Choć statystyki wskazują, że w ostatnich latach nad Wisłą jest ich mniej, Polska wśród krajów europejskich zajmuje niechlubne pierwsze miejsce pod względem liczby zabitych na sto wypadków drogowych. Nowy taryfikator mandatów obowiązujący od początku stycznia 2022 roku ma przede wszystkim zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Warto poznać aktualne przepisy. Najdotkliwsze kary dla nieodpowiedzialnych kierowców mogą solidnie nadszarpnąć domowy budżet.
Pokaż więcej

Przeczytaj ten artykuł, by dowiedzieć się 

  • ile wypadków drogowych w Polsce wydarzyło się w roku 2020

  • jak polscy kierowcy wypadają na tle innych Europejczyków w roku 2019 (najnowsze dane)

  • jakie mandaty grożą użytkownikom dróg w roku 2022


Liczba wypadków w Polsce - aktualne dane

Najnowsze oficjalne dane w tym zakresie dotyczą roku 2020. 

Jak wynika z raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w Polsce zgłoszono w tym czasie 23.540 wypadków drogowych. To o 22 procent mniej niż rok wcześniej. Na skutek wypadków śmierć poniosło 2.491 osób, zaś 8.805 osób zostało w nich ciężko rannych.

Chociaż z każdym rokiem Policja odnotowuje coraz mniej wypadków - trend spadkowy utrzymuje się od roku 2011 (wyjątkiem był rok 2016), w porównaniu z innymi krajami europejskimi wypadamy niekorzystnie. RP zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby zabitych na sto wypadków drogowych oraz czwarte miejsce (za Francją, Włochami i Niemcami) pod względem ogólnej liczby zabitych. O tym mówi z kolei najnowszy raport CARE (skrótowiec od: Community database on Accidents on the Roads in Europe), z danymi za rok 2019.

Wróćmy na krajowe drogi. Za wypadki drogowe w Polsce odpowiadają - aż w 89% - kierowcy. Na drodze, przede wszystkim, nie ustępują oni pierwszeństwa przejazdu, nie dostosowują prędkości do warunków ruchu (zwłaszcza w trakcie wyprzedzania) oraz nie ustępują pieszym.

Przepisy łamiemy jednak nie tylko z fotela kierowcy. Blisko 7 proc. wypadków w roku 2020 miało miejsce z winy rowerzystów

Jak wygląda sytuacja z perspektywy pieszych użytkowników dróg? Spowodowali oni 5.9 proc. (1385) wszystkich zgłoszonych zdarzeń. Połowa z nich miała miejsce dlatego, że pieszy wyszedł na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. 

Nowy taryfikator mandatów od 1 stycznia 2022 roku

Na większe bezpieczeństwo użytkowników dróg mają przełożyć się zaostrzone przepisy nakładania mandatów karnych. Nowe prawo obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku, o czym mówi Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2021 roku, opublikowane w Dzienniku Ustaw RP jako Poz. 2484. Jednak niektóre nowe przepisy wejdą w życie z dniem 17 września 2022 roku.

Nowy taryfikator mandatów 2022 pdf

Wykaz wszystkich mandatów, które mogą zostać nałożone przez użytkowników dróg nieprzestrzegających przepisów można znaleźć na stronach sejmowych. Rozporządzenie regulujące te kwestie zostało oznaczone numerem 2484. W dalszej części tego artykułu, w odpowiednich miejscach, pojawia się tabela opisująca kary za wybrane wykroczenia. 

Mandaty dla recydywistów od 17 września 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują zaostrzone przepisy nakładania mandatów karnych. Niektóre zmiany prawne ogłoszone z początkiem roku wejdą w życie 17 września 2022 roku. Dotyczy to nakładania mandatów na recydywistów, czyli na osoby, które popełnią to samo wykroczenie dwukrotnie w ciągu dwóch lat.   

Mandaty karne dla pieszych - tabela

Chociaż przepisy poprawiają sytuację pieszych na drogach, taryfikator uległ zmianie także wobec nich. Najwyższa kara pieniężna dla pieszego wynosi obecnie 2000 zł i może zostać nałożona, gdy pieszy wchodzi na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie. Do tej pory obowiązywała stawka dwudziestokrotnie mniejsza! Także 2000 zł obciąży domowy budżet w sytuacji, gdy pieszy naruszy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakaz wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza.  

Za wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd - a jest to główna przyczyna wypadków spowodowanych przez pieszych - możemy odebrać mandat w wysokości od 150 zł (gdy ma to miejsce na wyznaczonym przejściu przez jezdnię), do 200 zł (gdy przechodzimy przez jezdnię poza przejściem). Mandat 50 zł dostanie z kolei osoba przyłapana na przebieganiu przez jezdnię. W tabeli poniżej przedstawiamy kary przewidziane za wybrane naruszenia. 


TABELA: Wybrane naruszenia ruchu drogowego spowodowane przez pieszych

Naruszenie

Wysokość kary

Podstawa prawna – ustawa Kodeks wykroczeń

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi

50 zł

art. 97 

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 

200 zł

art. 97 

Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych

300 zł

art. 97 

Mandaty karne dla kierowców - za co 1500 zł - tabela

Gdy kierujący pojazdem mechanicznym nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu - a jest to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych powodowanych przez kierowców - grozi mu mandat w wysokości 1500 zł. Recydywista otrzyma dwukrotność tej kwoty, czyli 3000 zł.

W tabeli poniżej przedstawiamy za jakie wykroczenia grozi mandat w wysokości min.1500 zł.


TABELA: Wykaz naruszeń, za które Polica nałoży mandat 1500 zł (3000 zł) 

Naruszenie

Podstawa prawna – ustawa Kodeks wykroczeń

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu oraz osobie niepełnosprawnej

art. 86b § 1 pkt 1

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

art. 86b § 1 pkt 3

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 

art. 86b § 1 pkt 4

Naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych

art. 86b § 1 pkt 5

Przekroczenie prędkości o 51–60 km/h 

art. 92a § 2 

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia

art. 86 § 1a 

Mandaty karne za przekroczenie dozwolonej prędkości

Drugą z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych w Polsce jest zbyt szybka jazda. Gdy kierujący przekroczy dozwoloną prędkość musi się liczyć z możliwością otrzymania mandatu na kwotę od 50 zł do 2500 zł, a w przypadku recydywistów - do 5000 zł. 


TABELA: Wykaz kwot mandatów za naruszenie dozwolonej prędkości

Naruszenie

Kwota mandatu

Podstawa prawna – ustawa Kodeks wykroczeń

do 10 km/h

50 zł

art. 92a § 1 

o 11–15 km/h

100 zł

art. 92a § 1 

o 16–20 km/h

200 zł

art. 92a § 1 

o 21–25 km/h 

300 zł

art. 92a § 1 

o 26–30 km/h

400 zł

art. 92a § 1 

o 31–40 km/h

800 zł (1600 zł)

art. 92a § 2

o 41–50 km/h

1000 zł (2000 zł)

art. 92a § 2

o 51–60 km/h

1500 zł (3000 zł)

art. 92a § 2

o 61–70 km/h

2000 zł (4000 zł)

art. 92a § 2

o 71 km/h i więcej 

2500 zł (5000 zł)

art. 92a § 2

Mandaty za wyprzedzanie

Dotkliwe dla kieszeni będzie naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wyprzedzania. Za tego rodzaju wykroczenie budżet kierowcy uszczupli się o 1000 zł, a w przypadku “recydywistów” - o dwukrotność tej kwoty. Warto mieć w pamięci, że nawet, gdy zakaz nie obowiązuje wyprzedzanie jest manewrem wysokiego ryzyka. Podchodzenie do niego bez zachowania należytej odległości to koszt 300 zł.   

Mandaty karne dla rowerzystów i prowadzących hulajnogi

W ostatnich latach coraz częściej możemy spotkać na drogach kierujących hulajnogami. Brak jednoznacznych przepisów utrudniał interpretację sytuacji. Według taryfikatora obowiązującego od 1 stycznia 2022 roku kierujący tego rodzaju pojazdami otrzymają mandat w wysokości 300 zł, gdy nie spełnią obowiązku poruszania się po chodniku z prędkością zbliżoną do pieszego albo gdy nie ustapią mu pierwszeństwa.  

Mandaty dla nietrzeźwych kierowców

Zgodnie z aktualnymi przepisami kierowca, prowadzący pojazd mechaniczny, a będący w stanie po spożyciu alkoholu (lub środka działającego w podobny sposób) podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2500 zł lub karze aresztu. Poza karą finansową kierowca takiego pojazdu traci uprawnienia do kierowania. 

Również minimum 2500 zł (lub areszt) spotka kierującego pojazdem innym niż mechaniczny (kwalifikują się tutaj rowery i hulajnogi), gdy kierowca jest w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środka działającego w zbliżony sposób). Minimum 1000 zł (lub areszt) to kara przewidziana w przypadku, gdy taka osoba jest w stanie po spożyciu alkoholu. Kierującemu pojazdem niemechanicznym, w obu przypadkach, grozi utrata prawa do prowadzenia takiego pojazdu (nie zawsze musi się tak stać).  

Zgodnie z Art.19 Kodeksu wykroczeń kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni, przy tym przyjmuje się, że jeden dzień kary aresztu odpowiada grzywnie w przedziale od 20 zł do 150 złotych.  

Inne zmiany w przepisach ruchu drogowego

Wśród przepisów, które mogą uszczuplić domowy budżet znajdują się m. in.

  • 500 zł mandatu za zakrywanie tablic rejestracyjnych 

  • do 250 zł za brak dokumentów wymaganych do prowadzenia pojazdu (po 50 zł za każdy dokument)

  • 500 zł za korzystanie podczas jazdy z telefonu w sposób wymagający trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

Ile maksymalnie zapłaci nieodpowiedzialny kierowca?

Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń wysokość grzywny musi mieścić się w przedziale od 20 złotych do 5000 złotych. Dla wybranych przestępstw może ona jednak wynieść do 30 tysięcy złotych. Mówi o tym Art. 24. § 1. Wśród wyszczególnionych wykroczeń znajdują się kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także nieudzielenie pomocy ofierze wypadku. 

Według nowych przepisów wyższa jest również maksymalna kwota mandatu, jaki może zostać na nas nałożony. Wynosi ona 5000 złotych, a w sytuacji, gdy kierowca popełni jednocześnie więcej niż jedno wykroczenie - 6000 złotych. (art. 96 6 ad. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo