Kwalifikowany podpis elektroniczny jest podpisem, który ma moc prawną taką samą, jak podpis własnoręczny. Można go użyć m.in. do podpisywania dokumentów urzędowych, zawierania umów lub wystawiania e-faktur. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest usługą komercyjną, odpłatną. Z naszego poradnika dowiesz się, jak wyrobić kwalifikowany podpis elektroniczny i gdzie to zrobić.
Pokaż więcej

Podpis kwalifikowany – co to jest?

Zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym, podpis elektroniczny to „dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny”.

Szczegółowe informacje na temat podpisu elektronicznego znajdują się w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Kwalifikowany certyfikat musi ponadto spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS).

Jak uzyskać podpis elektroniczny?

Aby otrzymać kwalifikowany podpis elektroniczny należy podpisać z dostawcą usługi odpowiednią umowę. Pod jej podpisaniu, użytkownik otrzyma specjalną kartę kryptograficzną, na której zapisany będzie certyfikat kwalifikowany, czytnik kart podłączany do komputera oraz oprogramowanie, które należy zainstalować na komputerze. Czytnik oraz oprogramowanie zostanie przesłane użytkownikowi pod wskazany adres. Do autoryzacji może też być wykorzystywana aplikacja mobilna instalowana na smartfonie użytkownika podpisu kwalifikowanego.

Proces zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego można przeprowadzić osobiście w siedzibie firmy lub w obecności agenta (będzie potrzebny dowód osobisty). Niektóre firmy oferują zdalny proces zakupu – przez internet. Wówczas do podpisania umowy potrzebny będzie profil zaufany, za pomocą którego użytkownik potwierdzi swoją tożsamość.

Po zakupie kwalifikowanego podpisu elektronicznego należy zainstalować na komputerze dostarczone oprogramowanie. W następnym kroku należy podpiąć do komputera (przez port USB) czytnik kryptograficzny. Po uruchomieniu programu należy wskazać dokument, który chcemy podpisać elektronicznie (np. PDF) i zatwierdzić operację podając PIN. Ministerstwo Rozwoju zaleca, by po podpisaniu dokumentu nie otwierać go już ponownie, bo może to spowodować błędy. Podpisany dokument można następnie wysłać do odpowiedniego urzędu.

Do czego służy podpis kwalifikowany?

Za jego pomocą można:

 • podpisywać i składać deklaracje w systemie Płatnik,
 • uwierzytelnić swoją tożsamość na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) oraz w kontaktach z innymi urzędami,
 • składać deklaracje podatkowe elektronicznie do urzędów skarbowych,
 • podpisywać sprawozdania finansowe w KRS,
 • podpisywać Jednolity Plik Kontrolny (JPK),
 • uwierzytelniać swoją tożsamość w aukcjach lub przetargach,
 • zawierać umowy oraz brać udział w aukcjach na elektronicznych platformach przetargowych,
 • potwierdzać dokumenty przesyłane do GIIF,
 • zdalnie zawierać umowy cywilno-prawne,
 • przesyłać faktury elektronicznie,
 • przesyłać Jednolite Europejskie Dokumenty Zamówienia (w skrócie JEDZ).

Podpis kwalifikowany a Profil Zaufany

Kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest tą samą usługą co Profil Zaufany. Profil Zaufany dostępny jest nieodpłatnie, dla każdego obywatela. Można go założyć za pośrednictwem bankowości internetowej lub w jednym z wskazanych na tej stronie urzędów (osobiście). Profil Zaufany stosowany jest do kontaktów z administracją państwową i składania wniosków. Za jego pomocą można m.in. załatwiać sprawy urzędowe przez PUE ZUS, załatwić sprawy związane z rejestracją firmy lub sprawy w urzędzie skarbowym. Więcej informacji o Profilu Zaufanym znajduje się w artykule: Co to jest i jak założyć profil zaufany ePUAP?

Ile kosztuje kwalifikowany podpis elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny należy zakupić od jednego z certyfikowanych dostawców. Ich lista znajduje się na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji. Obecnie są to firmy:

 • Kwalifikowane Centrum Dostawcy Kluczy CenCert,
 • EuroCert,
 • Krajowa Izba Rozliczeniowa,
 • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych i
 • Powszechne Centrum Certyfikacji Certum.

Koszt Kwalifikowanego podpisu elektronicznego z certyfikatem ważnym rok wynosi około 300 zł brutto (w zależności od oferty firmy cena ta może nieco się różnić). Dostępne są też podpisy do użytku jednorazowego – ich koszt jest wówczas niższy. Na przykład w KIR jest to 18,45 zł. Taki certyfikat ważny jest przez określony czas (15 min). Z kolei PWPW oferuje ponadto dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-Dowód) z czytnikiem do e-Dowodu, który także może służyć jako kwalifikowany podpis elektroniczny. Koszt takiego rozwiązania to obecnie 419 zł brutto.

3
/ 5
(liczba głosów: 
4
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo