Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego powinna być jedną z podstawowych kwestii rozważanych przed podjęciem decyzji o lokowaniu środków z chęcią ich pomnażania. Tego typu działanie może zmniejszyć dotkliwe skutki błędnych ruchów na finansowych rynkach i w efekcie uchronić domowy budżet przed katastrofą.
Pokaż więcej

Dywersyfikacja - co to oznacza?

Zgodnie ze słownikiem PWN dywersyfikacja oznacza różnicowanie, którego celem jest zmniejszenie ryzyka. Stosuje się ją, by zmniejszyć ryzyko, które mogłoby zaistnieć, jeśli nie podjęlibyśmy żadnych czynności mających zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Chociaż termin można stosować w dość szerokim znaczeniu – choćby do ilości rodzajów produkowanych dóbr bądź oferowanych usług czy stosowanych technologii, gdy mowa o przedsiębiorcach lub też pozostawieniu sobie dostępu do energii elektrycznej i gazu, gdy mowa o gospodarstwach domowych – dużą popularność zyskuje dywersyfikacja portfela. Jej celem jest ochrona naszych oszczędności. Przyjrzyjmy się temu bliżej.  

Na czym polega dywersyfikacja portfela?

Dywersyfikacja portfela ma miejsce już na etapie planowania domowego budżetu, które omawiamy w licznych publikacjach na Kapitalni.org. Zestawiamy ze sobą przychody i wydatki. Te drugie różnicujemy, by wydawać możliwie najmniej – w efekcie budując bazę domowych oszczędności. Gdy uzbiera się pula, którą można zarządzać, częściej pojawia się pytanie, jak tymi środkami najlepiej zarządzić. Innymi słowy, dywersyfikacja portfela domowych finansów to dokonanie ich podziału, by pomnożyć je możliwie najszybciej i możliwie najbezpieczniej. W tym miejscu często zwracamy uwagę, że zgromadzone oszczędności powinny w pierwszej kolejności stanowić bezpieczną przystań ich właścicieli. Dlatego najpierw budujemy finansową poduszkę bezpieczeństwa, dalej zaś bierzemy pod uwagę ewentualne inwestowanie.

Dlaczego warto dywersyfikować portfel inwestycyjny?

Tak dochodzimy do zagadnienia, jakim jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego. Po zabezpieczeniu niezbędnych wydatków stałych oraz odłożeniu pewnej puli oszczędności, w formie nienaruszalnego na co dzień bufora – można opracować plan zarządzania wolnymi środkami, czyli ich inwestowania.

Dywersyfikacja portfela powinna opierać się na zasadzie zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Zachęcamy – działaj w myśl zasady, najpierw zobowiązania, później bezpieczeństwo finansowe, później ewentualne inwestycje.

Jak zdywersyfikować portfel inwestycyjny?

Inwestycje dokonywane w ramach posiadanych oszczędności to temat – rzeka. Dywersyfikacja portfela może obejmować papiery wartościowe, takie jak obligacje czy akcje spółek, kruszce szlachetne, takie jak złoto czy srebro. Do listy można dopisać lokaty terminowe, przedmioty kolekcjonerskie czy dzieła sztuki. Podobnie jak inwestycje w nieruchomości, alkohol czy inwestowanie we własny rozwój. Wszystkie te grupy wywołują w przyszłych lub aktywnych inwestorach pytanie – gdzie najlepiej ulokować posiadane środki.  Próba odpowiedzi stanowi przedmiot codziennych rozlicznych analiz oraz prognoz dokonywanych przez specjalistów, jak zachowa się rynek w kontekście danego dobra inwestycyjnego. Decyzja, jaka dywersyfikacja portfela będzie najskuteczniejsza – zawsze należy do właściciela inwestowanych środków.

Ryzyko związane z dywersyfikacją portfela

Strategie dywersyfikacji będą różnić się od poziomu doświadczenia inwestora oraz od jego indywidualnej gotowości do podjęcia ryzyka. A to może być niemałe. Dlatego tworząc własną strategię z pewnością trzeba odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytania:

  • Jak bardzo chcę powiększyć zainwestowane środku?
  • Jak szybko chcę to zrobić?
  • Jaką część tych środków mogę stracić, jeśli moje założenia inwestycyjne okażą się chybione?

Dla osób, którym brakuje silnego przekonania, że chcą inwestować wszystko w jeden rodzaj dóbr pomocą będzie dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, czyli takie rozłożenie środków, by zachować równowagę między apetytem na potencjalne zyski oraz rozczarowaniem, gdy przyjęte plany się nie powiodą.

Inwestuj tylko środki, które faktycznie posiadasz. Nie zaciągaj długów, by skorzystać z nadarzającej się okazji, bo w efekcie możesz na tym stracić

Jeśli myślisz o inwestowaniu, a jeszcze nigdy się tym nie zajmowałeś przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji zbierz możliwie dużo materiałów. Są dostępne online i w formie publikacji książkowych. Coraz większą popularnością cieszą się podcasty o tematyce finansowej lub aktywności blogerów w mediach społecznościowych. Zainwestowanie własnego czasu w zdobycie niezbędnej wiedzy o świecie finansów może być najlepszą formą, które przygotuje cię do dalszych kroków!

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo