Komisja Nadzoru Finansowego

Jak działa Komisja Nadzoru Finansowego? Gdzie można szukać najnowszych publicznych ostrzeżeń przed firmami wydanymi przez KNF?

Pytanie od: SKJohn


Nasz ekspert odpowiada

Komisja Nadzoru Finansowego to organ administracji publicznej, który sprawuje kontrolę nad rynkiem finansowym w Polsce. Jej funkcje reguluje ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, która weszła w życie dnia 21 lipca 2006 roku. Podlega jej m.in. sektor bankowy, ubezpieczeniowy i emerytalny. Jakie są szczegółowe zadania KNF?

Co to jest KNF i jakie są jej obowiązki?

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) sprawuje nadzór nad całym rynkiem finansowym w Polsce, m.in. sprawdza czy firmy zajmujące się finansami mają odpowiednie do tego uprawnienia oraz czy przestrzegają obowiązującego prawa. W razie zastrzeżeń, mogą wpisać firmę na publiczną listę ostrzeżeń. Zadaniem KNF jest zapewnienie stabilności rynku finansowego, ale i prawidłowego funkcjonowania jej uczestników. KNF pełni szczególną rolę dla sektora bankowego, regulując wiele zasad jego działania. Jest również najważniejszym organem nadzorczym dla spółek notowanych na rynku kapitałowym. Każda spółka, która chce wykonać emisję publiczną musi mieć zatwierdzony przez KNF prospekty emisyjny.

Publiczna lista Komisji Nadzoru Finansowego

Na publicznej liście ostrzeżeń, którą prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego, znajdują się spółki, wobec których KNF ma obiekcje, które nie mają odpowiednich licencji lub nawet takie, wobec których wszczęto już postępowanie w prokuraturze. Warto regularnie zaglądać na tę listę – niejednokrotnie lądowały na niej spółki, które okazywały się później piramidami finansowymi.

Komisja Nadzoru Finansowego - zadania

Jakie są szczegółowe zadania KNF? Należy do nich przede wszystkim podejmowanie szeroko pojętych działań, które mają służyć zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rynku. Zalicza się do nich także działalność edukacyjno-informacyjna. Komisja Nadzoru Finansowego bierze udział również w opracowywaniu projektów aktów prawnych dot. obszaru nadzoru nad rynkiem finansowym.

Skład Komisji Nadzoru Finansowego

W skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzi 12 członków, do których zalicza się przewodniczącego komisji, dwóch zastępców i dziewięciu członków. Przewodniczący KNF zostaje powołany przez prezesa Rady Ministrów. Jego kadencja trwa 5 lat. Przewodniczący ma decydujący wpływ na wybór swoich zastępców. Są oni powołani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów na jego wniosek.

3.2
/ 5
(liczba głosów: 
10
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Bardzo prawdopodobne, że odpowiedź na nurtujące cię pytanie znajduje się już w naszej bazie. Sprawdź to! W tym celu w okienku poniżej opisz hasłowo swój problem – postaraj się ograniczyć do trzech–czterech słów. Jeżeli wynik będzie negatywny, zadaj pytanie, korzystając z formularza.

Zadaj pytanie

punkty+50 pkt

Jeżeli chcesz zadać pytanie o poradę w sekcji „Porady eksperta”, a nie jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org, prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną, która opisuje w jaki sposób Wonga.pl sp. z o.o. jako administrator będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną.

Jeżeli jesteś Użytkownikiem zarejestrowanym na platformie Kapitalni.org zasady przetwarzania Twoich danych osobowych w celu obsłużenia zapytania o poradę prawną zostały określone w Polityce Prywatności.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WONGA.PL

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wonga.pl sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żaryna 2B, bud D, 02-593 Warszawa, zwana dalej: „Administratorem”. Z Administratorem można kontaktować się pod wskazanym wyżej adresem lub za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres e-mailowy: dane.osobowe@wonga.pl lub listownie: Inspektor Ochrony Danych, ul. Żaryna 2b, bud D, 02-593 Warszawa.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu obsłużenia Pani/Pana zapytania o poradę eksperta, w tym w zakresie informowania Pani/Pana o statusie zapytania o poradę eksperta oraz o przygotowanej gotowej odpowiedzi na zadane przez Panią/Pana pytanie o poradę eksperta. Administrator nie będzie wykorzystywał Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż wskazany w niniejszym akapicie.

Wonga może również przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celach ochrony przed potencjalnymi roszczeniami, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, oraz w zakresie zapewnienia rozliczalności. W powyższych celach Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: spółkom z grupy kapitałowej, firmom świadczącym usługi prawne, inne usługi doradcze na rzecz Administratora, dostawcom oprogramowania i usług technologicznych, organom ścigania oraz innym organom i podmiotom, jeżeli obowiązek przekazania danych wynika z przepisów prawa. Administrator poza ogólną treścią zapytania o poradę nie przekaże żadnych Pani/Pana danych osobowych do żadnego z ekspertów, który podejmuje czynności w celu odpowiedzi na Pani/Pana pytanie.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH (RETENCJA DANYCH)

W zakresie przetwarzanych danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu okres ich przechowywania jest uzależniony od czasu w jakim cel przetwarzania jest uzasadniony.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się w tej sprawie z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WYMÓG PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby umożliwić Administratorowi obsłużenie Pani/Pana zapytania o poradę eksperta. Niepodanie Administratorowi danych osobowych może skutkować uniemożliwieniem przeprowadzenia wskazanego wyżej celu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROFILOWANIA I ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje, opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/ Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Dowiedz się więcej

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo