Składając swoje CV do nowej firmy powinniśmy pamiętać o zamieszczeniu w nim klauzuli wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Bez tego zapisu tracimy szansę na zdobycie nowej pracy. Podpowiadamy, jak powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych osobowych w świetle nowych przepisów o RODO.
Pokaż więcej

Jednym z dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji jest Curriculum Vitae (CV). Znajdują się w nim informacje na temat naszych danych osobowych oraz przebieg dotychczasowej kariery. W świetle obowiązujących przepisów, powinna się tam też znaleźć także klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Większość pracodawców informuje o tym już w ogłoszeniu o pracę, ale nie jest to jednak jeszcze standardem. Część firm odrzuca nawet najlepsze CV, jeśli nie ma w nich zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

Jak powinna brzmieć zgoda na przetwarzanie danych osobowych w CV?

Należy wiedzieć, że dotychczas stosowana przez lata klauzula o zgodzie na przetwarzanie danych nie jest już aktualna. Jej treść zmieniła się po wejściu w życie przepisów dotyczących RODO, czyli w maju 2018 roku.

Informacja o tym, jakich danych może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajdują się w art. 22 Kodeksu Pracy. Są to:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • data urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Niezależnie od podstawowych danych osobowych, pracodawca może ponadto wymagać podania innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Może też wymagać podania numeru PESEL.

Klauzula do cv

Z reguły w CV zamieszczamy jednak znacznie więcej informacji na nasz temat. To między innymi stan cywilny, aktualne zdjęcie czy zainteresowania. Z tego względu konieczne jest zastosowanie klauzuli powołującej się także na przepisy RODO. Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych powinna znaleźć się w stopce CV i jej treść powinna wyglądać następująco:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Klauzula do cv po angielsku

„I hereby agree to the processing of my personal data for the necessary purposes of the recruitment process pursuant to the Personal Data Protection Act of 10 May 2018 (Journal of Laws 2018, item 1000) and in agreement with EU Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the EU Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (GDPR)”.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę jeszcze na dwie kwestie. W klauzuli, w której wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych można dodatkowo wspomnieć nazwę firmy, czyli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę (nazwa firmy) dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji (...)”. Dodatkowo jeżeli chcemy, by nasze CV zostało wykorzystane przez firmę więcej niż jeden raz, czyli nie tylko w procesie rekrutacji na konkretne stanowisko warto dopisać następujący fragment: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie przyszłych rekrutacji”. Reasumując, zgoda taka może wyglądać także następująco:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę (nazwa firmy) dla potrzeb niezbędnych w procesie tej rekrutacji oraz kolejnych procesów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Dzięki takiemu zapisowi, firma będzie mogła skontaktować się z nami także prowadząc nabór na inne stanowiska niż to, na które aktualnie aplikujemy. Należy pamiętać, że niezamieszczenie aktualnej zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkować tym, że rekruter nie będzie mógł się z nami skontaktować, a nawet najlepiej przygotowane CV może zostać odrzucone.

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo