umowa przedwstępna sprzedaży działki

Wzór umowy przedwstępnej na różne okoliczności

Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się zawrzeć oznaczoną umowę przyrzeczoną. Ta zaś może dotyczyć m.in. dowolnego zobowiązania wzajemnego w przyszłości. Najczęściej jednak umowy przedwstępne obejmują obrót nieruchomościami czy planowane zatrudnienie.

przedłużenie umowy najmu wzór pisma

Wzory aneksu do umowy

Za pomocą aneksu można wprowadzić zmiany do większości umów. Aneksem można m.in. zmienić zapisy umowy najmu, dzierżawy, świadczenia usług czy umowy o pracę. Sporządzenie aneksu do umowy nie jest skomplikowaną czynnością, ale należy przestrzegać kilku reguł. Z naszego poradnika dowiesz się, jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony aneks do umowy oraz jakie elementy powinien zawierać taki dokument.

nieumyślne paserstwo

Paserstwo - co to jest i jaka kara za nie grozi

Paserstwo jest czynnością polegającą na kupowaniu, przechowywaniu czy dalszej odsprzedaży mienia pochodzącego z przestępstwa. Wyróżnia się paserstwo umyślne i nieumyślne. W zależności od wartości mienia, osoba oskarżona o paserstwo podlega karze ograniczenia wolności nawet do 5 lat.

odzyskiwanie należności

Windykacja należności - definicja i sposób działania

Windykacja polega na odzyskiwaniu długów przez wierzyciela, czyli np. bank. Jeżeli zalegamy z płatnościami rat, wierzyciel może wysłać do nas windykatora, by ten spróbował porozumieć się z nami i wypracować kompromisowe rozwiązanie wyjścia z długów. Jeżeli windykacja polubowna nie przyniesie skutku, sprawa trafia do sądu, a ostatecznie do komornika.

stawka wibor 6m

Wibor 6 miesięczny - podstawowe informacje

WIBOR to wskaźnik odzwierciedlający wysokość oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym. Opierając się o WIBOR 3M lub 6M banki wyliczają oprocentowanie kredytów hipotecznych. Kiedy WIBOR spada, klienci płacą niższe raty. Kiedy rośnie – rosną raty kredytów.

wniosek o niezaleganiu us wzór

Urząd Skarbowy - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - wzór

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydawane jest na wniosek podatnika. Druk ten może być potrzebny do zaciągnięcia kredytu w banku. Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach składa się w siedzibie urzędu skarbowego, ale można go też wysłać elektronicznie. Koszt zaświadczenia wynosi od 17 do 21 zł, w zależności od rodzaju wnioskowanych danych.

dodatek stażowy kodeks pracy

Dodatek za staż pracy - sposób wyliczania

Jeśli pracownik ma długotrwałe zatrudnienie, może na tym zyskać finansowo – otrzyma dodatek stażowy za tzw. wysługę lat. Niestety, przywilej ten dotyczy tylko wąskiej grupy pracowników zatrudnionych na ogół w sferze państwowej, czyli w tzw. budżetówce. Firmy prywatne rzadziej wypłacają dodatek stażowy.

użyczenie samochodu osobie prywatnej

Umowa użyczenia samochodu - wzór z omówieniem

Jeśli znajomy prosi o użyczenie swojego prywatnego auta, bo jego jest w naprawie, zazwyczaj robi to bezpłatnie i nie podpisuje umowy z kolegą. Gdyby jednak taki stan miał trwać dłużej lub strony potrzebują większej pewności, decydują się spisać swoje wzajemne zobowiązania.

klauzula rebus sic stantibus

Rebus sic stantibus - zasady funkcjonowania

Co do zasady strony mają swobodę umów. Mogą je niemal dowolnie zawierać i kształtować. Potwierdza to art. 353 [1] kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim strony, które zawierają umowę, mają prawo ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Zniesienie współwłasności mieszkania

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości

Własność tej samej rzeczy może niepodzielnie przysługiwać kilku osobom. Tak współwłasność definiuje art. 195 kodeksu cywilnego. To oznacza, że kilka osób wspólnie może posiadać jakąś rzecz w częściach ułamkowych albo jako współwłasność łączna.

Delegacja zagraniczna dieta

Wysokość diet zagranicznych

Za wyjazd w podróż służbową za granicę pracownikowi należy się dieta. Jej wysokość zależy od tego, do jakiego kraju pracownik jest delegowany, jak długo w nim pozostanie, oraz tego czy pracuje w sferze prywatnej czy w budżetówce. Z poniższego artykułu dowiesz się, ile wynosi wysokość diet zagranicznych oraz na jakich warunkach są wypłacane.

emerytura pomostowa warunki

Wcześniejsza emerytura pomostowa - co to jest i komu przysługuje

Powszechny wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Niektórym jednak grupom zawodowym i pod pewnymi warunkami przepisy zezwalają przejść na świadczenie emerytalne o 10 lat wcześniej. To tzw. emerytura pomostowa. To rozwiązanie pozwala tym, którzy pracowali w uciążliwych warunkach, a nie mają już dostatecznie dużo sił, aby kontynuować zatrudnienie, dotrwać do powszechnego wieku emerytalnego z comiesięczną wypłatą.

faktury elektroniczne

Zasady wystawiania e faktury

Faktura może być dokumentem w formie papierowej lub elektronicznej, pod warunkiem, że będzie zawierała elementy przewidziane przez przepisy prawa. Z punktu widzenia podatnika, wystawienie e-faktury może być wygodniejsze i tańsze niż w przypadku tradycyjnego dokumentu. Podpowiadamy, jakie elementy powinna zawierać e-faktura, jak zapewnić jej autentyczność, i jak przechowywać faktury elektroniczne.

umowa użyczenia lokalu na czas nieokreślony

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego

Do użyczenia lokalu mieszkalnego stosuje się umowę użyczenia. Jej zasady określa dział II tytuł XVIII kodeksu cywilnego (użyczenie). Zgodnie z art. 710 k.c. przez taką umowę użyczający zezwala biorącemu, że przez czas oznaczony lub nieoznaczony będzie bezpłatnie używał oddanej mu w tym celu rzeczy. Najistotniejszą cechą tej umowy jest właśnie to, że korzystający nie płaci za rzecz, w tym wypadku lokal mieszkalny, choć zazwyczaj ponosi inne koszty i wydatki.

Ile wynosi renta rodzinna

Renta rodzinna dla wdowy - podstawowe informacje

Jeśli umiera ubezpieczony w ZUS mąż lub żona, drugi małżonek może ubiegać się o rentę rodzinną po nim. Zainteresowany tym świadczeniem, musi jednak spełnić kilka warunków. Określa je dział III ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 53, t.j.; dalej: ustawa).

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.