Podatek od nagrody w konkursie - kto powinien odprowadzić podatek od nagrody w konkursie?

Czy wygrywając nagrodę podatek zawsze opłaca zwyciężca czy leży to po stronie organizatora konkursu?

Pytanie od: Mario85


Nasz ekspert odpowiada

Niestety bardzo często same firmy organizujące konkursy są nieświadome aktualnych przepisów i starają się w regulaminach konkursowych przerzucić kwestie podatku na zwycięzcę nagrody. Nie zawsze powinno tak być, w większości przypadków ciężar podatkowego rozliczenia nagród w konkursach spoczywa na organizatorze konkursu, w szczególności gdy jest to firma.

Podatek od nagrody w konkursie płaci organizator - zwyczaj a nie obowiązek 

Jeśli jednak zdarzy się konieczność poniesienia podatku przez zwycięzcę, to i tak dobrą praktyką powinno być samodzielne zadbanie przez organizatora konkursu o pobranie od uczestnika kwoty należnego podatku i wpłacenie go do właściwego urzędu skarbowego. Nie wszystkie nagrody w konkursach podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT, zwolnione z opodatkowania są:

  • wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja)
  • konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu

Kiedy nie trzeba płacić podatku od wygrania nagrody w konkursie? 

Zwolnienie obowiązuje wyłącznie dla nagród, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł. Dodatkowo dla zastosowania zwolnienia istotna jest także forma przeprowadzenia konkursu i sposób jego ogłoszenia - konkurs powinien być organizowany i ogłaszany w środkach masowego przekazu, chyba że jest to konkurs z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu.

Jaki podatek płaci się od nagrody w konkursie? 

W przypadku gdy nie można zastosować zwolnienia z opodatkowania np. gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760 zł, od nagród w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). W przypadku nagrody pieniężnej organizator konkursu powinien wypłacić  zwycięzcy kwotę pomniejszoną o 10% podatku - w przypadku nagrody rzeczowej, płatnik powinien uiścić na rzecz organizatora kwotę należnego podatku i dopiero po dopełnieniu tego obowiązku powinien otrzymać nagrodę, chyba, że regulamin konkursu stanowi inaczej. Często praktyką organizatorów konkursów (przy nagrodach przekraczających 760 zł) jest ustanawianie w ramach nagrody wyodrębnionej kwoty pokrywającej kwotę podatku. Zwycięzca otrzymuje wtedy nagrodę, a kwota ustanowiona w regulaminie na rzecz kosztów podatkowych zostaje w imieniu podatnika odporowadzona do właściwego urzędu skarbowego. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości warto skontaktować się z organizatorem konkursu i/lub prawnikiem i wyjaśnić wszystkie wątpliwości.

1.9
/ 5
(liczba głosów: 
22
)
Twoja ocena

Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie zamieszczone są w jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie, aczkolwiek dokładamy wszelkich starań, aby informacje tu zawarte były kompletne, prawdziwe i aktualne.

Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści niniejszej strony, jak również za ewentualne błędy lub braki w zamieszczonych materiałach, ani też za ewentualne rezultaty działań podjętych w oparciu o nie. Odwiedzający niniejszą witrynę powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo