Już nie tylko w Polsce przyszli emeryci mogą zadbać o pomnożenie swoich oszczędności. Omawiamy temat na Kapitalni.org
Pokaż więcej

Co to jest OIPE i na czym polega?

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE) jest dostępny w Polsce, od 2023 roku możemy z niego korzystać. Jest to produkt emerytalny oferowany w ramach Unii Europejskiej. Uzupełnia trzeci filar, jako forma oszczędzania, która umożliwia obywatelom UE gromadzenie środków na emeryturę w ramach jednego standardu, niezależnie od kraju, w którym mieszkają lub pracują. 

Dla kogo jest ogólnoeuropejski indywidualny produkt emerytalny?

OIPE jest przeznaczony dla każdego obywatela Polski oraz Unii Europejskiej, który chce dodatkowo oszczędzać na emeryturę. Jest to szczególnie atrakcyjna opcja dla osób, które pracują lub planują pracować w różnych krajach UE, ponieważ umożliwia ciągłe kontynuowanie oszczędzania bez konieczności zmiany produktu emerytalnego wraz z przeprowadzką do innego kraju. Europejska emerytura wprowadzona w Polsce to bardzo dobre uzupełnienie oferowanych dotychczas rozwiązań. 

Limity wpłat na konta emerytalne OIPE

Wpłaty na konto emerytalne OIPE są objęte określonymi limitami ustalanymi przez polskie przepisy. Zgodnie z obwieszczeniem  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości limitu wpłat dokonywanych na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego w roku 2024,  wysokość limitu wpłat dokonywanych na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego w roku 2024 wynosi 23 472 zł.

Europejska emerytura - czy się opłaca?

Decyzja o korzystaniu z emerytury europejskiej jako formy oszczędzania na emeryturę zależy od indywidualnych preferencji i sytuacji finansowej każdej osoby. OIPE może być atrakcyjną opcją dla osób, które chcą mieć pewność, że ich oszczędności emerytalne są bezpieczne i zgodne z europejskimi standardami. Ponadto, w niektórych przypadkach można skorzystać z ulgi podatkowej od wpłat na OIPE.

IKE vs OIPE

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) to rodzimy produkt emerytalny dostępny w Polsce, podczas gdy OIPE jest produktem o zasięgu europejskim. Obydwa produkty oferują możliwość oszczędzania na emeryturę, jednak  Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny może być bardziej atrakcyjny dla osób prowadzących międzynarodową karierę lub planujących emigrację do innego kraju UE. W przeciwieństwie do IKE, OIPE nie jest związany z konkretnym krajem, co daje większą elastyczność w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub pracy wewnątrz UE. Dodatkowo emerytura europejska jest zwolniona z Podatku Belki. 

Zalety OIPE

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny w Polsce, oferuje szereg korzyści dla oszczędzających, w tym:

  • Możliwość ciągłego oszczędzania niezależnie od zmiany kraju zamieszkania lub pracy w UE.
  • Standardowe zasady i procedury, co ułatwia porównywanie ofert różnych instytucji finansowych.
  • Potencjalne korzyści podatkowe od wpłat na OIPE.
  • Dostępność produktu dla wszystkich obywateli UE, co zapewnia równy dostęp do dodatkowych oszczędności emerytalnych.

Bezpieczeństwo OIPE

Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny jest objęty surowymi regulacjami i nadzorem finansowym, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla oszczędzających. Instytucje oferujące OIPE są zobowiązane do przestrzegania wyznaczonych standardów oraz dbania o bezpieczeństwo zgromadzonych środków emerytalnych.

Wnioski

OIPE stanowi innowacyjną odpowiedź na potrzeby mieszkańców  Unii Europejskiej. Daje obywatelom możliwość elastycznego oszczędzania na emeryturę, niezależnie od zmiany miejsca zamieszkania lub pracy. Dzięki standardowym zasadom i wysokim standardom bezpieczeństwa, OIPE może być atrakcyjną opcją dla osób planujących długoterminowe oszczędzanie na emeryturę w ramach UE.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo