W wielu przypadkach, można powiedzieć, że era długotrwałego oczekiwania na turnus w sanatorium finansowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia przeminęła. Jeszcze do niedawna na swój czas w sanatorium trzeba było czekać nawet dwa lata. W wielu miejscach kolejki do otrzymania miejsca w sanatorium uległy skróceniu. Zdarzają się nawet miejsca, gdzie osoby starsze mogą niemal natychmiast skorzystać z leczenia sanatoryjnego w ramach NFZ. Jak teraz wygląda czas oczekiwania na sanatorium? Czy są miejsca, gdzie jest łatwiej się dostać i takie do których trzeba poczekać nieco dłużej? Z tego tekstu dowiesz się także, jak krok po kroku wygląda uzyskanie skierowania do sanatorium i o czym należy pamiętać.
Pokaż więcej

Kolejka do sanatorium – jak uzyskać skierowanie?

Aby otrzymać skierowanie do sanatorium należy w pierwszej kolejności udać się do swojego lekarza. Leczenie uzdrowiskowe jest bowiem kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jeżeli lekarz uzna, że należy utrzymać leczenie w sanatorium, wystawi skierowanie. Dokument należy następnie dostarczyć do NFZ właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata do sanatorium. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań specjalistycznych, które zostały zlecone przez lekarza prowadzącego.

Po zarejestrowaniu w NFZ, skierowanie jest sprawdzane przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Jeżeli lekarz wyda zgodę, traf ona w drodze listownej ciągu 14 dni. W przypadku odmowy, skierowanie trafi z powrotem do lekarza prowadzącego, a o tym fakcie także będziemy poinformowani listownie. Co ważne, od decyzji odmownej nie ma odwołania.

Jeżeli zdarzy się sytuacja, która spowoduje, że wyjazd do sanatorium w wyznaczonym terminie nie możliwy, należy jak najszybciej powiadomić o tym NFZ. Do oryginału zwracanego skierowania trzeba dołączyć wówczas pisemne uzasadnienie, w którym wskażemy, dlaczego nie możemy wyjechać w danym terminie i ewentualne dokumenty potwierdzające ten fakt. Jeżeli NFZ uzna nasze argumenty za wiarygodne, zaproponuje inny termin leczenia sanatoryjnego.

Kolejka do sanatorium – jak sprawdzić kolejkę?

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak sprawdzić kolejkę do sanatorium z ZUS, podpowiadamy sposób. Osoby, które czekają na leczenie sanatoryjne mogą sprawdzić numer kolejki do sanatorium w udostępnionej przez NFZ wyszukiwarce internetowej. 

Aktualny czas oczekiwania na wizytę w sanatorium można sprawdzić na tej stronie. Znajduje się tam udostępniona przez NFZ wyszukiwarka skierowań. By dowiedzieć się szczegółów na temat tego jaki mamy numer kolejki do sanatorium należy uzupełnić dwa pola. W pierwszym wpisujemy numer skierowania, a w drugim datę urodzenia w formacie RRRR-MM-DD (rok-miesiąc-dzień). Wyszukiwarka poda nam orientacyjny czas oczekiwania, liczbę osób w kolejce oczekujących, termin i miejsce leczenia, nazwę uzdrowiska i jego adres. W ten sposób zawsze możemy sprawdzić kolejkę do sanatorium z ZUS. 

Jak sprawdzić kolejkę do sanatorium KRUS

Jeszcze do niedawna, do ośrodka rehabilitacyjnego KRUS mógł być skierowany rolnik aktywny zawodowo. Oznacza to, że z KRUS korzystali głównie rolnicy przed emeryturą, dla których pobyt w ośrodku sanatoryjnym był nadzieją na poprawę stanu zdrowia i mógł sprawić, że pacjent nadal będzie mógł pracować aktywnie w gospodarstwie. 

Zgodnie z nowymi przepisami od 2023 roku grupa odbiorców świadczenia z KRUS zmieniła się. Do ośrodków takich jak sanatoria sanatorium będą mogli wybrać się także rolnicy na emeryturze oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych. Pamiętać jednak należy, że pierwszeństwo mają osoby, które uległy wypadkowi podczas pracy. Podobnie jak w przypadku innych osób chcących wybrać się do sanatorium także rolnicy, aby sprawdzić kolejkę do sanatorium powinni odwiedzić stronę NFZ. 

Kolejka do sanatorium – aktualne przepisy

Według obecnie obowiązujących przepisów są osoby, która mogą korzystać z przyspieszonego trybu przydzielenia miejsca w sanatorium. Do tej grupy należą:

  • osoby posiadające tytuł oraz legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
  • osoby posiadające tytuł oraz legitymację Zasłużonego Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi, kombatanci oraz uprawnieni żołnierze ii pracownikom wojska - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju
  • osoby ze statusem weterana poszkodowanego.

Osoby znajdujące się w jednej z wymienionych grup mają prawo do skróconego czasu oczekiwania na swoją kolejkę w sanatorium. Jednak należy pamiętać, że nawet osoby z tych grup mogą ponownie wyjechać do sanatorium, jeśli od ich ostatniej wizyty w takim miejscu upłynęło minimum 18 miesięcy, a zatem jeśli ostatnie leczenie uzdrowiskowe było minimum półtora roku wcześniej. 

Jednak nawet jeśli nie jest się w jednej z wymienionych wyżej grup, a chce się bardzo szybko dostać do sanatorium, na przykład ze względu na pogarszający się stan zdrowia, można skorzystać z podania o wyjazd z tak zwanych zwrotów. Co to takiego?

Wyjazd ze zwrotów to wyjazd z puli miejsc, które nie zostały wykorzystane. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy ktoś z powodu choroby lub sytuacji osobistej nie mógł pojechać na turnus w wyznaczonym dla niego terminie. Takie działanie może znacznie przyspieszyć proces zakwalifikowania się do sanatorium. 

Opłaty za wyjazd do sanatorium

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mówi, że kuracjusz korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie. Osoby przebywające w sanatorium nie mogą ponosić wyższych opłat niż te wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. 

Dopłaty reguluje załącznik numer 2 do tego rozporządzenia. Uzależnione są one od rodzaju pokoju oraz terminu skierowania. Droższy jest pobyt w okresie od maja do września oraz zakwaterowanie w pokojach jedno- lub dwuosobowych. Wysokość opłaty – podawana jako stawka dzienna pobytu pacjenta – zależy od standardu pokoju i sezonu, w którym przypada turnus.

W tzw. sezonie tańszym opłaty zaczynają się od 10,60 zł za pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego i sięgają 32,60 zł za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym.

II sezon rozliczeniowy to okres od 1 maja do 30 września. W tym przypadku opłaty wynoszą odpowiednio 11,90 i 40,90 zł za dzień pobytu. Opłaty sanatoryjne uległy podniesieniu ze względu na inflację, która spowodowała wzrost cen żywności, energii elektrycznej, wody i środków czystości,

Dla wyjaśnienia - w kwietniu 2022 weszło w życie Rozporządzenie wprowadzające waloryzację opłat za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowy. Podyktowana tym Rozporządzeniem podwyżka wyniosła 5,1 proc, a stawki obowiązują od maja 2022 r, ponieważ wtedy rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy. 

Do sanatorium może skierować nas też ZUS. Z tej opcji mogą skorzystać osoby, które są zagrożone utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że pacjent ją odzyska po rehabilitacji. W tym przypadku decyzję i skierowanie wydaje lekarz orzecznik. Na skierowanie czeka się do 8 tygodni. Rehabilitacja trwa 24 dni, ale może zostać wydłużona lub skrócona przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego.

Co spakować do sanatorium

Do wyjazdu do sanatorium trzeba się odpowiednio przygotować. Tylko wtedy będziemy mogli korzystać ze wszystkich przewidziany zabiegów i procedur mający poprawić stan zdrowia. trzeba pamiętać, aby wziąć takie rzeczy jak strój kąpielowy, czepek czy ręczniki. Koniecznie trzeba spakować wygodne ubrania, dresy, kapcie i obuwie sportowe. Nie wolno zapominać o piżamie, szlafroku czy klapkach.

Jadąc do sanatorium musimy pamiętać także o dowodzie osobistym, skierowaniu potwierdzonym przez NFZ, dokumentacji medycznej. Jeśli przyjmuje się na stałe leki, także trzeba je ze sobą zabrać, a jeśli jest ryzyko, że ich zabraknie należy wziąć ze sobą recepty i wykupić je na miejscu. 

Warto pamiętać, aby wziąć ze sobą pieniądze. Przydadzą się na leki lub niespodziewane wydatki. Co więcej wymagane opłaty trzeba będzie uregulować w dniu przyjazdu do sanatorium. Planując domowe wydatki warto uwzględnić opłaty sanatoryjne i zakupy na to co spakować do sanatorium.  

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo