Grupa BIK

Grupa BIK jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. Gro­madzi i udostępniania informacje o tym, jak uczestnicy rynku (osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze) realizują swoje zobowiązania kredytowe i finansowe. Grupa BIK działa na rzecz całego systemu bankowego w Polsce oraz wymienia informacje pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami wszystkich branż. Korzystanie z kompleksowych danych posiadanych przez Grupę BIK jest standardem w procesach biznesowych. Jednocześnie Grupa BIK umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie własnej historii kredytowej oraz innych zobowiązań, a dzięki Alertom BIK pomaga chronić się przed wyłudzeniem kredytu lub opóźnieniem w spłacie.


ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to biuro informacji gospodarczej utworzone i prowadzące działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), zgodnie z  Regulaminem Zarządzania Danymi z dnia 7 września 2015 roku, zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki. Biuro przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe, i jest aktualnie jedynym w Polsce biurem informacji gospodarczej poddającym co kwartał swoją bazę weryfikacji przeprowadzanej przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k. Rozwiązania i narzędzia oferowane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. zwiększają bezpieczeństwo zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych, a także premiują budowę wiarygodności płatniczej w relacjach między stronami. Więcej na: www.erif.pl


InfoPozytywni

Projekt infoPozytywni powstał w 2012 r. z inicjatywy Biura Informacji Gospodarczej ERIF S.A. Ideą projektu jest szerzenie wiedzy na temat informacji pozytywnej oraz propagowanie wśród konsumentów i przedsiębiorców korzyści wynikających z budowania pozytywnej historii płatniczej. Informacje pozytywne są obecne w życiu codziennym i pełnią ważną rolę w życiu ekonomiczno - gospodarczym wielu państw Europy Zachodniej, a także USA. W Polsce z roku na rok również nabierają znaczenia. Wpisy pozytywne są postrzegane jako rodzaj referencji świadczących o rzetelności płatniczej konsumentów i firm. Więcej na: www.infoKonsument.pl


„A.Wojtas” Kancelaria Prawna

„A.Wojtas” Kancelaria Prawna od 2009 roku świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.

Od początku swej działalności podstawową wartością kancelarii jest jakość wykonywanych usług. Staramy się obejmować naszych klientów ochroną prowadzonych przez nich działalności.

„A.Wojtas” Kancelaria Prawna świadczy również usługi windykacyjne obejmujące zarówno ochronę wierzycieli, jak i dłużników. Mamy doświadczenie we współpracy z największymi podmiotami windykacyjnymi w Europie, ale chronimy też osoby, przeciw którym prowadzone są działania windykacyjne. Naszą pracę cechuje duża efektywność, wynikająca z jakości oraz indywidualnego podejścia do każdej zleconej nam sprawy. Więcej na: www.awojtas.pl


Zaufana Trzecia Strona

Zaufanatrzeciastrona.pl to popularny serwis poświęcony bezpieczeństwu informacji. Publikuje najważniejsze i najbardziej aktualne wiadomości ze świata bezpieczeństwa, nie ograniczając się tylko do tematów związanych z komputerami. Można znaleźć tam ostrzeżenia przed trwającymi atakami, informacje o włamaniach i wyciekach danych w Polsce i na świecie, a także najciekawsze historie kryminalne.


Niebezpiecznik.pl

Niebezpiecznik.pl to najpopularniejszy w Polsce serwis poświęcony w całości tematyce bezpieczeństwa, głównie komputerowego. Tworzony przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Na łamach Niebezpiecznika publikowane są doniesienia z branży IT Security oraz materiały własne o charakterze praktycznych porad. Poza działalnością redakcyjną zespół bezpieczeństwa Niebezpiecznika prowadzi szkolenia dla programistów i administratorów oraz wykonuje audyty sieci komputerowych i serwisów internetowych. Chcesz nauczyć się, jak chronić swój komputer przed intruzami? Czytaj www.niebezpiecznik.pl


Tomasz Jaroszek, autor bloga Doradca TV

Były dziennikarz ekonomiczny, obecnie bloger i fan nowych mediów. Był redaktorem działu finanse w Comperia.pl, prowadził studio telewizyjne Bankier.pl. Były redaktor naczelny Przeglądu Finansowego Bankier.pl. W czasie swojej kariery w mediach ekonomicznych był jednym z najczęściej zapraszanych do mediów analityków. Obecnie występuje w mediach jako komentator gospodarki i giełdy. Właściciel Jaroszek Consulting i współwłaściciel agencji SalesMate. Wspierał swoimi usługami takie firmy, jak Diners Club, X-Trade Brokers, NaTemat.pl, AIP Businness Link. Z rynkami finansowymi związany od ponad 7 lat. Współautor książki o giełdzie „Ryzykować trzeba umieć”, prowadzi okazjonalnie szkolenia dla inwestorów, autor bloga Doradca.tv.


Fundacja "Mercatus et Civis"

Fundacja "Mercatus et Civis" powstała na bazie doświadczeń zespołu osób od lat zajmujących się zawodowo i naukowo problematyką regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania konsumentów i przedsiębiorców na rynku. "Mercatus et Civis" to zespół ekspertów z zakresu prawa gospodarczego w tym w szczególności prawa konsumenckiego i ochrony konkurencji. Misją fundacji jest wspieranie reguł funkcjonowania uczciwego rynku ze świadomymi uczestnikami gry rynkowej znającymi zarówno swoje prawa jak i obowiązki, ich edukacja, konieczna pomoc, a także wspieranie potrzebujących obywateli funkcjonujących w sferze gospodarczej i społecznej, mogących oczekiwać od władzy publicznej stanowienia przejrzystych i sprawiedliwych regulacji prawnych, powstałych w toku otwartego i sprawnego procesu legislacyjnego. Cel naszej działalności realizujemy zwłaszcza poprzez:

  • rozpowszechnianie wiedzy na temat prawa, ekonomii i zdrowia
  • prowadzenie informacji prawnej oraz obywatelskiej obejmującej m.in. udzielanie porad i przekazywanie informacji prawnej
  • świadczenie pomocy prawnej, reprezentowanie osób przed organami sądowymi, administracyjnymi i społecznymi w sprawach sądowych i pozasądowych
  • uczestniczenie w inicjatywach edukacyjnych i wychowawczych z zakresu prawa, ekonomii i zdrowia
  • prowadzenie badań w zakresie dotyczącym prawa, ekonomii i zdrowia
  • monitorowanie obowiązujących regulacji prawnych i uczestniczenie w razie konieczności w procesie konsultacji
  • podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy stanu legislacji


Więcej na www.mercatusetcivis.pl
Fundacja Invictus

Przede wszystkim istniejemy po to, aby propagować nowoczesną edukację finansową. To jest nasza podstawowa działalność i misja. Angażujemy się także w ważne z naszego punktu widzenia akcje społeczne, o innym niż edukacja finansowa charakterze, jak np. projekt "Jestem kobietą".

W prowadzonej działalności edukacyjnej jesteśmy zwolennikami budowania postawy zwanej "mentalnością wędkarza". To oznacza, że kładziemy szczególny nacisk na to, aby nasi podopieczni, klienci i uczestnicy szkoleń, dzięki wiedzy uzyskanej na naszych kursach i warsztatach, potrafili samodzielnie zadbać o siebie, swój biznes i finansową przyszłość swoją i swoich bliskich.

Jest to szczególnie istotne w czasach, w których systemy emerytalne poszczególnych państw stają się niewydolne, a one same zadłużają się (a precyzyjnie mówiąc: swoich obywateli) na niespotykaną dotąd skalę. Niestety w wielu przypadkach doprowadzi to do ich bankructwa, a obywateli postawi bardzo trudnej sytuacji.


ABC Rynków

Serwis ABC Rynków to miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z rynkami finansowymi oraz inwestycjami. To miejsce, w którym chcemy m.in. pokazywać nasze spojrzenie na budowanie przyszłości finansowej. Swoją misję realizujemy także poprzez prowadzenie warsztatów „ABC Rynków Kapitałowych”.


Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Związek Pracodawców skupia ponad 80 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, zarządzające wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz spółki z branży ubezpieczeniowej. KPF posiada bogaty dorobek samorządowy jako partner społeczny w procesie legislacyjnym polskim i europejskim. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek EUROFINAS – European Federation of Finance House Associations, zrzeszającej siedemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących poważną część europejskiego rynku kredytowego i ponad 1200 instytucji finansowych. KPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, organizuje kongresy o tematyce finansowej, które zyskały sobie opinię specjalistycznych i merytorycznych. KPF podejmuje szereg działań, związanych z etyką biznesu, a program etyczny organizacji – z Zasadami Dobrych Praktyk i audytem etycznym – stanowi jeden z filarów funkcjonowania KPF.


Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.