Kapitalizacja odsetek - dzienna, miesięczna czy roczna?

Dzienna, miesięczna czy roczna? Jaki sposób kapitalizacji odsetek z lokaty jest dla mnie najkorzystniejszy?

Pytanie od: Mario85


Nasz ekspert odpowiada

Dzienna, miesięczna czy roczna? Jaki sposób kapitalizacji odsetek z lokaty jest najkorzystniejszy i z jakiego powodu? Przeczytaj, co to jest kapitalizacja odsetek i jak przebiega proces jej księgowania.

Dzienna kapitalizacja odsetek

Dzienna kapitalizacja odsetek następuje w momencie, gdy kwota bazowa zwiększana jest każdego dnia. Sprawia to, że początkowy kapitał zwiększa się z dnia na dzień. W związku z tym, że to od niego oblicza się kolejny, zysk rośnie w szybkim tempie.

Kiedyś na polskim rynku bardzo popularne były lokaty z kapitalizacją dzienną, które przy okazji unikały podatku Belki, generując niższe, ale za to codziennie naliczane odsetki. Lukę jednak uszczelniono i produkty „antybelkowe” zniknęły z rynku. Ich ogromna popularność pokazała jednak, że klienci wybierają swoim portfelem produkty o częstej kapitalizacji.

Miesięczna kapitalizacja odsetek

O ile lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek są bardzo rzadkie, o tyle z miesięczną można znaleźć bez większego problemu. Czy warto je wybierać? Jak najbardziej, zwłaszcza gdy dysponujemy sporym kapitałem. Na czym jednak właściwie polega miesięczna kapitalizacja odsetek? Łatwo się domyślić, że jest to dopisywanie odsetek do wartości kapitału, które odbywa się równo co miesiąc. Z każdym miesiącem kapitał, od którego naliczane są odsetki, wzrasta.

Roczna kapitalizacja odsetek

Roczna kapitalizacja odsetek to wybór najmniej opłacalny z wszystkich wymienionych, choć równie popularny. Oznacza to po prostu, że narosłe odsetki są dopisywane do kapitał po roku. Kapitał nie zwiększa się zatem codziennie, ani tym bardziej co miesiąc, dlatego też zysk będzie mniejszy, chyba że oprocentowanie lokaty jest wysokie.

Kiedy następuje kapitalizacja odsetek?

To, kiedy następuje kapitalizacja odsetek na lokacie bankowej, jest zależne od częstotliwości dopisywania odsetek do kapitału zdeponowanego na lokacie bankowej. Obecnie najczęściej do czynienia mamy z lokatami, na których doliczenie odsetek następuje w sposób jednorazowy, wraz z dniem zakończenia umowy. Dla przykładu na lokacie 3-miesięcznej, odsetki najczęściej zostaną naliczone po upływie trzech miesięcy.

Jaki rodzaj kapitalizacji wybrać? Kapitalizacja odsetek dzienna, miesięczna, a może roczna - co będzie lepszym wyborem? To dosyć prosta zależność, jeśli na każdym produkcie będzie takie samo oprocentowanie, ale różna częstotliwość kapitalizacji. Wtedy można właściwie bez obliczeń zaryzykować, że kapitalizacja miesięczna jest lepsza niż roczna itp. Każda kapitalizacja to dodatnie odsetek do kapitału, więc następna kapitalizacja będzie już liczona od większego kapitału.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta, jak i publikacji na stronie kapitalni.org Pani/Pana zapytania o poradę, odpowiedzi eksperta oraz imienia lub nicku. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo