O kolizji drogowej mówimy wówczas, gdy wśród poszkodowanych nie ma rannych lub zabitych. W takiej sytuacji nie musisz wzywać policji, należy jednak spisać oświadczenie sprawcy o kolizji drogowej. Podpowiadamy, jakie informacje powinny znaleźć się w oświadczeniu o kolizji.
Pokaż więcej

Kolizja drogowa to najczęściej stłuczka, do której nie trzeba wzywać policji. Jeśli tego nie zrobisz sprawca kolizji uniknie mandatu karnego. Można zdecydować się na taki krok, jeśli nie ulega wątpliwości po czyjej stronie jest wina, a sprawca przyznaje się do spowodowania stłuczki i chce wypełnić oświadczenie o kolizji. Należy jednak pamiętać, że nie wzywając policji idziesz na rękę wyłącznie sprawcy wypadku, a sam możesz narazić się na potencjalne problemy. Dlatego konieczne jest spisanie oświadczenia wraz ze szczegółowymi danymi osobowymi i dokładnym opisem sytuacji, w której doszło do wypadku. Jeśli dojdzie do kolizji, przed spisaniem oświadczenia należy zjechać na pobocze, by nie utrudniać ruchu drogowego.

Kiedy powinniśmy wezwać policję?

Jeśli pojawiają się sprzeczne opinie na temat tego, kto zawinił, dokumenty sprawcy budzą wątpliwości lub po prostu podejrzewasz, że sprawca był pod wpływem alkoholu. Policja spisze protokół, ustali sprawcę kolizji i ukarze winnego mandatem. Tak samo powinieneś postąpić, jeśli kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, odmawia wypełnienia oświadczenia o kolizji drogowej bagatelizując stłuczkę lub nie ma ważnej polisy OC.

Wzór oświadczenia kolizji

Jeśli nie dysponujesz gotowym wzorem oświadczenia o kolizji, możesz je sporządzić samodzielnie. Istotne jest, by oświadczenie wyraźnie wskazywało winnego zaistniałej sytuacji. Nie należy w nim używać zwrotów mało precyzyjnych lub ogólnych, np. „doszło do stłuczki”. Należy napisać: „kolizję spowodował/spowodowałem kolizję”. W innym wypadku sprawca może się później wypierać, przekonując, że do zdarzenia drogowego doszło na skutek nieuwagi obu kierowców, a nawet spróbować przerzucić winę na poszkodowanego.

Oświadczenie o kolizji drogowej powinno zawierać poniższe elementy:

1. Wyraźne określenie sprawcy kolizji drogowej, np.:

 • „Ja niżej podpisany oświadczam, że spowodowałem kolizję drogową”,
 • „Sprawcą kolizji jest….”.

2. Dane osobowe obu uczestników kolizji:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • serię i numer prawa jazdy,
 • kategorię prawa jazdy.

3. Dane pojazdów biorących udział w kolizji:

 • marka i model samochodów,
 • numery rejestracyjne,
 • dane o właścicielach pojazdu wpisanych do dowodu rejestracyjnego.

4. Dane dotyczące ubezpieczenia sprawcy:

 • nazwa zakładu ubezpieczeń,
 • data ważności polisy,
 • numer polisy OC.

5. Opis okoliczności zdarzenia:

 • datę, miejsce i godzinę wypadku,
 • opis jak doszło do wypadku (może być szkic mapy).

6. Opis uszkodzeń obu pojazdów:

 • opis uszkodzonych elementów nadwozia,
 • adnotację, że opis powstał na podstawie pobieżnych oględzin,
 • szkic (widok z lotu ptaka) z zaznaczonymi uszkodzonymi elementami,
 • adnotację, że poszkodowany wykonał zdjęcia uszkodzonych elementów.

7. Listę świadków zdarzenia:

 • imiona i nazwiska, adresy, numery kontaktowe,
 • imiona i nazwiska, adresy, numery kontaktowe pasażerów pojazdów biorących udział w kolizji.

8. Podpisy obu uczestników zdarzenia – sprawcy i poszkodowanego.

Jeśli dojdzie do kolizji drogowej warto wykonać możliwie jak najwięcej zdjęć dokumentujących zarówno warunki w miejscu kolizji, jak i uszkodzone elementy samochodów. Nie powinno to być problemem, bo obecnie większość smartfonów posiada wbudowany aparat fotograficzny. Warto wykonać na wszelki wypadek także zdjęcia uszkodzonych elementów samochodu sprawcy.

Wzór oświadczenia o kolizji drogowej

Wzór oświadczenia sprawcy wypadku

Ja ………………………… zamieszkały w ………………………………………., legitymujący się dowodem osobistym seria …………….. numer …………….. wydanym przez …………….., posiadający prawo jazdy kategorii …………….. ważne do …………….. o numerze …………….. wydane przez ……………..
OŚWIADCZAM, ŻE w dniu …………….. o godzinie …………….. w miejscu zdarzenia …………….. kierując samochodem marki …………….. o numerze rejestracyjnym …………….. należącym do (imię, nazwisko, adres zamieszkania osoby wpisanej jako właściciel w dowodzie) …………….., posiadającym ubezpieczenie OC (nazwa towarzystwa) …………….., numer polisy …………….. ważnej do ……………..
SPOWODOWAŁEM KOLIZJĘ DROGOWĄ z samochodem marki …………….. o numerze rejestracyjnym …………….. należącym do (imię, nazwisko i adres właściciela pojazdu) …………….., posiadającym ubezpieczenie OC (nazwa towarzystwa) …………….. o numerze ……………... W momencie kolizji pojazdem kierował …………….. legitymujący się dowodem osobistym seria …………….. numer …………….. wydanym przez …………….., posiadający prawo jazdy kategorii …………….. ważne do …………….. o numerze …………….. wydane przez ……………..
OPIS OKOLICZNOŚCI KOLIZJI

………………………………………………………………………………………………………………………….

USZKODZONE ELEMENTY NADWOZIA

(widok z lotu ptaka, uszkodzone elementy zaznaczyć znakiem X)ODRĘCZNY SZKIC MIEJSCA KOLIZJI Z ZAZNACZENIEM KIERUNKÓW JAZDY POJAZDÓWDANE ŚWIADKÓW

1. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon

………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon

………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon

………………………………………………………………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis sprawcy kolizji                         Data i podpis poszkodowanego

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo