Wonga

Firma Wonga wierzy w praktyczną i efektywną edukację finansową, dlatego w 2015 roku uruchomiła witrynę internetową Kapitalni.org. To miejsce, w którym Internauci mogą zdobyć wiedzę w przyjazny sposób. Artykuły, kursy i porady ekspertów są dostępne dla wszystkich. Wonga dzieli się za ich pomocą swoją wiedzą o rozsądnym i odpowiedzialnym pożyczaniu.

Wonga jest częścią Grupy KRUK. Specjalizuje się w pożyczkach internetowych i jest liderem branży finansów online. Firma działa w Polsce od kwietnia 2013 roku. Wdraża innowacyjne rozwiązania w zakresie consumer finance. Swoją ofertę kieruje do świadomych konsumentów, potrafiących zarządzać domowym budżetem i dbających o płynność finansową. Wonga zapewnia im wygodny dostęp online do produktów finansowych, konkurencyjnych w stosunku do oferty banków. Firma koncentruje się na sprzedaży pożyczek ratalnych, które już dziś stanowią 90 proc. jej portfela. Jako pierwsza firma pożyczkowa na polskim rynku podpisała umowę z Biurem Informacji Kredytowej - także Partnerem Kapitalni.org - w zakresie wymiany informacji na temat rzetelnych płatników. Firmę wyróżnia oferta, która wynagradza klientom terminowe spłaty.


Więcej informacji znajdziesz na pożyczki wonga.plFundacja Rozwoju Rynku Finansowego

Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego reprezentuje instytucje pożyczkowe działające na polskim rynku pożyczek pozabankowych. Jej misją jest troska o zrównoważony rozwój sektora finansowego przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa konsumentów. Fundacja systematycznie monitoruje zmiany zachodzące na rynku pożyczek pozabankowych oraz inicjuje dialog liderów rynku z instytucjami publicznymi oraz organizacjami konsumenckimi na rzecz tworzenia regulacji prawnych eliminujących nieprawidłowości rynkowe. Organizacja stale angażuje się w inicjatywy na rzecz edukacji finansowej oraz propagowania dobrych praktyk i wysokich standardów etycznych sektora pożyczkowego w relacjach z klientami. Istotnym obszarem działania Fundacji jest promocja kultury racjonalnego i odpowiedzialnego pożyczania oraz edukacja w zakresie efektywnego zarządzania finansami osobistymi. 

Więcej na frrf.pl


ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. to biuro informacji gospodarczej utworzone i prowadzące działalność na podstawie przepisów Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), zgodnie z  Regulaminem Zarządzania Danymi z dnia 7 września 2015 roku, zatwierdzonym przez Ministra Gospodarki. Biuro przyjmuje, przechowuje i ujawnia dane zarówno o dłużnikach, jak i o płatnikach, którzy regulują terminowo swoje zobowiązania finansowe, i jest aktualnie jedynym w Polsce biurem informacji gospodarczej poddającym co kwartał swoją bazę weryfikacji przeprowadzanej przez niezależnego biegłego rewidenta – KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.

Rozwiązania i narzędzia oferowane przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. zwiększają bezpieczeństwo zawieranych przez uczestników obrotu gospodarczego transakcji finansowych, a także premiują budowę wiarygodności płatniczej w relacjach między stronami.

Więcej na erif.pl


KRUK S.A.

KRUK S.A. jest liderem rynku zarządzania wierzytelnościami. W ciągu kilkunastu lat swojej działalności, z małej kilkunastoosobowej firmy, staliśmy się międzynarodową grupą finansową, wyspecjalizowaną w szeroko pojętym obszarze zarządzania należnościami. Obecnie w skład Grupy wchodzi szereg spółek oferujących kompleksowy, nowoczesny i zintegrowany pakiet usług, które jesteśmy gotowi dopasować do potrzeb i oczekiwań naszych partnerów w celu odzyskania ich wierzytelności.

  • KRUK stosuje innowacyjną strategię ugodową wobec swoich klientów, czyli osób zadłużonych - na masową skalę rozkłada spłatę wierzytelności na dogodne raty. Strategia jest wspierana medialnie i ma na celu przekonanie osób zadłużonych do podjęcia rozmów o spłacie zadłużenia z KRUKiem.
  • Głównym obszarem działalności Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych w trzech segmentach: wierzytelności konsumenckich (niezabezpieczonych), wierzytelności hipotecznych oraz wierzytelności korporacyjnych.
  • Grupa KRUK zarządza wierzytelnościami banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz firm z sektora FMCG. Koncentruje swą działalność na rynku bankowym w oparciu o długoterminowe relacje z kluczowymi klientami.
  • Działalność na własny rachunek oraz na zlecenie stanowi istotną przewagę konkurencyjną Grupy dzięki synergii operacyjnej oraz obniżeniu poziomu ryzyka zakupów portfeli na podstawie dodatkowych informacji statystycznych z biznesu serwisowego.
  • Działania związane z zarządzaniem wierzytelnościami są wspierane przez działającą w ramach Grupy Kancelarię Prawną RAVEN, a także ERIF BIG S.A., działający w obszarze informacji gospodarczej. Dodatkowo Grupa rozwija produkt pożyczkowy NOVUM, skierowany do klientów, którzy w przeszłości spłacili swoje zadłużenie wobec Grupy.
  • W 2007 r. Grupa rozpoczęła działalność na rynku rumuńskim, a w 2011 na rynku czeskim oraz słowackim. W 2014 r. została założona spółka KRUK Deutschland, a rok później KRUK kupił w Niemczech pierwsze portfele. 2015 rok przyniósł również założenie dwóch kolejnych spółek - we Włoszech oraz Hiszpanii. KRUKowi udało się nabyć pierwszy portfel na rynku włoskim jeszcze w 2015 r., a na hiszpańskim na początku 2016 r.
  • Zatrudnienie we wszystkich spółkach Grupy KRUK wynosi ponad 3 tysiące osób. Od 10 maja 2011 r. KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Więcej na pl.kruk.eu/klienci


Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Lubasz i Wspólnicy to wywodząca się z Łodzi kancelaria o szerokim zasięgu działania, kierująca się zasadą "Nowocześnie dla biznesu". Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, prawie e-commerce, prawie IT, a także prawie gospodarczym, prawie nieruchomości i compliance. Zaufali jej polscy przedsiębiorcy i międzynarodowe korporacje. Dzięki zagranicznym partnerom działa również międzynarodowo.

Rekomendowana w międzynarodowych rankingach

Kancelaria to tegoroczny laureat „The Legal 500” w kategorii „Data Privacy and Data Protection”. Rekomendowana przez Global Law Experts w zakresie ochrony danych osobowych.

Dr Dominik Lubasz – radca prawny i wspólnik zarządzający od 2018 r. jest wyróżniany w rankingu Chambers and Partners w kategorii „TMT: Data Protection”. W rankingu "The Legal 500" wyróżniony w latach 2021-2020 jako "Leading Individual" w kategorii “Data Privacy and Data Protection”. Rekomendowany jako “Global Leader” w rankingu WWL w kategorii “Data Privacy & Protection 2021”.

Kancelaria o nowoczesnym podejściu

W czasie pandemii Kancelaria rozszerzyła swoje działania o kompleksowe rozwiązywanie problemów prawnych wywołanych przez COVID-19. W tym celu powołała Specgrupę – dedykowany zespół ekspertów prawnych, który świadczy wsparcie prawne będące odpowiedzią na epidemię SARS-CoV-2 w Polsce.

Kancelaria Lubasz i Wspólnicy realizuje cykl webinarów dla przedsiębiorców „Rzeczowo o Prawie”, podczas których doświadczeni adwokaci i radcowie prawni omawiają aktualne zagadnienia prawne i prezentują interpretacje przepisów ważnych dla przedsiębiorców, właścicieli firm i kadry zarządzającej.

Więcej na lubasziwspolnicy.pl


Grupa BIK

Grupa BIK jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce. Gro­madzi i udostępniania informacje o tym, jak uczestnicy rynku (osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze) realizują swoje zobowiązania kredytowe i finansowe. Grupa BIK działa na rzecz całego systemu bankowego w Polsce oraz wymienia informacje pomiędzy sektorem bankowym i przedsiębiorcami wszystkich branż. Korzystanie z kompleksowych danych posiadanych przez Grupę BIK jest standardem w procesach biznesowych. Jednocześnie Grupa BIK umożliwia klientom indywidualnym monitorowanie własnej historii kredytowej oraz innych zobowiązań, a dzięki Alertom BIK pomaga chronić się przed wyłudzeniem kredytu lub opóźnieniem w spłacie.

Więcej na bik.pl


Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów jest organizacją pożytku publicznego, która działa non profit. Początki Federacji sięgają 1980 r. i burzliwych wydarzeń tego okresu w Polsce. Większości może się wydawać, że skoro półki sklepowe świeciły pustkami i niewiele można było kupić, to zapewne nie było sensu bronić tych nielicznych, którym się poszczęściło i co nieco zdobyli. Jednak myśl, która przyświecała blisko 40-osobowej grupie dziennikarzy, prawników i ludzi świata nauki, wybiegała poza ramy szarych i smutnych czasów. Wtedy właśnie, 7 lipca 1981 roku, zarejestrowane zostało ogólnopolskie stowarzyszenie – Federacja Konsumentów. Z czasem uzyskaliśmy członkostwo w tak prestiżowych organizacjach, jak Consumers International – Światowa Organizacja Konsumencka, i BEUC – Europejska Organizacja Konsumencka.


Od ponad 36 lat zmieniamy się i dostosowujemy do potrzeb. I nie są to tylko potrzeby rynku, ale przede wszystkim konsumentów. Każdego dnia staramy się przeciwdziałać nieuczciwym praktykom rynkowym. Codziennie udaje nam się dołożyć małą cegiełkę do kształtowania rynku bliższego, bardziej czytelnego i przyjaznego nabywcom.


Co robimy na co dzień?

  • Inicjujemy, konsultujemy, opiniujemy i lobbujemy w sprawie przepisów prawnych. Zabiegamy o przepisy, które zagwarantują nie tylko bezpieczeństwo i satysfakcjonujące dla konsumentów funkcjonowanie rynku, ale również ukształtują relacje z przedsiębiorcami. Dążymy do sytuacji, w której rynek rozwijać się będzie zgodnie z prawem i zasadami etyki biznesu.
  • Systematycznie przeprowadzamy różne badania rynkowe – zbieramy opinie konsumentów na temat wielu zjawisk rynkowych. Takie badania są bardzo potrzebne – dostarczają nam wiedzy i argumentów w sytuacjach, gdy opiniujemy projekty aktów prawnych, zgłaszamy propozycje legislacyjne, protestujemy przeciwko różnym zjawiskom, które są dla konsumentów niekorzystne.
  • Edukujemy i informujemy – to ważna misja naszej organizacji, która może odnosić sukcesy tylko wtedy, gdy konsumenci będą świadomi swoich praw i aktywni w ich egzekwowaniu.


I najważniejsza, podstawowa, od zawsze i konsekwentnie, działalność statutowa FK – bezpłatne poradnictwo i pomoc prawna, świadczone przez kilkadziesiąt terenowych oddziałów FK – centrów doradztwa konsumenckiego, pracujących na obszarze całej Polski. Nasi przeszkoleni doradcy konsumenccy i przede wszystkim prawnicy są zawsze do dyspozycji zgłaszających się konsumentów.

Więcej na federacja-konsumentow.org.pl


InfoPozytywni

Projekt infoPozytywni powstał w 2012 r. z inicjatywy Biura Informacji Gospodarczej ERIF S.A. Ideą projektu jest szerzenie wiedzy na temat informacji pozytywnej oraz propagowanie wśród konsumentów i przedsiębiorców korzyści wynikających z budowania pozytywnej historii płatniczej. Informacje pozytywne są obecne w życiu codziennym i pełnią ważną rolę w życiu ekonomiczno - gospodarczym wielu państw Europy Zachodniej, a także USA. W Polsce z roku na rok również nabierają znaczenia. Wpisy pozytywne są postrzegane jako rodzaj referencji świadczących o rzetelności płatniczej konsumentów i firm.

Więcej na infoKonsument.pl


A Wojtas Kancelaria Prawna

A Wojtas Kancelaria Prawna od 2009 roku świadczy usługi prawne dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw. Od początku swej działalności podstawową wartością kancelarii jest jakość wykonywanych usług. Staramy się obejmować naszych klientów ochroną prowadzonych przez nich działalności.


A Wojtas Kancelaria Prawna świadczy również usługi windykacyjne obejmujące zarówno ochronę wierzycieli, jak i dłużników. Mamy doświadczenie we współpracy z największymi podmiotami windykacyjnymi w Europie, ale chronimy też osoby, przeciw którym prowadzone są działania windykacyjne. Naszą pracę cechuje duża efektywność, wynikająca z jakości oraz indywidualnego podejścia do każdej zleconej nam sprawy.


Więcej na awojtas.pl


Zaufana Trzecia Strona

zaufanatrzeciastrona.pl to popularny serwis poświęcony bezpieczeństwu informacji. Można w nim znaleźć najważniejsze i najbardziej aktualne wiadomości dotyczące bezpieczeństwa, nie tylko z zakresu tematów związanych z komputerami. Wśród informacji: ostrzeżenia przed trwającymi atakami, informacje o włamaniach i wyciekach danych w Polsce i na świecie, a także najciekawsze historie kryminalne.


Niebezpiecznik

niebezpiecznik.pl to najpopularniejszy w Polsce serwis poświęcony w całości tematyce bezpieczeństwa, głównie komputerowego. Tworzony przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Na łamach Niebezpiecznika publikowane są doniesienia z branży IT Security oraz materiały własne o charakterze praktycznych porad. Poza działalnością redakcyjną zespół bezpieczeństwa Niebezpiecznika prowadzi szkolenia dla programistów i administratorów oraz wykonuje audyty sieci komputerowych i serwisów internetowych. Chcesz nauczyć się, jak chronić swój komputer przed intruzami?


Tomasz Jaroszek, autor bloga Doradca TV

Autor bloga Doradca.tv i podcastu Nic Za Darmo, były dziennikarz ekonomiczny. Z rynkiem finansowym związany od ponad 13 lat, zajmuje się edukacją finansową. Był redaktorem działu finanse w Comperia.pl, redaktorem naczelnym Przeglądu Finansowego Bankier.pl, prowadził studio telewizyjne Bankier.pl. Autor książki "Śladami Warrena Buffetta", współautor "Ryzykować trzeba umieć", wyróżniony nagrodami bloga roku Men's Health oraz laureat finansowej kampanii edukacyjnej Invest Cuffs.


AirCashBack

AirCashBack od ponad 5 lat świadczy usługi pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowań dla pasażerów opóźnionych lub odwołanych lotów. Reprezentujemy poszkodowanych w trakcie całego procesu ubiegania się o odszkodowanie od linii lotniczych. Dla pasażerów nasza pomoc nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek opłat wstępnych - klienci AirCashBack płacą tylko w razie zakończenia ich spraw z sukcesem. Jedyne wynagrodzenie AirCashBack to prowizja (20,33% netto) od uzyskanej kwoty odszkodowania.

Więcej na aircashback.com


Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Związek Pracodawców skupia ponad 80 kluczowych przedsiębiorstw z rynku finansowego w Polsce, w tym banki, doradców i pośredników finansowych, przedsiębiorstwa pożyczkowe, zarządzające informacją gospodarczą, zarządzające wierzytelnościami, sprzedające produkty tzw. odwróconej hipoteki oraz spółki z branży ubezpieczeniowej. KPF posiada bogaty dorobek samorządowy jako partner społeczny w procesie legislacyjnym polskim i europejskim. KPF to Członek Rady Rozwoju Rynku Finansowego, powołanej do życia przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Członek EUROFINAS – European Federation of Finance House Associations, zrzeszającej siedemnaście organizacji z krajów europejskich, reprezentujących poważną część europejskiego rynku kredytowego i ponad 1200 instytucji finansowych.

KPF ma w swoim dorobku badawczym kilkadziesiąt raportów, organizuje kongresy o tematyce finansowej, które zyskały sobie opinię specjalistycznych i merytorycznych. KPF podejmuje szereg działań, związanych z etyką biznesu, a program etyczny organizacji – z Zasadami Dobrych Praktyk i audytem etycznym – stanowi jeden z filarów funkcjonowania KPF.

Więcej na zpf.pl


Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo