Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów jest organizacją pożytku publicznego, która działa non profit. Początki Federacji sięgają 1980 r. i burzliwych wydarzeń tego okresu w Polsce. Większości może się wydawać, że skoro półki sklepowe świeciły pustkami i niewiele można było kupić, to zapewne nie było sensu bronić tych nielicznych, którym się poszczęściło i co nieco zdobyli. Jednak myśl, która przyświecała blisko 40-osobowej grupie dziennikarzy, prawników i ludzi świata nauki, wybiegała poza ramy szarych i smutnych czasów. Wtedy właśnie, 7 lipca 1981 roku, zarejestrowane zostało ogólnopolskie stowarzyszenie – Federacja Konsumentów. Z czasem uzyskaliśmy członkostwo w tak prestiżowych organizacjach, jak Consumers International – Światowa Organizacja Konsumencka, i BEUC – Europejska Organizacja Konsumencka.

Od ponad 36 lat zmieniamy się i dostosowujemy do potrzeb. I nie są to tylko potrzeby rynku, ale przede wszystkim konsumentów. Każdego dnia staramy się przeciwdziałać nieuczciwym praktykom rynkowym. Codziennie udaje nam się dołożyć małą cegiełkę do kształtowania rynku bliższego, bardziej czytelnego i przyjaznego nabywcom.

Co robimy na co dzień?

 • Inicjujemy, konsultujemy, opiniujemy i lobbujemy w sprawie przepisów prawnych. Zabiegamy o przepisy, które zagwarantują nie tylko bezpieczeństwo i satysfakcjonujące dla konsumentów funkcjonowanie rynku, ale również ukształtują relacje z przedsiębiorcami. Dążymy do sytuacji, w której rynek rozwijać się będzie zgodnie z prawem i zasadami etyki biznesu.

 • Systematycznie przeprowadzamy różne badania rynkowe – zbieramy opinie konsumentów na temat wielu zjawisk rynkowych. Takie badania są bardzo potrzebne – dostarczają nam wiedzy i argumentów w sytuacjach, gdy opiniujemy projekty aktów prawnych, zgłaszamy propozycje legislacyjne, protestujemy przeciwko różnym zjawiskom, które są dla konsumentów niekorzystne.

 • Edukujemy i informujemy – to ważna misja naszej organizacji, która może odnosić sukcesy tylko wtedy, gdy konsumenci będą świadomi swoich praw i aktywni w ich egzekwowaniu.

 • I najważniejsza, podstawowa, od zawsze i konsekwentnie, działalność statutowa FK – bezpłatne poradnictwo i pomoc prawna, świadczone przez kilkadziesiąt terenowych oddziałów FK – centrów doradztwa konsumenckiego, pracujących na obszarze całej Polski. Nasi przeszkoleni doradcy konsumenccy i przede wszystkim prawnicy są zawsze do dyspozycji zgłaszających się konsumentów.


Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy

Zespół Kancelarii Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy tworzą wykwalifikowani radcowie prawni, adwokaci i prawnicy. W swojej pracy łączymy merytoryczną wiedzę, bogatą praktykę prawną z doświadczeniem naukowym i technicznym (IT). Jesteśmy autorami licznych publikacji i komentarzy do obowiązującego prawa. Od 5 lat organizujemy Konwent Ochrony Danych Osobowych i Informacji oraz liczne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców. Realizując swoje obowiązki kierujemy się zasadą „Nowocześnie dla biznesu.”

W naszej codziennej pracy:

 • działamy zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego,

 • stale doskonalimy swoje umiejętności i pogłębiamy wiedzę,

 • stawiamy na długotrwałe i oparte na zaufaniu relacje z Klientami i Partnerami,

 • tworzymy nieszablonowe rozwiązania, dopasowane do biznesowych potrzeb i interesu Klienta,

 • jesteśmy odpowiedzialni, dlatego dbamy o bezpieczeństwo prawne Klienta.

Specjalizujemy się w:

 • prawie e-commerce,

 • ochronie danych osobowych,

 • prawie gospodarczym,

 • prawie nieruchomości,

 • compliance.


Grupa BIK

Grupa BIK jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. Gro­madzi i udostępniania informacje o tym, jak uczestnicy rynku (osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze) realizują swoje zobowiązania kredytowe i finansowe. Grupa BIK działa na rzecz całego systemu bankowego w Polsce oraz wymienia informacje pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami wszystkich branż. Korzystanie z kompleksowych danych posiadanych przez Grupę BIK jest standardem w procesach biznesowych. Jednocześnie Grupa BIK umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie własnej historii kredytowej oraz innych zobowiązań, a dzięki Alertom BIK pomaga chronić się przed wyłudzeniem kredytu lub opóźnieniem w spłacie.


ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to biuro informacji gospodarczej utworzone i prowadzące działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), zgodnie z  Regulaminem Zarządzania Danymi z dnia 7 września 2015 roku, zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki. Biuro przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe, i jest aktualnie jedynym w Polsce biurem informacji gospodarczej poddającym co kwartał swoją bazę weryfikacji przeprowadzanej przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. Rozwiązania i narzędzia oferowane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. zwiększają bezpieczeństwo zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych, a także premiują budowę wiarygodności płatniczej w relacjach między stronami. Więcej na: www.erif.pl


InfoPozytywni

Projekt infoPozytywni powstał w 2012 r. z inicjatywy Biura Informacji Gospodarczej ERIF S.A. Ideą projektu jest szerzenie wiedzy na temat informacji pozytywnej oraz propagowanie wśród konsumentów i przedsiębiorców korzyści wynikających z budowania pozytywnej historii płatniczej. Informacje pozytywne są obecne w życiu codziennym i pełnią ważną rolę w życiu ekonomiczno - gospodarczym wielu państw Europy Zachodniej, a także USA. W Polsce z roku na rok również nabierają znaczenia. Wpisy pozytywne są postrzegane jako rodzaj referencji świadczących o rzetelności płatniczej konsumentów i firm. Więcej na: www.infoKonsument.pl


„A.Wojtas” Kancelaria Prawna

„A.Wojtas” Kancelaria Prawna od 2009 roku świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

Od początku swej działalności podstawową wartością kancelarii jest jakość wykonywanych usług. Staramy się obejmować naszych klientów ochroną prowadzonych przez nich działalności.

„A.Wojtas” Kancelaria Prawna świadczy również usługi windykacyjne obejmujące zarówno ochronę wierzycieli, jak i dłużników. Mamy doświadczenie we współpracy z największymi podmiotami windykacyjnymi w Europie, ale chronimy też osoby, przeciw którym prowadzone są działania windykacyjne. Naszą pracę cechuje duża efektywność, wynikająca z jakości oraz indywidualnego podejścia do każdej zleconej nam sprawy. Więcej na: www.awojtas.pl


ULTIMO S.A.

Ultimo S.A. jest jedną z czołowych firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, która szczególną wagę przykłada do budowania pozytywnych relacji z Klientami, oferując pomoc w rozwiązaniu problemu zadłużenia. Nasz zespół, ponad 800 pracowników, od kilkunastu lat specjalizuje się w obsłudze zakupionych konsumenckich wierzytelności, szczególnie z sektora bankowego i telekomunikacyjnego.

Ważnym aspektem codziennej pracy są dla nas zasady etyczne obowiązujące rynek windykacyjny. Współtworzymy oraz przestrzegamy branżowych Zasad Dobrych Praktyk. Jako członek Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych przykładamy dużą wagę do standardów działania i jakości obsługi partnerów biznesowych oraz osób zadłużonych. Od sierpnia 2014 roku jesteśmy częścią międzynarodowej Grupy B2Holding, dzięki czemu wymieniamy się najlepszymi praktykami w obsłudze osób zadłużonych na arenie międzynarodowej. Przeczytaj więcej na: www.ultimo.pl


Zaufana Trzecia Strona

Zaufanatrzeciastrona.pl to popularny serwis poświęcony bezpieczeństwu informacji. Publikuje najważniejsze i najbardziej aktualne wiadomości ze świata bezpieczeństwa, nie ograniczając się tylko do tematów związanych z komputerami. Można znaleźć tam ostrzeżenia przed trwającymi atakami, informacje o włamaniach i wyciekach danych w Polsce i na świecie, a także najciekawsze historie kryminalne.


Niebezpiecznik.pl

Niebezpiecznik.pl to najpopularniejszy w Polsce serwis poświęcony w całości tematyce bezpieczeństwa, głównie komputerowego. Tworzony przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Na łamach Niebezpiecznika publikowane są doniesienia z branży IT Security oraz materiały własne o charakterze praktycznych porad. Poza działalnością redakcyjną zespół bezpieczeństwa Niebezpiecznika prowadzi szkolenia dla programistów i administratorów oraz wykonuje audyty sieci komputerowych i serwisów internetowych. Chcesz nauczyć się, jak chronić swój komputer przed intruzami? Czytaj www.niebezpiecznik.pl.


Tomasz Jaroszek, autor bloga Doradca TV

Były dziennikarz ekonomiczny, obecnie bloger i fan nowych mediów. Był redaktorem działu finanse w Comperia.pl, prowadził studio telewizyjne Bankier.pl. Były redaktor naczelny Przeglądu Finansowego Bankier.pl. W czasie swojej kariery w mediach ekonomicznych był jednym z najczęściej zapraszanych do mediów analityków. Obecnie występuje w mediach jako komentator gospodarki i giełdy. Właściciel Jaroszek Consulting i współwłaściciel agencji SalesMate. Wspierał swoimi usługami takie firmy, jak Diners Club, X-Trade Brokers, NaTemat.pl, AIP Businness Link. Z rynkami finansowymi związany od ponad 7 lat. Współautor książki o giełdzie „Ryzykować trzeba umieć”, prowadzi okazjonalnie szkolenia dla inwestorów, autor bloga Doradca.tv.


Fundacja "Mercatus et Civis"

Fundacja "Mercatus et Civis" powstała na bazie doświadczeń zespołu osób od lat zajmujących się zawodowo i naukowo problematyką regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania konsumentów i przedsiębiorców na rynku. "Mercatus et Civis" to zespół ekspertów z zakresu prawa gospodarczego w tym w szczególności prawa konsumenckiego i ochrony konkurencji. Misją fundacji jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi uczestnikami gry rynkowej znającymi zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ich edukacja, konieczna pomoc, a także wspieranie potrzebujących obywateli funkcjonujących w sferze gospodarczej i społecznej, mogących oczekiwać od władzy publicznej stanowienia przejrzystych i sprawiedliwych regulacji prawnych, powstałych w toku otwartego i sprawnego procesu legislacyjnego. Cel naszej działalności realizujemy zwłaszcza poprzez:

 • rozpowszechnianie wiedzy na temat prawa, ekonomii i zdrowia
 • prowadzenie informacji prawnej oraz obywatelskiej obejmującej m.in. udzielanie porad i przekazywanie informacji prawnej
 • świadczenie pomocy prawnej, reprezentowanie osób przed organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi w sprawach sądowych i pozasądowych
 • uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych z zakresu prawa, ekonomii i zdrowia
 • prowadzenie badań w zakresie dotyczącym prawa, ekonomii i zdrowia
 • monitorowanie obowiązujących regulacji prawnych i uczestniczenie w razie konieczności w procesie konsultacji
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji


Więcej na www.mercatusetcivis.pl
AirCashBack

AirCashBack od ponad 5 lat świadczy usługi pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowań dla pasażerów opóźnionych lub odwołanych lotów. Reprezentujemy poszkodowanych w trakcie całego procesu ubiegania się o odszkodowanie od linii lotniczych. Dla pasażerów nasza pomoc nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat wstępnych - klienci AirCashBack płacą tylko w razie zakończenia ich spraw z sukcesem. Jedyne wynagrodzenie AirCashBack to prowizja (20,33% netto) od uzyskanej kwoty odszkodowania. 


Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Związek Pracodawców skupia ponad 80 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, zarządzające wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz spółki z branży ubezpieczeniowej. KPF posiada bogaty dorobek samorządowy jako partner społeczny w procesie legislacyjnym polskim i europejskim. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek EUROFINAS – European Federation of Finance House Associations, zrzeszającej siedemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących poważną część europejskiego rynku kredytowego i ponad 1200 instytucji finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, organizuje kongresy o tematyce finansowej, które zyskały sobie opinię specjalistycznych i merytorycznych. KPF podejmuje szereg działań, związanych z etyką biznesu, a program etyczny organizacji – z Zasadami Dobrych Praktyk i audytem etycznym – stanowi jeden z filarów funkcjonowania KPF.


Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.