kiedy można odliczyć internet

Odliczenie internetu od podatku

Od podatku można odliczyć ulgę na korzystanie z internetu. Maksymalna kwota odliczenia za dany rok podatkowy to 760 zł. Należy jednak pamiętać, że odliczeniu podlega jedynie korzystanie z internetu w dwóch następujących po sobie latach. Jeżeli podatnik skorzystał z ulgi np. w roku 2018 i 2019, to nie odliczy już od podatku internetu w roku 2020.

czy faktura proforma zobowiązuje do zapłaty

Faktura proforma - definicja i zasady funkcjonowania

Faktura pro forma nie jest dokumentem, któremu można przypisać cechy faktury w rozumieniu przepisów VAT. Należy ją traktować jako propozycję zawarcia umowy sprzedaży towaru lub świadczenia usługi. Z tego względu traktowana jest jako dokument informacyjny, który może stanowić ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

ile trwa przesłuchanie na policji

Wezwanie na policję w charakterze świadka

Wezwanie na policję w charakterze świadka może dotyczyć każdego. Wezwanie na przesłuchanie doręczane są listownie lub w uzasadnionych przypadkach osobiście. Stawiając się w wyznaczonym miejscu mamy obowiązek mówić prawdę. Zatajanie prawdy lub zeznawanie nieprawdy zagrożone jest karą pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

wypowiedzenie umowy zlecenia za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy zlecenia - wzór do powielenia

Zlecenie to obok umowy o pracę najczęstsza obecnie forma zatrudnienia. Przedsiębiorcy chętnie podpisują taki kontrakt, a od zleceniobiorcy wymagają niemal tyle samo co od zatrudnionych na etat. Ta forma związania jednak zasadniczo różni się od angażu pracowniczego. Odmienne są choćby zasady rozstania.

kara za niepłacenie oc

Mandat za brak OC - kompleksowy zbiór informacji dla kierowców

Posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów. Kara za brak ubezpieczenia OC może wynieść nawet 5200 zł, a od roku 2021 – 5600 zł. Ważność polisy sprawdza nie tylko policja, ale także automat Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Rekordziści za spowodowanie wypadku bez ważnej polisy OC muszą płacić kary przekraczające milion złotych.

vat r wzór

Deklaracja VAT r - wzór wypełniony

Deklaracja VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych dotyczących podatku VAT. Druk może zostać złożony w formie papierowej lub elektronicznej. Deklaracja VAT-R składa się z sześciu części oznaczonych literami odpowiednio od A do F. Z naszego poradnika dowiesz się jak uzupełnić deklarację VAT-R krok po kroku.

umowa przedwstępna sprzedaży działki

Wzór umowy przedwstępnej na różne okoliczności

Umowa przedwstępna to umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się zawrzeć oznaczoną umowę przyrzeczoną. Ta zaś może dotyczyć m.in. dowolnego zobowiązania wzajemnego w przyszłości. Najczęściej jednak umowy przedwstępne obejmują obrót nieruchomościami czy planowane zatrudnienie.

przedłużenie umowy najmu wzór pisma

Wzory aneksu do umowy

Za pomocą aneksu można wprowadzić zmiany do większości umów. Aneksem można m.in. zmienić zapisy umowy najmu, dzierżawy, świadczenia usług czy umowy o pracę. Sporządzenie aneksu do umowy nie jest skomplikowaną czynnością, ale należy przestrzegać kilku reguł. Z naszego poradnika dowiesz się, jak powinien wyglądać prawidłowo sporządzony aneks do umowy oraz jakie elementy powinien zawierać taki dokument.

nieumyślne paserstwo

Paserstwo - co to jest i jaka kara za nie grozi

Paserstwo jest czynnością polegającą na kupowaniu, przechowywaniu czy dalszej odsprzedaży mienia pochodzącego z przestępstwa. Wyróżnia się paserstwo umyślne i nieumyślne. W zależności od wartości mienia, osoba oskarżona o paserstwo podlega karze ograniczenia wolności nawet do 5 lat.

odzyskiwanie należności

Windykacja należności - definicja i sposób działania

Windykacja polega na odzyskiwaniu długów przez wierzyciela, czyli np. bank. Jeżeli zalegamy z płatnościami rat, wierzyciel może wysłać do nas windykatora, by ten spróbował porozumieć się z nami i wypracować kompromisowe rozwiązanie wyjścia z długów. Jeżeli windykacja polubowna nie przyniesie skutku, sprawa trafia do sądu, a ostatecznie do komornika.

stawka wibor 6m

Wibor 6 miesięczny - podstawowe informacje

WIBOR to wskaźnik odzwierciedlający wysokość oprocentowania pożyczek na rynku międzybankowym. Opierając się o WIBOR 3M lub 6M banki wyliczają oprocentowanie kredytów hipotecznych. Kiedy WIBOR spada, klienci płacą niższe raty. Kiedy rośnie – rosną raty kredytów.

wniosek o niezaleganiu us wzór

Urząd Skarbowy - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - wzór

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydawane jest na wniosek podatnika. Druk ten może być potrzebny do zaciągnięcia kredytu w banku. Wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach składa się w siedzibie urzędu skarbowego, ale można go też wysłać elektronicznie. Koszt zaświadczenia wynosi od 17 do 21 zł, w zależności od rodzaju wnioskowanych danych.

dodatek stażowy kodeks pracy

Dodatek za staż pracy - sposób wyliczania

Jeśli pracownik ma długotrwałe zatrudnienie, może na tym zyskać finansowo – otrzyma dodatek stażowy za tzw. wysługę lat. Niestety, przywilej ten dotyczy tylko wąskiej grupy pracowników zatrudnionych na ogół w sferze państwowej, czyli w tzw. budżetówce. Firmy prywatne rzadziej wypłacają dodatek stażowy.

użyczenie samochodu osobie prywatnej

Umowa użyczenia samochodu - wzór z omówieniem

Jeśli znajomy prosi o użyczenie swojego prywatnego auta, bo jego jest w naprawie, zazwyczaj robi to bezpłatnie i nie podpisuje umowy z kolegą. Gdyby jednak taki stan miał trwać dłużej lub strony potrzebują większej pewności, decydują się spisać swoje wzajemne zobowiązania.

klauzula rebus sic stantibus

Rebus sic stantibus - zasady funkcjonowania

Co do zasady strony mają swobodę umów. Mogą je niemal dowolnie zawierać i kształtować. Potwierdza to art. 353 [1] kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim strony, które zawierają umowę, mają prawo ułożyć stosunek prawny według swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.