Kupujący towary przez internet lub telefon ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Czym jest umowa na odległość i w jaki sposób od niej odstąpić? Jak wygląda oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość? Dowiesz się tego z naszego artykułu.
Pokaż więcej

Zakupy przez internet stały się dla nas codziennością. Każdego dnia dokonujemy milionów transakcji kupując zarówno drobne przedmioty, jak i towary o wysokiej wartości. Ponieważ proces zakupowy online różni się od tradycyjnej wymiany handlowej, konieczne było uregulowanie praw konsumentów dokonujących zdalnych zakupów.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – podstawa prawna

Dokonując zakupów przez internet (lub telefon) polegamy jedynie na opisie danego produktu i jego zdjęciach. Nie jesteśmy natomiast w stanie obejrzeć i dotknąć sprzedawanego towaru. Dlatego też konsument kupujący zdalnie ma dodatkowe przywileje względem konsumenta decydującego się na zakup w tradycyjnym sklepie. Może oddać towar w ciągu 14 dni i nie musi w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji.

Podstawę prawną dla zwrotu towaru zakupionego na odległość stanowi artykuł 27 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Mówi on o tym, że „konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów”. Wyjątek mogą stanowić koszty transportu, ale jedynie pod warunkiem, że kupujący wybrał inny niż standardowy sposób dostarczenia towaru (czyli droższy).

14 dni na odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Czas 14-stu dni liczy się różnie, w zależności od charakteru transakcji. Jeśli umowa obejmuje tylko jeden przedmiot, to termin w którmym możliwe jest bezkosztowe odstąpienie od umowy należy liczyć od dnia otrzymania produktu przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną. Natomiast jeśli na umowę składa się kilka przedmiotów i są one dostarczane partiami, termin 14 dni liczymy od momentu dostarczenia ostatniego elementu zamówienia. Z kolei jeśli umowa zakłada regularne dostarczanie określonego towaru (np. co miesiąc), to termin 14 dni zaczynamy liczyć od momentu dostarczenia pierwszej partii towaru. W przypadku usług lub zleceń termin liczymy od dnia zawarcia umowy.

W ustawie znajduje się jeden bardzo ważny wyjątek. Jeśli przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o tym, że ten może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, to konsument ma aż 12 miesięcy na odstąpienie od umowy. Jeśli w międzyczasie sprzedawca dostarczy konsumentowi dokument informujący o prawie odstąpienia, to od tego momentu konsument ma już tylko 14 dni na odstąpienie od umowy.

Forma odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

Należy też pamiętać, że o odstąpieniu od umowy decyduje stempel pocztowy lub data wysłania e-maila. Umowę można bowiem wypowiedzieć także za pomocą elektronicznych kanałów obsługi. Teoretycznie umowę można także wypowiedzieć telefonicznie, ale dla zabezpieczenia własnego interesu lepiej mieć papierową lub e-mailową „podkładkę”. Sprzedawcy, którzy dopuszczają złożenie odstąpienia od umowy drogą elektroniczną są dodatkowo zobligowani do potwierdzenia jego otrzymania. Muszą więc wysłać klientowi e-maila.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość nie musi być wysłane na specjalnym formularzu. Możesz je także napisać ręcznie. Musi się tam jednak znajdować wyraźnie sprecyzowane oświadczenie woli. Najlepiej, by w tytule pisma znajdowała się informacja: „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”, a w treści opis towaru lub przedmiotu, którego umowa dotyczy oraz data zawarcia umowy.

Obowiązki konsumenta odstępującego od umowy zawartej na odległość

Konsument odstępujący od umowy na odległość ma swoje przywileje, ale także i obowiązki - musi bez zbędnej zwłoki zwrócić towar, który został mu przesłany. Przedsiębiorca musi z kolei oddać mu kwotę, którą kupujący zapłacił za towar plus opłatę na przesyłkę. Wyjątek od tej reguły stanowi opisana wyżej sytuacja, gdy klient zamówił niestandardową, droższą formę przesyłki. Stosuje się ją na przykład wówczas, gdy przedsiębiorca oferował przesyłkę za 8 zł, a klient wybrał kuriera za 20 zł. Wówczas przedsiębiorca może oddać za przesyłkę tylko 8 zł.

Towar, który odsyłamy nie powinien nosić śladów regularnego używania. Możemy co najwyżej go odpakować i sprawdzić w podobnym zakresie, w jakim moglibyśmy to zrobić w sklepie stacjonarnym. Jeśli kupiliśmy np. książkę, nie powinna ona nosić śladów czytania (złamany grzbiet, zagięte kartki), w przeciwnym razie sprzedawca może obciążyć klienta dodatkowymi kosztami, bo doszło do zmniejszenia wartości towaru. Po naszej stronie konsumenta leży też koszt związany z opakowaniem towaru i jego odpowiednim zabezpieczeniem.

Uwaga na wyjątki!

Należy także pamiętać, że ustawa przewiduje wyjątki – nie w każdej sytuacji będziemy mogli zwrócić przedmiot. Nie będziemy mogli na przykład odstąpić od umowy, jeżeli jej przedmiotem było wykonanie określonych towarów na specjalne zamówienie (np. zaproszeń ślubnych) lub przedmioty miały krótki termin ważności (np. jedzenie). Przedsiębiorca może też wyraźnie zaznaczyć przed wykonaniem danej usługi, że po jej wykonaniu nie będzie możliwe odstąpienie od umowy. Może to dotyczyć na przykład zdalnych usług konsultacyjnych czy korepetycji.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość – wzór

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Nazwa i adres przedsiębiorcy


Tytuł: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Informuję, iż zdecydowałem się odstąpić od umowy sprzedaży zawartej w dniu………………., której przedmiotem było dostarczenie / wykonanie (niepotrzebne skreślić) następujących rzeczy ……………

Data zawarcia umowy:
Data odbioru towaru:

……………………………………

Podpis konsumenta

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo