Wiele osób próbuje pomóc szczęściu biorąc udział w różnego rodzaju loteriach i konkursach. Zwycięstwo to chwila radości, ale też obowiązek. W wielu przypadkach trzeba bowiem zapłacić podatek od wygranej. Wyjaśniamy, ile aktualnie wynosi, a kiedy możemy liczyć na zwolnienie od tej opłaty.
Pokaż więcej

Co to jest podatek od wygranej?

Podatek od wygranej to rodzaj należności nakładanej niekiedy na laureatów różnych nagród. Podatek od wygranej stanowi część polskiego systemu podatkowego. Zagadnienia związane z tą daniną reguluje Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350). To w niej, w artykule 30, pkt.1 wyjaśniono, że podatek od wygranej ma formę ryczałtu – czyli wartości stałej – i wynosi 10 procent. Muszą go odprowadzić osoby, które uzyskały nagrodę z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, a także aktywności związanych ze sprzedażą premiową. Podatkiem od wygranej są objęte dobra (pieniądze i rzeczy) zdobyte na terenie Polski, całej Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do EOG - Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Podatek od wygranej w teleturnieju

Nie zawsze podatek od wygranej musi być zapłacony. Dzieje się tak przykładowo, gdy nagroda trafia w ręce szczęśliwca w wyniku wygranej w teleturnieju. Bowiem zwolnione z podatku dochodowego są wygrane w konkursach i grach organizowanych oraz emitowanych przez prasę radio i telewizję. Podobnie jest z nagrodami w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także z nagrodami związanymi ze sprzedażą premiową towarów lub usług. Uwaga, obowiązuje tu jednak górny limit. Zwolnienie od podatku ma miejsce, tylko gdy jednorazowa wartość nagród nie przekracza kwoty 2000 zł. W innych przypadkach zdobywca płaci 10 procent.

Podatek od wygranej za granicą

Jeśli nagroda trafia w ręce szczęśliwca w trakcie pobytu poza Polską, innymi krajami UE i krajami EOG podatek od wygranej za granicą musi zostać odprowadzany przez samego podatnika. Wygraną wskazuje się wtedy w rocznym zeznaniu podatkowym (pozycja: przychody z innych źródeł), a podatek odprowadza się niezależnie od wysokości nagrody. Podstawą jest tutaj umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z krajem, w którym została zdobyta nagroda.

Ile wynosi podatek od wygranej?

Zgodnie z aktualnymi przepisami podatek od wygranej wynosi 10 procent. To stała, zryczałtowana wartość regulowana Ustawą o PIT. Warto jednak zapoznać się z wyjątkami. Podatek od wygranej jest odprowadzany tylko powyżej określonego limitu nagrody. Obowiązuje w konkretnych przypadkach. Wskazujemy je w pozostałej części tego artykułu.

Ile wynosi podatek od wygranej - przykład

Pani Kapitalna wzięła udział w loterii, w której zdobyła nagrodę pieniężną o wartości 5000 zł. Musi więc uregulować 10 procentowy podatek od wygranej. Zrobi to za nią organizator loterii, który rozliczy się ze skarbówką. Pani Kapitalna otrzyma nagrodę pomniejszoną o podatek, a więc 4500 zł. W przypadku, gdyby Pani Kapitalna zdobyła nagrodę rzeczową organizator miałby obowiązek wskazać wartość pieniężną tej nagrody. Określa się ją zwykle po cenie rynkowej dla danego przedmiotu.

Kiedy nie trzeba płacić podatku od wygranej?

Zupełnie wolne od podatku są nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty. Nie trzeba płacić podatku od wygranej także od nagród zdobytych przy grach na automatach, grach w karty, grach w kości, grach cylindrycznych, grach bingo pieniężne i grach bingo fantowe.

Wolne od podatku od wygranej w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł. Warto zapamiętać, że w sytuacji, gdy wartość nagrody przewyższy ustawowy limit, podatek od wygranej płaci się od całej wartości tejże wygranej – a więc bez odliczania limitowanej kwoty.

Podatek od wygranej w lotto

Nie każdy zwycięzca w lotto musi oddawać część swojej wygranej Skarbowi Państwa. Decydujący czynnik to wartość otrzymanej nagrody. W przypadku różnych gier liczbowych, loterii pieniężnych, fantowych i promocyjnych, w tym także loterii telefonicznych i SMS-owych, zwolnienie od podatku dotyczy jednorazowej wygranej o wartości nieprzekraczającej 2280 zł. Jednak osoby, które wygrają większą sumę, będą musiały liczyć się z obowiązkiem zapłacenia podatku i to od całej wygranej kwoty. W takim przypadku stosuje się ustalony ustawowo procent jako zryczałtowany podatek od wygranej.

Podatek od wygranej w milionerach

Zwycięstwo w popularnych milionerach niesie ze sobą przyjemność, ale też obowiązek. Podatek od wygranej w milionerach wynosi dokładnie tyle, co ten od wygranej w lotto. Oznacza to, że skarbówka zażąda od nas 10 procent wartości zdobytej nagrody. Dobra wiadomość? Także i tutaj obowiązuje górny limit zwolnienia od podatku, który wynosi 2280 zł.

Sprzedaż nagrody rzeczowej a podatek od wygranej

Nie zawsze trofeum stanowią pieniądze i decydujemy, by nagrodę przekazać komuś innemu. Jeśli zdobywca nagrody rzeczowej zdecyduje się na jej sprzedaż po sfinalizowaniu transakcji musi rozliczyć podatek od wzbogacenia. Tego obowiązku nie ma, gdy do sprzedaży dochodzi po upływie pół roku od wygranej. W przypadku sprzedaży nieruchomości okres ten wydłuża się do lat 5. Liczy się je od końca roku kalendarzowego, w którym przykładowe mieszkanie trafiło do nas, jako nagroda.

Podatek dochodowy od wygranej - jaki PIT?

W sytuacji, gdy trzeba odprowadzić podatek od wygranej sprzyja nam, że obowiązek ten ciąży na organizatorze konkursu czy loterii. To on rozlicza się z urzędem skarbowym. Po rozliczeniu zwycięzca nagrody otrzyma od niego formularz PIT-8AR. To czysta formalność, pełni funkcję informacyjną. Podatnik nie musi umieszczać go nawet w deklaracji podatkowej.

Inaczej jest, gdy nagroda została zdobyta za granicą. Wówczas podatek od niej traktujemy jako przychód z innego źródła i wykazujemy w stosownej rubryce rocznego zeznania podatkowego PIT-36.

Kto płaci podatek od wygranej?

Obowiązek podatkowy dotyka bezpośrednio interesów zdobywcy nagrody, gdyż to wartość jego nagrody jest pomniejszona o podatek od wygranej. W praktyce podatek płaci organizator konkursu lub loterii. Gdy wygraną stanowi nagroda rzeczowa, przed jej obiorem zwycięzca ma obowiązek uiszczenia na rzecz organizatora stosownej kwoty podatku. Dopiero, gdy to zrobi może cieszyć się nową zdobyczą.

Zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Podatek od wygranej – podsumowanie

Krótkie odpowiedzi na najbardziej palące pytania warto zebrać w kilku słowach. Oto jak wygląda podatek od wygranej w najpopularniejszych przypadkach. Środki zdobyte w kasynie, wideoloteriach, grach na automatach, w grach w bingo pieniężnych i fantowych nie są w ogóle opodatkowane. Nie ma tutaj znaczenia kwota wygranej, nie obowiązują limity. Obowiązek podatkowy dotyka zwycięzców lotto, gdy wartość nagrody jest wyższa niż 2280 zł. Z kolei wygrana w teleturnieju będzie pomniejszona o 10 procent tylko gdy jej wartość jest wyższa niż 2000 zł.

Udział w niektórych loteriach czy innego rodzaju grach może wymagać wkładów finansowych, np. zakup bonu czy zdrapki. Chociaż jednorazowo mogą to być drobne kwoty, wydawane cyklicznie mogą zebrać się w większą sumę. Dlatego, zanim weźmiesz udział w tego typu rozrywce weź pod uwagę jakie jest prawdopodobieństwo wygranej i czy Twój domowy budżet może przyjąć tego rodzaju wydatki. Jeśli decydujesz się grać, warto określić sobie maksymalny (np. miesięczny) budżet na gry i tego typu aktywności, a później konsekwentnie się go trzymać. Warto zadbać o finansowe bezpieczeństwo Twoje i najbliższych.

Podatek od wygranej – podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350).

Najczęściej zadawane pytania

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo