi okres (nawet 30 lat). Im większa suma pożyczki w relacji do wartości zabezpieczenia, tym bardziej rośnie ryzyko kredytowe. W ciągu 15-25 lat wartość nieruchomości może bowiem znacząco spaść.

Co wpływa na wskaźnik LTV?

Na loan to value wpływa kwota kredytu oraz wartość zabezpieczenia. Sam wzór na LTV jest bardzo prosty. Jest to wysokość udzielonego kredytu podzielona przez wartość nieruchomości i przemnożona przez 100%. Elementem pośredni, który ma znaczenie dla wskaźnika LTV jest wartość wkładu własnego, chociaż to do niego największą uwagę przywiązuje na początku kredytobiorca.

Maksymalna wartość wskaźnika LTV - ile wynosi?

Im wyższa wartość LTV, tym wyższe ryzyko przyznania kredytu. Z tego też względu ustalony został maksymalny poziom ltv. Jego przekroczenie wiąże się w odrzuceniem wniosku o przyznanie kredytu. Jeszcze kilka lat temu jego wartość mogła sięgać nawet 100%, lecz obecnie może wynieść maksymalnie 90% (niektóre banki stosują wartość 80%). Wynika to z zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego. Wprowadzone obostrzenia w wysokości wskaźnika LTV są bowiem wynikiem kryzysu finansowego, który miał miejsce w latach 2007-2009, kiedy to udzielano kredytów hipotecznych wysokiego ryzyka na skalę masową, w tym również z LTV na poziomach sięgających nawet 120-130%.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo