Regulując rachunki coraz częściej decydujemy się na realizację płatności online. Gdy przelewów jest wiele, bardziej prawdopodobne, że pieniądze mogą zostać omyłkowo wysłane pod niewłaściwy adres. Gdy dojdzie do pomyłki, warto wiedzieć jak cofnąć przelew. W tym artykule od Kapitalni.org wyjaśniamy czy można cofnąć przelew, jak zrobić to w wybranych bankach, jak cofnąć przelew BLIK oraz ile to kosztuje. Wskazujemy też, jaka jest podstawa prawna regulacji związanych z wycofywaniem przelewów. Czytając nasze publikacje wiesz, jak zorganizować domowy budżet.
Pokaż więcej

Czy można cofnąć przelew?

Przelew to rodzaj usługi płatniczej, którą na nasze zamówienie zrealizuje instytucja, której taką operację zlecimy - na przykład bank.

Aby transakcja doszła do skutku musi być uprzednio zatwierdzona przez użytkownika (klienta). Gdy autoryzacja przebiegnie prawidłowo, zlecenie przelewu zostanie zrealizowane w czasie najbliższej sesji rozliczeniowej. Niekoniecznie jednak stanie się to w momencie wydania dyspozycji o przekazaniu pieniędzy na konto innego kontrahenta. Do tego momentu zlecenie ma status oczekującego. Czas pomiędzy, to okno w którym można cofnąć przelew. Dlaczego tak jest?

Według ustawy o usługach płatniczych, za moment otrzymania zlecenia płatniczego uznaje się moment, w którym zlecenie zostało otrzymane przez bank. Z reguły będzie to moment, w którym autoryzujemy zlecony przelew. Może jednak zaistnieć sytuacja, gdy nasza dyspozycja trafi do banku w dniu wolnym od pracy. Wtedy uznaje się, że takie zlecenie zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Zaś zgodnie z przywołaną ustawą “nie obciąża się rachunku płatnika przed otrzymaniem zlecenia płatniczego”.

Nawet jeśli nasze zlecenie zostanie uznane za otrzymane przez bank w tym samym dniu, gdy przelew zlecimy, należy pamiętać że jego realizacja odbędzie się w czasie najbliższej sesji rozliczeniowej. Do tego momentu zlecenie ma status oczekującego. Czas pomiędzy, to okno w którym można cofnąć przelew.

Sesje rozliczeniowe odbywają się tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku, trzy razy dziennie i są regulowane przez międzybankowy system rozliczeń ELIXIR. Osobne regulacje obowiązują w banku, któremu zlecamy przelew (patrz: poniżej).

Jednocześnie - zgodnie z art. 40, par. 3 ustawy - płatnik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę autoryzacyjną, jednak ma do tego prawo tylko do czasu, w którym zlecenie płatnicze staje się nieodwołalne. A nieodwołalne może stać się po upływie czasu określonego w powyższych sytuacjach.

Zatem odpowiedź na pytanie czy można cofnąć przelew brzmi - tak, można. Jednak tylko do momentu aż zostanie on zrealizowany w trakcie najbliższej sesji. Ponadto możliwość, by cofnąć przelew istnieje tylko w sytuacji, gdy jest on zlecony do innego banku niż nasz (przelew zewnętrzny) oraz ma zostać zrealizowany w ramach sesji standardowej (nie ekspresowej).

Jak cofnąć przelew - krok po kroku

Po wydaniu dyspozycji, by przelew trafił na konto innego kontrahenta uzyskuje on status zlecenia oczekującego. Będzie tak aż do momentu, w którym obsługujący nas bank przekaże dyspozycję do międzybankowego systemu rozliczeń ELIXIR. Stamtąd trafią one do banku obsługującego odbiorcę zleconego przelewu.

Każdy bank może wprowadzić własne regulacje, w którym momencie wyśle zlecony przelew na zewnątrz. Z tego powodu warto znać godziny obowiązujące w naszym banku - dla wybranych banków podajemy je w dalszej części artykułu. Co do zasady, będą to pory dnia przypadające przed przedziałami czasowymi, w których odbywają się sesje rozrachunkowe ELIXIR. Są trzy takie sesje w ciągu dnia, a przypadają między

  • 10:30 a 11:00
  • 14:30 a 15:00
  • 17:00 a 17:30

Sesje nie są realizowane w soboty, niedziele i święta. W Wigilię oraz w Sylwestra nie jest realizowana ostatnia sesja z powyższej listy.

Żeby cofnąć przelew należy wejść do historii transakcji mających status Oczekujące. Taka lista, zależnie od banku, może być umieszczona w Historii operacji lub w oddzielnej zakładce Transakcje oczekujące. Trzeba zlokalizować przelew, względem którego mamy wątpliwość i wybrać opcję anulacji.

Żeby ułatwić anulowanie przelewu, poniżej podajemy godziny sesji rozrachunkowych oraz instrukcje jak cofnąć przelew dla wybranych banków.

Jak cofnąć przelew iPKO?

Aby cofnąć przelew w banku PKO BP po zalogowaniu do bankowości internetowej (iPKO) należy wybrać pozycję Rachunki. Następnie w sekcji Operacje na koncie należy wybrać Oczekujące. Po kliknięciu w konkretny przelew wybieramy menu rozwijane (trzy kropki), a w nim komendę Anuluj.

Podobnie, jak przy zlecaniu przelewu, także decyzja by cofnąć przelew musi zostać autoryzowana przez użytkownika (np. za pomocą SMS).

Tego rodzaju operacja będzie możliwa tylko do czasu, gdy przelew ma status oczekującego. Zlecenie zostanie wysłane do realizacji w czasie jednej z trzech sesji dziennych. W PKO BP mają one miejsce o godz. 8.00, 11.45 i 14.30. Zlecenie realizacji przelewu na rachunek prowadzony w innym banku wydane po ostatniej sesji dziennej, czyli po 14.30 bez wskazania daty jego realizacji, oznacza że rachunek klienta zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w najbliższym dniu roboczym.

Jak cofnąć przelew ING?

Bank ING na stronach swojego centrum pomocy precyzuje, że przelewy zlecone między północą, a 8:15 w dni robocze można odwołać do godziny 9:00 tego samego dnia. Zlecenia wydane między 8:16, a 11:35 można cofnąć do godziny 13:00. Dyspozycje wydane między 11:36, a 14:45 można cofnąć do 15:30, zaś wszystkie przelewy zrobione po 14:46 aż do końca danego dnia - można cofnąć do godziny 9:00 następnego dnia roboczego.

Jeśli zlecasz dyspozycję płatności w ING w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy przelew możesz cofnąć do godziny 9:00 najbliższego dnia roboczego.

Żeby cofnąć przelew trzeba zajrzeć do Historii transakcji i użyć opcji Odwołaj przelew. Link z taką komendą będzie dostępny do czasu, gdy spełnione będą warunki opisane powyżej. ING deklaruje, że pieniądze za wycofany przelew wrócą na konto użytkownika najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Jak cofnąć przelew Millennium?

Bank Millennium na swojej stronie internetowej wskazuje, że godziny dla realizacji przelewów wychodzących to 8:10, 12:10 oraz 14:30.

Jak cofnąć przelew Santander?

Bank Santander wskazuje, że przelewy zlecone do godziny 8:15 zrealizuje w czasie pierwszej sesji rozliczeniowej ELIXIR (czyli między 10:30 a 11:00), zlecone do godziny 12:15 w czasie drugiej sesji, zaś zlecone do godziny 14:45 w trakcie ostatniej - trzeciej sesji. Wszystkie dyspozycje wydane po 14:45 przechodzą do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

Jak cofnąć przelew BLIK?

Coraz więcej osób korzystających z bankowości internetowej, jako standard realizacji przelewów online traktuje BLIK. To system płatności mobilnych działający na krajowym rynku od 2015 roku. Umożliwia realizację przelewu szybko i przy minimum formalności. Podobnie jak przy zlecaniu tradycyjnego przelewu, również transakcja BLIK musi być autoryzowana przez użytkownika. Służy do tego sześciocyfrowy kod, który użytkownik wprowadza na stronie transakcji (na przykład w aplikacji mobilnej swojego banku). Kod wygenerowany przez aplikację BLIK jest aktywny przez 120 sekund. Do momentu autoryzowania transakcji przelew BLIK można anulować, powstrzymując się od kliknięcia przycisku Akceptuj/Potwierdź. Gdy autoryzacja przebiegnie pomyślnie przelew rozpoczyna drogę do odbiorcy. W związku z tym, że przelewy BLIK są realizowane w oparciu o system Express ELIXIR nasze zlecenie nie ma charakteru oczekującego. Trafia do realizacji natychmiast po autoryzacji. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy bank odbiorcy przelewu jest niedostępny.

Zatem jeśli dokonamy autoryzacji błędnie skonfigurowanego przelewu pozostaje nam reklamacja. Na stronie internetowej BLIK widnieje informacja, że “instytucją właściwą na zgłoszenie reklamacji transakcji jest bank, którego aplikacja została użyta do dokonania transakcji. To właśnie bank posiada wszelkie informacje i szczegóły dotyczące transakcji, w związku z czym jedynie on może podjąć skuteczne działania reklamacyjne”.

Jak cofnąć przelew PayPal?

W sytuacji, gdy pomylimy się wysyłając pieniądze za pomocą usługi PayPal, mamy możliwość odzyskać je w stosunkowo prosty sposób. Oto jak cofnąć przelew PayPal. Kluczowe jest, że wycofać można tylko taką płatność, która nie została jeszcze odebrana przez wskazanego omyłkowo odbiorcę. Zdarzy się tak, gdy adresat nie posiada konta PayPal albo, gdy płatność została wysłana na nieprawidłowy adres e-mail. By cofnąć przelew, wystarczy odszukać błędną transakcję, a następnie wybrać opcję Anuluj płatność.

Gdy wysłany przelew trafił do adresata PayPal radzi, by skontaktować się z odbiorcą i poprosić go o zwrot środków. Gdy to nie przyniesie oczekiwanego skutku sytuację sporną warto rozwiązać korzystając z Centrum Rozstrzygania PayPal.

Jak cofnąć przelew PayU?

PayU to operator płatności, który umożliwia transfery pieniężne w systemie pay-by-link (PBL). Tego rodzaju operacje były w 2021 roku najbardziej popularną formą przekazywania pieniędzy w trakcie zakupów internetowych - wynika z raportu e-commerce w Polsce, opublikowanego przez Gemius. Stoi za tym szybkość - zlecona transakcja jest realizowana natychmiast po autoryzacji, wygoda i bezpieczeństwo. Płacąc za pomocą PayU użytkownik jest kierowany do jego bankowości internetowej. Wszystkie dane dotyczące danej płatności są uzupełnione przez system, co realnie zmniejsza ryzyko pomyłki. Jeśli jednak do niej dojdzie warto wiedzieć, że nie ma jak cofnąć przelewu PayU. Oznacza to, że jeśli zlecone środki zostały autoryzowane przez użytkownika i przekazane do odbiorcy, PayU nie ma możliwości ich zwrotu. W takim wypadku należy skontaktować się z odbiorcą.

Może zdarzyć się, że porzucimy rozpoczętą transakcję w trakcie jej zlecania. O ile jej nie zatwierdziliśmy, zostanie anulowana automatycznie. Pieniądze wrócą na nasze konto w czasie od jednej godziny do 10 dni.

W zakresie płatności PBL największymi graczami na krajowym rynku są obok PayU marki Przelewy24 oraz Dotpay.

Błędne dane a wycofanie przelewu

Według ustawy o usługach płatniczych przelew zostanie zrealizowany, gdy nadawca dostarczy bankowi informację o numerze rachunku odbiorcy. Numer ten jest unikalnym identyfikatorem adresata i będzie wystarczający do realizacji przelewu, bez względu na informacje dodatkowe. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy strony (czyli nadawca przelewu oraz bank lub inna instytucja, które go zrealizuje) uzgodnią inaczej. Może się tak stać przy podpisywaniu umowy ramowej dotyczącej prowadzenia rachunku bankowego [art. 143, pkt. 1].

Pamiętajmy, bank nie ponosi odpowiedzialności za to jaki numer rachunku podaje nadawca. Zatem prawidłowe wykonanie przelewu jest w dużej mierze zależne od tego, czy został podany poprawny numer konta.

Błędne dane odbiorcy

W myśl ustawy o usługach płatniczych, za dane odbiorcy mające wpływ na realizację transakcji należy uznać numer rachunku. Ten zestaw cyfr jest jedynym identyfikatorem wymaganym do tego, aby przelew został zrealizowany. To między innymi przyzwyczajenie do wcześniej obowiązujących przepisów przekonuje nas, by wprowadzać pozostałe informacje. Taka praktyka nie jest jednak z pewnością błędem. Rozszerzony pakiet informacji może być dla zlecającego pomocą w sytuacji, gdy będzie chciał wrócić do historii zrealizowanych operacji.

Błędny numer konta odbiorcy

Ustawa o usługach płatniczych reguluje, że to numer rachunku bankowego odbiorcy jest unikalnym (i jedynym) identyfikatorem potrzebnym do realizacji przelewu. Dlatego tak ważne jest, by podczas zlecania transferu pieniędzy zadbać o poprawność tych informacji. Do pomyłki może dojść, gdy wklejamy podany błędny numer konta odbiorcy. W takiej sytuacji zdarza się, że bank prosi użytkownika o ręczne wprowadzenie dwóch pierwszych cyfr tego numeru. Łącznie musi być ich dwadzieścia sześć. Jeśli przelew na dany numer konta robimy po raz pierwszy warto sprawdzić czy informacja o nazwie banku, w którym jest prowadzony dany rachunek jest zgodna z informacją, podaną przez właściciela rachunku (jeśli to sklep internetowy prawdopodobnie znajdziemy ją na stronie internetowej sklepu, jeśli robimy przelew do innej osoby fizycznej - po prostu warto o to dopytać).

Dodatkową możliwością uniknięcia pomyłki jest dodanie adresata do listy stałych odbiorców. Dzięki temu, gdy przyjdzie czas na kolejny przelew wystarczy wybrać odbiorcę z przygotowanej wcześniej listy.

Błędna kwota przelewu

Gdy jesteśmy przekonani, że pieniądze wysyłamy pod właściwy adres (numer rachunku) bank zrealizuje operację na kwotę, którą wprowadzimy w zleceniu płatniczym. To na zlecającym spoczywa bowiem odpowiedzialność, by w odpowiedniej rubryce nie pojawiła się błędna kwota przelewu. Z tego powodu rozsądne jest, by nie zlecać operacji płatniczych w pośpiechu. Równie ważne jest, by przynajmniej dwukrotnie sprawdzić ile pieniędzy chcemy przekazać drugiej stronie.Przecinek w niewłaściwym miejscu lub o jedno zero za dużo mogą być dla płatnika przykrą niespodzianką.

Dodatkowym zabezpieczeniem są limity kwotowe do operacji finansowych. Mogą one być ustalone przez bank lub bezpośrednio przez użytkownika bankowości internetowej. Jest rekomendowane, by odwiedzić sekcję Limity transakcyjne i wprowadzić wartości dopasowane do naszych faktycznych potrzeb. Przykładowo limit może stanowić kwota nie wyższa niż standardowo zlecany przez nas przelew. Można wprowadzić ograniczenia kwotowe dla pojedynczych transakcji oraz dla ich sumy. O ile nie dysponujemy opcją debetu, korzystając z ROR zazwyczaj nie będziemy mogli wykonać transakcji na kwotę wyższą niż suma środków, jakie aktualnie posiadamy na rachunku.

Ile kosztuje cofnięcie przelewu bankowego?

Ustawa o usługach płatniczych wskazuje, że odpowiedzialność za zlecenie przelewu leży po stronie zlecającego, innymi słowy po stronie użytkownika. A to oznacza, że za zlecenie transferu pieniędzy niewłaściwemu odbiorcy będziemy musieli zapłacić, o ile tego rodzaju regulacje zostały opracowane przez bank, z którego usług korzystamy. Chociaż wysokość opłat jest ustalana indywidualnie przez daną instytucję, nie może być ona wyższa niż suma kosztów poniesionych w związku z powiadomieniem odbiorcy błędnego przelewu o zaistniałej sytuacji albo suma kosztów związanych z odwołaniem zleconego przelewu. Wysokość tych opłat będzie wskazana w tabelach opłat i prowizji lub innych dokumentach bankowych. Aby dowiedzieć się ile kosztuje cofnięcie przelewu bankowego w Twoim banku skontaktuj się z przedstawicielem instytucji, za pośrednictwem której realizujesz przelewy.

Zwrot środków za błędny przelew krok po kroku

W natłoku obowiązków nietrudno o pomyłkę. Gdy dotyczy ona błędnie zaadresowanego przelewu w grę wchodzi strata pieniędzy. Szczęśliwie nie jest to sytuacja bez wyjścia. Oto jak upomnieć się o zwrot środków za błędny przelew. Radzimy krok po kroku.

  • Pierwsza zasada brzmi: unikaj pomyłek. W poprzednich akapitach wskazujemy na jakie dane wprowadzane do przelewu trzeba zwrócić szczególną uwagę oraz w jaki sposób można zaradzić takiego rodzaju wpadkom. Tutaj pośpiech bywa złym doradcą,
  • Gdy do błędu już doszło, a zlecony przelew trafił do kolejki jako tzw. zlecenie oczekujące istnieje duża szansa, że będziemy mogli je wycofać. Wtedy środki powinny wrócić na nasze konto w przeciągu jednego dnia roboczego,
  • Jeśli zlecony przelew został wysłany do banku obsługującego adresata mamy dwie możliwości. Jeśli znamy dane naszego kontrahenta, możemy zwrócić się z bezpośrednią prośbą, by oddał nam nie jego pieniądze,
  • O ile droga polubowna zawiedzie należy zwrócić się o pomoc do banku, z którego usług korzystamy. W myśl ustawy o usługach płatniczych bank ma obowiązek, by w czasie trzech dni roboczych od zgłoszenia problemowej sytuacji wspomóc klienta w procesie zwrotu błędnie zaadresowanych środków. Zwrot środków za błędny przelew powinien nastąpić nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty powiadomienia odbiorcy błędnego przelewu. Gdy tak się nie stanie nadawca ma prawo zażądać od banku pakietu informacji zawierającego imię i nazwisko odbiorcy, jego miejsce zamieszkania i adres. Dane takie powinny być trafić do nadawcy przelewu w czasie do 6 dni roboczych [art. 143b],

Gdy nadawca błędnie zaadresowanego przelewu posiada informacje na temat jego odbiorcy może wytoczyć powództwo. Zgodnie z art. 27 § 1 ustawy dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm., dalej: KPC), powinno ono zostać wytoczone przed sądem pierwszej instancji, w okręgu którego pozwany (a więc odbiorca przelewu) ma miejsce swojego zamieszkania. Sądem pierwszej instancji dla roszczeń pieniężnych nieprzekraczających kwoty 75.000 zł jest sąd rejonowy, zaś dla powództw o wyższej sumie – sąd okręgowy (por. art. 17 pkt 4 KPC). Więcej informacji w zakresie wytaczania powództwa można uzyskać na stronach internetowych Rzecznika Finansowego.

Podstawa prawna

  • ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych - Dz.U.2021.1907 t.j.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo