Z początkiem stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze, znane jako 500 plus ulega podwyższeniu do kwoty 800 złotych. Dodatkowe środki finansowe będą mieć realny wpływ na gospodarowanie domowym budżetem.
Pokaż więcej

800 plus zamiast 500 - podniesienie kwoty świadczenia na dziecko

Zmiana kwoty finansowego wsparcia jest skutkiem nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z sierpnia ubiegłego roku. 800 plus będzie przysługiwać na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Szczegółowe zapisy zmieniające wartość świadczenia można znaleźć w przywołanej wyżej ustawie oraz rozporządzeniach

Od kiedy 800 plus będzie wypłacane?

800+ będzie wypłacane od początku roku 2024, na podstawie wniosków składanych w ubiegłym roku. ZUS rozpoczyna wypłaty 2 stycznia, jednak  będzie je realizować stopniowo. Ostatni uprawnieni mogą otrzymać je nawet 29 lutego br. – wynika z komunikatów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba jednak odnotować, że wsparcie należne na dziecko lub dzieci będzie wypłacane do czasu zakończeniu obecnego okresu świadczeniowego, czyli do 31 maja 2024 roku.

Czy trzeba składać wniosek o 800+?

1 lutego 2024 rozpoczyna się nabór wniosków o świadczenie wychowawcze 800 plus na okres trwający od 1 czerwca 2024 roku do końca maja 2025 roku. Stosowne dokumenty można składać jedynie online, korzystając z wybranej platformy wskazanej na liście poniżej.

  • aplikacja mobilna mZUS
  • PUE ZUS
  • portal Emp@tia
  • bankowość elektroniczna banków lub SKOK, które współpracują z ZUS

800 plus zamiast 500 plus – ile więcej w skali roku?

Dotychczasowy limit, czyli 500+ oznaczał, że do rodziców jednego potomka trafiało w skali całego roku 6.000 zł. Po zmianie będzie to 9.600 zł, czyli o 3.600 zł więcej. W przypadku rodziców dwójki dzieci – do domowego budżetu trafi o 7.200 zł więcej, zaś rodzice trójki potomstwa otrzymają o 10.800 zł więcej. Są to wartości dla pełnego roku, w którym obowiązuje świadczenie wychowawcze 800 plus.

800 plus – co to takiego?

Program Rodzina 500 plus, potocznie nazywany 500+ to  program dofinansowania polskich rodzin uregulowany Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzony w 2016 roku. Polega na wypłacie świadczenia pieniężnego na każde dziecko w rodzinie. Pierwotnie Rodzina 500 plus zakładała wypłatę 500 złotych miesięcznie na drugie i kolejne dzieci w rodzinie, natomiast na pierwsze dziecko świadczenie było wypłacane jednorazowo w wysokości 1000 złotych. Od 1 lipca 2019 roku program został rozszerzony i świadczenie wynosi 500 złotych miesięcznie na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia. Nowelizacja ustawy w sierpniu 2023 roku wprowadziła kolejną zmianę. Świadczenie wychowawcze wzrosło to kwoty 800 złotych na każde dziecko do uzyskania przez nie pełnoletności. 800+ przysługuje matkom, ojcom albo faktycznym opiekunom dziecka, o ile mieszka razem z nimi i jest przez nie utrzymywane. Rodzice lub opiekunowie sprawujący opiekę naprzemienną mają prawo do połowy 800 plus. Finansowe wsparcie nie zostanie przyznane, jeżeli dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie – czyli w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko albo gdy tobie lub członkowi twojej rodziny przysługuje za granicą świadczenie wychowawcze o podobnym charakterze do 800+. Nie dotyczy to jednak  świadczeń z państw członkowski UE/EFTA lub z Wielkiej Brytanii.

800 plus – podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016 poz. 195) – link

Najczęściej zadawane pytania

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo