Podatek od dywidendy to obowi膮zkowa op艂ata, kt贸r膮 nale偶y uregulowa膰, gdy otrzymujemy cz臋艣膰 zysku sp贸艂ki kapita艂owej. Omawiamy podstawy podatku od dywidendy. Radzimy, na co zwr贸ci膰 uwag臋, gdy przyjdzie pora rozliczenia z fiskusem.
Poka偶 wi臋cej

Co to jest dywidenda?

Dywidenda jest form膮 wynagrodzenia, kt贸re w艂a艣ciciele zdobyli od zainwestowanego w sp贸艂k臋 kapita艂u. Ma zastosowanie w sp贸艂kach kapita艂owych, a wi臋c sp贸艂ce z ograniczonej odpowiedzialno艣ci膮, akcyjnej czy komandytowo-akcyjnej. Innymi s艂owy dywidenda to zysk wyp艂acany w ustalonym z g贸ry terminie. Od tak wypracowanego zysku trzeba odprowadzi膰 stosowny podatek. Wyja艣niamy ten proces w dalszej cz臋艣ci artku艂u.

Warto wiedzie膰, 偶e wysoko艣膰 dywidendy mo偶e r贸偶ni膰 si臋 zale偶nie od wynik贸w finansowych danej sp贸艂ki oraz innych czynnik贸w, takich jak strategia rozwoju czy plany inwestycyjne. Dywidenda mo偶e by膰 wyp艂acana zar贸wno osobo fizycznym, jak te偶 prawnym.

Dywidenda jest wi臋c wa偶nym czynnikiem dla udzia艂owc贸w czy akcjonariuszy, poniewa偶 stanowi form臋 zwrotu zainwestowanego kapita艂u. Otrzymanie dywidendy mo偶e by膰 sygna艂em dobrze prosperuj膮cej sp贸艂ki oraz postrzegane jako nagroda za udzia艂 w sukcesie przedsi臋biorstwa. Dywidenda mo偶e by膰 r贸wnie偶 istotnym 藕r贸d艂em dochodu dla inwestor贸w, szczeg贸lnie dla tych, kt贸rzy polegaj膮 na regularnych wyp艂atach z inwestycji. To jedna z mo偶liwo艣ci powi臋kszania domowego bud偶etu. Zawsze powinna by膰 jednak podejmowana po szczeg贸艂owej analizie oferty dost臋pnych udzia艂贸w lub akcji.

Rodzaje dywidend

Istniej膮 r贸偶ne rodzaje dywidend, kt贸re mog膮 by膰 wyp艂acane przez sp贸艂ki kapita艂owe. Forma tego bonusu powinna by膰 zawsze jasno okre艣lona na etapie inwestowania kapita艂u.

1. Dywidenda got贸wkowa. To najpopularniejszy rodzaj dywidendy, w kt贸rym udzia艂owcy lub akcjonariusze otrzymuj膮 wyp艂at臋 w formie got贸wki. Sp贸艂ka przeznacza cz臋艣膰 swojego zysku na wyp艂at臋 dywidendy w postaci pieni臋dzy, kt贸re s膮 przekazywane bezpo艣rednio na konta akcjonariuszy.

2. Dywidenda akcyjna. W tym przypadku zamiast wyp艂aty got贸wkowej, sp贸艂ka oferuje dodatkowe akcje jako form臋 dywidendy. Akcje te s膮 przyznawane akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich udzia艂贸w. Dywidenda akcyjna zwi臋ksza liczb臋 akcji w posiadaniu inwestora, co mo偶e mie膰 wp艂yw na jego udzia艂 procentowy w sp贸艂ce.

3. Dywidenda w formie 艣wiadcze艅. Czasami sp贸艂ka mo偶e zdecydowa膰 si臋 na wyp艂at臋 dywidendy w innej formie ni偶 got贸wka lub akcje. Mo偶e to obejmowa膰 na przyk艂ad darmowe produkty lub us艂ugi oferowane przez sp贸艂k臋 dla swoich akcjonariuszy.

4. Dywidenda specjalna. Jest to dodatkowa wyp艂ata dywidendy, kt贸ra jest udzielana przez sp贸艂k臋 w wyj膮tkowych okoliczno艣ciach, takich jak du偶y sukces finansowy lub sprzeda偶 znacznej cz臋艣ci aktyw贸w. Dywidenda specjalna mo偶e by膰 wi臋ksza ni偶 typowa wyp艂ata dywidendy i ma na celu nagrodzenie akcjonariuszy za osi膮gni臋cie szczeg贸lnie korzystnych wynik贸w.

5. Dywidenda likwidacyjna. Zgodnie z nazw膮 鈥 trafia do udzia艂owc贸w w momencie przeprowadzenia likwidacji sp贸艂ki.

Dywidenda w sp贸艂ce z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮

Wysoko艣膰 dywidendy w sp贸艂ce z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 (z o.o.) zale偶y od wielu czynnik贸w, takich jak jej wynik finansowy, decyzje podj臋te przez wsp贸lnik贸w czy aktualne potrzeby sp贸艂ki. Jej wysoko艣膰 lub zasady wyp艂aty mog膮 zosta膰 okre艣lone na samym pocz膮tku, w umowie sp贸艂ki. Inn膮 mo偶liwo艣ci膮 uzyskania dywidendy jest podj臋cie stosownej uchwa艂y o jej wyp艂acie. Przeprowadza si臋 to w ramach zgromadzenia zwyczajnego wsp贸lnik贸w sp贸艂ki z o.o. do 6 miesi臋cy od zamkni臋cia roku obrotowego.

Zazwyczaj dywidenda w sp贸艂ce z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 jest wyp艂acana proporcjonalnie do kapita艂u zainwestowanego przez ka偶dego ze wsp贸lnik贸w. Nie ma jednak przeszk贸d, by zainteresowani ustalili inne kryteria podzia艂u. Je艣li zasady wyp艂aty nie s膮 sprecyzowane w umowie sp贸艂ki, decyduj膮ca b臋dzie wysoko艣膰 udzia艂贸w poszczeg贸lnych wsp贸lnik贸w.

Warto zauwa偶y膰, 偶e dywidenda w sp贸艂ce z ograniczon膮 odpowiedzialno艣ci膮 nie zawsze jest wyp艂acana. Bywa, 偶e ze wzgl臋du na sytuacj臋 finansow膮 sp贸艂ki lub inne czynniki, mo偶e by膰 wstrzymana lub ograniczona. Decyzj臋 w tej sprawie r贸wnie偶 podejmuje zgromadzenie. Wsp贸lnicy mog膮 zdecydowa膰, by ca艂y wypracowany w ubieg艂ym roku zysk przeznaczy膰 na inwestycje rozwojowe.

Dywidenda w sp贸艂ce akcyjnej

Zagadnienie wyp艂aty dywidendy w sp贸艂ce akcyjnej reguluj膮 zapisy Kodeksu sp贸艂ek handlowych. Do jej otrzymania ma prawo ka偶dy akcjonariusz, kt贸ry posiada艂 akcje sp贸艂ki w dniu powzi臋cia uchwa艂y o podziale zysku 鈥 to tzw. dzie艅 dywidendy. Kwota dywidendy jest proporcjonalna wzgl臋dem ilo艣ci posiadanych akcji. Zanim tego rodzaju premia trafi do kieszeni w艂a艣ciciela akcji musi zosta膰 przygotowane sprawozdanie finansowe sp贸艂ki. Po sprawdzeniu go przez bieg艂ego rewidenta sp贸艂ka akcyjna mo偶e podj膮膰 w formie walnego zgromadzenia akcjonariuszy decyzj臋 o przeznaczeniu wypracowanego zysku. Dywidenda mo偶e by膰 z艂o偶ona z ca艂o艣ci albo z cz臋艣ci zysku. Zgodnie z prawem kwota przeznaczona do podzia艂u mi臋dzy akcjonariuszy nie mo偶e przekracza膰 zysku za ostatni rok obrotowy, powi臋kszonego o niepodzielone zyski z lat ubieg艂ych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapita艂贸w zapasowego i rezerwowych, kt贸re mog膮 by膰 przeznaczone na wyp艂at臋 dywidendy. Kwot臋 t臋 nale偶y pomniejszy膰 o niepokryte straty, akcje w艂asne oraz o kwoty, kt贸re zgodnie z ustaw膮 lub statutem powinny by膰 przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapita艂y zapasowy lub rezerwowe (art. 348, par.1 ustawy).

Kiedy dywidenda trafi na konto posiadacza akcji? Jak wspomnieli艣my dzie艅 dywidendy ustala walne zgromadzenie akcjonariuszy. Dzie艅 ten mo偶e wypa艣膰 jako przypadaj膮cy nie wcze艣niej ni偶 pi臋膰 dni i nie p贸藕niej ni偶 trzy miesi膮ce od dnia powzi臋cia uchwa艂y o podziale zysku. Je艣li taka data nie zostanie wskazana przez zgromadzenie decyduj膮c膮 moc ma zapis ustawy. W贸wczas dniem dywidendy jest dzie艅 przypadaj膮cy pi臋膰 dni od dnia powzi臋cia uchwa艂y o podziale zysku. Je艣li chodzi o termin p艂atno艣ci, dywidend臋 w sp贸艂ce akcyjnej wyp艂aca si臋 w terminie okre艣lonym w uchwale walnego zgromadzenia, a je偶eli uchwa艂a walnego zgromadzenia nie okre艣la terminu jej wyp艂aty, dywidenda jest wyp艂acana w terminie okre艣lonym przez rad臋 nadzorcz膮. Termin wyp艂aty dywidendy wyznacza si臋 w okresie trzech miesi臋cy, licz膮c od dnia dywidendy. Je偶eli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie okre艣l膮 terminu wyp艂aty dywidendy, wyp艂ata dywidendy powinna nast膮pi膰 niezw艂ocznie po dniu dywidendy.

Co to jest i ile wynosi podatek od dywidendy?

Podatek od dywidendy to cz臋艣膰 polskiego systemu podatkowego. Reguluje go Ustawa o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (Ustawa o PIT). W jej my艣l dywidenda stanowi przych贸d z kapita艂贸w pieni臋偶nych i nale偶y od niej odprowadzi膰 stosown膮 p艂atno艣膰, tzw. podatek od dywidendy. Obowi膮zek podatkowy pojawia si臋 w momencie otrzymania tego rodzaju premii. Nie ma wi臋c zastosowania do dywidend nale偶nych, lecz jeszcze niewyp艂aconych.

Przywo艂ana ustawa wskazuje, 偶e podatek od dywidendy ma form臋 rycza艂tu wynosz膮cego 19 procent. Jednak trzeba mie膰 na uwadze, 偶e uiszcza si臋 go od przychodu 鈥 bez pomniejszania o sum臋 koszt贸w przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy).

Dla akcjonariuszy lub udzia艂owc贸w istotne jest, 偶e chocia偶 obowi膮zek podatkowy ci膮偶y na nich, to rol臋 p艂atnika pe艂ni tutaj sp贸艂ka dokonuj膮ca wyp艂aty dywidendy. Odprowadza ona nale偶ny podatek do urz臋du skarbowego wg miejsca siedziby sp贸艂ki. Jednocze艣nie fakty otrzymania bonusu nie trzeba wskazywa膰 w rocznym zeznaniu podatkowym.

Kto p艂aci podatek od dywidendy?

Obowi膮zek podatkowy ci膮偶y na odbiorcy dywidendy, czyli na osobie, do kt贸rej dywidenda ma trafi膰. Wszak to jej cz臋艣膰 dywidendy zostanie pomniejszona o 19 procent. Jednak rol臋 p艂atnika pe艂ni tutaj sp贸艂ka kapita艂owa, kt贸ra dokonuje wyp艂aty od wygenerowanego zysku. To sp贸艂ka odprowadza nale偶ny podatek od dywidendy. Reguluje to art. 42 ust. 1 ustawy PIT. Taka zasada ma zastosowanie jedynie wzgl臋dem dywidend uzyskanych ze sp贸艂ek dzia艂aj膮cych na terenie Polski.

Podatek od dywidendy zagranicznej

Sytuacja zmienia si臋, gdy w gr臋 wchodzi podatek od dywidendy sp贸艂ki zagranicznej. Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od os贸b fizycznych osoby b臋d膮ce polskimi rezydentami podatkowymi maj膮 nieograniczony obowi膮zek podatkowy (art. 3 ust. 1 ustawy). Oznacza to, 偶e musz膮 rozlicza膰 wszystkie swoje dochody, zar贸wno te osi膮gni臋te w kraju, jak i za granic膮. Zasada dotyczy tak偶e dywidend otrzymanych z zagranicznych sp贸艂ek. W tym wypadku nie ma p艂atnika, kt贸ry dokona odprowadzenia nale偶nego podatku za odbiorc臋 dywidendy. Trzeba to uregulowa膰 we w艂asnym zakresie. Podatek p艂aci si臋 mi臋dzy 15 lutego a 30 kwietnia roku przypadaj膮cego po roku, w kt贸rym dywidenda zosta艂a wyp艂acona.

Jak obliczy膰 podatek od dywidendy - przyk艂ad

Podatek od dywidendy otrzymanej za granic膮 nale偶y obliczy膰 korzystaj膮c z 19-procentowego rycza艂tu. Jak to obliczy膰? Otrzymana dywidenda pomniejszona o 19 procent. Od tak obliczonej sumy nale偶y odj膮膰 podatek zap艂acony uprzednio za granic膮. Pozosta艂a kwota to warto艣膰, jak膮 nale偶y uregulowa膰 w polskim urz臋dzie skarbowym.

Zwolnienia z podatku od dywidendy

Tzw. zwolnienie dywidendowe dotyczy kwestii regulowania podatku od os贸b prawnych (CIT). Mo偶e z niego skorzysta膰 sp贸艂ka, kt贸ra ma swoj膮 siedzib臋 na terenie Unii Europejskiej lub EOG, a dywidend臋 otrzyma艂a od sp贸艂ki maj膮cej siedzib臋 w Polsce. Lista warunk贸w uprawniaj膮cych do zwolnienia z podatku obejmuje mi臋dzy innymi dolny limit udzia艂贸w w sp贸艂ce wyp艂acaj膮cej dywidend臋, a tak偶e czas przez jaki sp贸艂ka 鈥 odbiorca dywidendy uzyskuje przychody z tej pierwszej. Szczeg贸艂owo reguluje to Ustawa o podatku dochodowym od os贸b prawnych (CIT). Innym dokumentem, kt贸ry reguluje podatek od dywidendy we wsp贸lnym systemie podatkowym UE jest Dyrektywa Rady 90/435/EWG.

Podatek od dywidendy 鈥 podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os贸b fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350)
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od os贸b prawnych (Dz. U. 1992 Nr 21 poz. 86)
  • Ustawa z dnia 15 wrze艣nia 2000 r. Kodeks sp贸艂ek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1037)

Najcz臋艣ciej zadawane pytania

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo