Dobry Start – pod taką nazwą Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło nowy program wsparcia dla rodziców. Będą oni mogli dostać dofinansowanie w wysokości 300 zł na szkolną wyprawkę dla dziecka. Wystarczy dopełnić kilka prostych formalności.
Pokaż więcej

Nowy program z dofinansowaniem w postaci 300 zł na wyprawkę ma wspomóc rodziców we wrześniu, gdy wydatki związane ze szkołą mocno nadwyrężają budżet domowy. Według wyliczeń MEN, pomoc finansowa ma trafić do ponad 4,6 mln uczniów.

Dla kogo 300+ i na co?

Według założeń programu Dobry Start, każde dziecko w wieku szkolnym, aż do ukończenia 20. roku życia, które uczęszcza do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, ma otrzymywać przed każdym rokiem szkolnym 300 zł na wyprawkę. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia. Warto jednak pamiętać, że 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne, tzw. „zerówkę” w szkole lub przedszkolu.

Program, w przeciwieństwie do świadczeń 500+ czy innych świadczeń socjalnych, nie zakłada żadnych ograniczeń dochodowych, ani nie uzależnia wypłat od liczby dzieci w rodzinie.

Terminy składania wniosku o 300+ w samorządach

Żeby otrzymać wsparcie, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, realizacją programu zajmą się miasta i gminy. W praktyce wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które odpowiadają za obsługę wniosków do świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”.

Wniosek może złożyć rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, natomiast w sytuacji, gdy dzieci przebywają w pieczy zastępczej – może być to rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Elektroniczne wnioski o świadczenia 300 + można będzie składać już od 1 lipca 2018 r. za pośrednictwem banków (podobnie jak przy świadczeniach 500+, poprzez bankowość elektroniczną) oraz przez stronę Ministerstwa Rodziny: empatia.mrpips.gov.pl

Będą również przyjmowane tradycyjne, papierowe wnioski, ale dopiero od 1 sierpnia 2018 r. Należy pamiętać, że aby otrzymać świadczenie, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2018 r..

Kiedy otrzymamy 300 zł?

Jak czytamy na stronie MEN, osoby, które złożą wnioski już w lipcu lub sierpniu, mają otrzymać pieniądze na wyprawkę nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w późniejszych miesiącach, gminy będą miały aż 2 miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę świadczenia, licząc od dnia złożenia wniosku.

Ministerstwo zachęca do składania wniosków w czasie wakacji. Dzięki temu świadczenie może być wypłacone wtedy, kiedy pieniądze są realnie najbardziej potrzebne w domowym budżecie – z końcem sierpnia lub początkiem września. Teoretycznie tak wczesne wypłaty są możliwe, wiele zależy jednak od efektywności urzędów, które będą przyjmować i rozpatrywać wnioski.

Jak zmieścić wydatki na wyprawkę w przyznanej kwocie?

Według danych CBOS rodzina z jednym dzieckiem miała na początku roku szkolnego 2017/2018 łączne wydatki na wyprawkę szkolną wysokości 686 zł, tymczasem statystyczna wyprawka dla dwojga uczniów wyniosła 1268 zł, a w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – aż 1729 zł. Obciążenie budżetu domowego jest znaczące, ale z dobrym planowaniem, rozsądnymi zakupami i nowym dofinansowaniem, nadchodzący wrzesień może być dużo lżejszy dla portfela wielu rodziców.

Jak utrzymać w ryzach wydatki? Według statystyk, trudno będzie zmieścić całą wyprawkę w kwocie dofinansowania, ale trzymając się kilku prostych zasad, można śmiało podjąć taką próbę.

  • Dobrze zaplanuj wydatki – lista zakupów to podstawa, a trzymanie się zaplanowanych wydatków pozwoli uniknąć spontanicznych zakupów już w sklepie.
  • Przed wyjściem z domu sprawdź, czy dziecko faktycznie zużyło wszystkie przybory kupione podczas poprzednich zakupów. Być może niektóre rzeczy nadają się do użytku i ich wymianę na nowe można odłożyć nawet o kilka miesięcy.
  • Zanim przejdziesz do zakupu podręczników, sprawdź czy Twojemu dziecku należą się bezpłatne podręczniki lub które książki z ubiegłego roku można sprzedać. W ten sposób nie zmniejszysz wydatków, ale powiększysz budżet na wyprawkę.
  • Sprawdź dokładnie ceny podręczników w internecie – część książek opłaca się kupić w sklepach internetowych, część można kupić używanych. Bez wątpienia znajdziesz wiele okazji do kupienia książek poniżej ceny okładkowej, warto poświęcić nieco więcej czasu na poszukiwania.
  • Czekanie ze wszystkimi zakupami do września wcale nie musi oznaczać dużych oszczędności. Sklepy wprawdzie reklamują się promocjami, ale o ich atrakcyjności decyduje ostatecznie cena, jaką zapłacisz. Może się okazać, że rozsądne rozłożenie zakupów również na miesiące wakacyjne może zmniejszyć realnie poniesiony koszt.
0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo