Chociaż klauzula waloryzacyjna kojarzy się często negatywnie, warto pamiętać, że zawarta na zasadach fair play będzie chronić obie strony umowy. Warto zadbać o to na etapie przygotowań do ewentualnej współpracy.
Pokaż więcej

Co to jest klauzula waloryzacyjna?

Gdy dochodzi do sytuacji, w której realna wartość pieniądza ulega obniżeniu z pomocą przychodzi klauzula waloryzacyjna. To swojego rodzaju zastrzeżenie umowne, które chroni przed stratą finansowej płynności. Może przybierać różne formy i ma dość szerokie zastosowanie.

Mierniki wartości stosowane w klauzuli waloryzacyjnej

Podstawowa zasada zastosowania klauzuli waloryzacyjnej mówi, że alternatywny miernik musi być inny niż wartość pieniężna. W praktyce klauzula taka może opierać się na średniej rocznej wartości stopy inflacyjnej, na średniej wartości PKB czy nawet na średnim wskaźniku wynagrodzeń. Przykładowo, w przypadku umów handlowych lub produkcji, zmiany w cenach surowców mogą być uwzględniane w klauzuli waloryzacyjnej. Z kolei na rynku nieruchomości, jej aktualna wartość rynkowa może mieć wpływ na wartości związanych z nią opłat.

Klauzule waloryzacyjne - przykłady zastosowań

Klauzula waloryzacyjna może być zastosowana w wielu przypadkach. Przykładowa waloryzacja czynszu wynikająca z podniesienia stawek dostawców poszczególnych usług niezbędnych dla utrzymania nieruchomości może opierać się właśnie na takiej klauzuli. Gdy mówimy o wynagrodzeniu pracownika, średni wskaźnik wynagrodzeń używany do dostosowania płac do zmian w kosztach życia również może wynikać z uprzednio przyjętej klauzuli waloryzacyjnej.

Klauzula zmiany ceny w umowie - dlaczego warto ją stosować?

Stosowanie klauzuli waloryzacyjnej może przynieść wiele korzyści obu stronom umowy, umożliwiając elastyczność, uczciwość oraz minimalizację ryzyka ekonomicznego. Z perspektywy konsumenta ma to wpływ na zarządzanie domowym budżetem, od strony przedsiębiorcy – umożliwia prowadzenie biznesu bez przerw w dostawach, mając wpływ na ogólnonarodowy rozwój gospodarczy. Istotne, aby klauzula waloryzacyjna uwzględniała interesy obu stron kontraktu!

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo