Od Listopada 2021 roku możesz złożyć wniosek o nowy dowód osobisty. Nie jest to procedura obowiązkowa, jednak warto wiedzieć z czym wiąże się wymiana tego dokumentu.
Pokaż więcej

Dowód osobisty to jeden z dwóch (obok paszportu) dokumentów oficjalnie potwierdzających Twoją tożsamość. Ustawa nakłada obowiązek posiadania tego dokumentu na każdego pełnoletniego obywatela Polski. Aktualny dowód osobisty jest niezbędny, gdy potrzebujesz uregulować swoje sprawy w instytucjach rządowych (np. ministerstwa) czy samorządowych (takich jak urzędy). Jest to również narzędzie mające pośredni wpływ na Twoje sprawy finansowe. Bez dowodu nie założysz konta w banku, nie złożysz wniosku o kredyt hipoteczny lub pożyczkę.

Jakie dane zawiera dowód osobisty wydany po 7 Listopada 2021 roku

Dowód osobisty wydany po 7 Listopada 2021 roku obok danych zapisanych w sposób tradycyjny zawiera informacje w wersji elektronicznej. Dlatego możesz spotkać się także z określeniem e-dowód. W warstwie fizycznej znajdziesz w nim:

 • imię lub imiona i nazwisko
 • nazwisko rodowe
 • imiona swoich rodziców
 • datę i miejsce urodzenia
 • płeć
 • zdjęcie
 • podpis (jeżeli masz ukończone 12 lat, chyba że nie możesz złożyć podpisu),
 • numer PESEL
 • obywatelstwo
 • oznaczenie serii i numer
 • datę wydania i ważności
 • informację kto go wydał oraz
 • numer CAN (czyli kod kreskowy zapisany na awersie i rewersie dowodu, który zabezpiecza dane w warstwie elektronicznej).

E-dowód zawiera również dane zapisane w wersji elektronicznej. Są to

 • powtórzone dane posiadacza i dowodu (ale bez numeru CAN)
 • odciski palców (tylko jeżeli masz ukończone 12 lat)
 • aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczasz granice państwa
 • miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
 • certyfikaty, które pozwalają uwierzytelnić się w usługach online (m.in. na portalu ePUAP) oraz podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym.

Zatem dowód osobisty wydawany po 7 Listopada 2021 roku będzie różnić się od wzoru dowodów wydawanych poprzednio tym, że zawiera podpis posiadacza (w warstwie tradycyjnej) oraz odciski palców posiadacza (w warstwie elektronicznej).

Fakt, że e-dowód będzie zawierał odciski palców powoduje, że osoba wnioskująca musi złożyć wniosek bezpośrednio w urzędzie.

Dowód osobisty wydany przed 7 Listopada 2021 roku

Warto wiedzieć, że określenie e-dowód dotyczy dokumentów, które były wydawane między 4 marca 2019 roku a 6 listopada 2021 roku. W wersji wydawanej w tym czasie znajdziesz takie same informacje jak w najnowszym wzorze dowodu osobistego (czyli tym po 7 Listopada 2021 r.), ale bez podpisu posiadacza i bez jego odcisków palców.

Starsze dowody osobiste

Z kolei dowód osobisty wydany między 1 marca 2015 roku a 3 marca 2019 roku nie jest e-dowodem. Oznacza to, że nie ma w nim kodu CAN oraz Twojego podpisu i odcisków palców.

Najstarszy, wciąż ważny wzór to ten dla dowodów wydanych do 28 lutego 2015 roku. Obok danych, które są w e-dowodzie (z podpisem posiadacza, ale bez odcisków palców i kodu CAN) znajdziesz w nim wzrost, kolor oczu i adres zameldowanie posiadacza.

Warto wiedzieć, że podany w dokumencie adres zameldowania nie jest jego potwierdzeniem, dlatego w przypadku przeprowadzki nie musisz wymieniać go aż do czasu utraty ważności.

Jak długo jest ważny dowód osobisty – tabela

Jak wspomniałem, nie masz obowiązku by wymienić dowód osobisty na ten wg najnowszego wzoru aż do czasu utraty ważności posiadanego dokumentu. Możesz to zrobić, gdy nadejdzie ten termin. Zatem, jak długo ważny jest dowód osobisty?

Dla nowych dokumentów, czyli tych wydanych po 7 Listopada 2021 r. termin wynosi

 • 10 lat dla osób mających więcej niż 12 lat (wyjątek: 12 miesięcy, gdy od posiadacza chwilowo nie można pobrać odcisków palców
 • 5 lat dla osób młodszych (one mogą, ale nie muszą posiadać dowodu osobistego. Dokument będzie przydatny choćby po to, by podróżować do krajów, które nie wymagają posiadania paszportu)

 

Dla dowodów wydanych

Termin ważności obowiązuje

od 2 sierpnia 2021
do 6 listopada 2021
 • do 3 sierpnia 2031 r. – dla osób w wieku od 5 lat
 • 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat
od 4 marca 2019
do 1 sierpnia 2021
 • 10 lat – dla osób w wieku od 5 lat
 • 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat
od 1 marca 2015
do 3 marca 2019
 • 10 lat – dla osób w wieku od 5 lat
 • 5 lat – dla osób w wieku do 5 lat
od 1 stycznia 2001
do 28 lutego 2015
 • 10 lat – dla osób pełnoletnich,
 • 5 lat – dla osób, które w dniu składania wniosku nie miały 18 lat,
 • bezterminowo – dla osób, które miały 65 lat, jeśli chciały mieć taki termin ważności. Od 1 marca 2015 roku dokumenty ważne bezterminowo nie są już wydawane.

Dowód osobisty – podstawa prawna

Punktem odniesienia dla przepisów dotyczących dowodów osobistych są Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816) a także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r. poz. 400). Instytucją nadzorującą jest w tym przypadku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Autor:

mjh

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo