Wiesz co to TFI? Jeśli myślisz o trochę wyższych zyskach niż te, które możesz uzyskać lokując swoje oszczędności na zwykłych lokatach bankowych, to powinieneś się zainteresować funduszami inwestycyjnymi. Zapraszamy na krótki przewodnik po ich świecie.
Pokaż więcej

Zastanawiasz się nad inwestowaniem?

Inwestować możesz samodzielnie – nabywać obligacje, kupować akcje na giełdzie, inwestować w kontrakty terminowe, indeksy, opcje itd., ale sam przyznasz, że to brzmi poważnie – szczególnie jeśli rynek finansowy nie jest Twoją mocną stroną.

Czym są i jak działają Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych?

Inwestując w fundusze, oddajesz swoje pieniądze w zarządzanie fachowcom. Wybierając odpowiedni subfundusz bazujesz na jego profilu – czyli szacowanym poziomie ryzyka, bardzo szeroko określonej polityce inwestycyjnej (np. na jakich rynkach fundusz będzie inwestować) czy zalecanym czasie inwestycji. Nie masz jednak wpływu na dokładną budowę portfela inwestycyjnego (czyli dobór rozwiązań czy konkretnych akcji, na których będzie opierać się inwestycja) ponieważ skład portfela nie jest stały, a osoby zarządzające funduszami na bieżąco go korygują, reagując na zdarzenia rynkowe (oczywiście w ramach określonej polityki inwestycyjnej).

Funduszami inwestycyjnymi zarządzają TFI – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Każde TFI oferuje od kilku do nawet kilkudziesięciu subfunduszy inwestycyjnych o różnym celu czy polityce inwestycyjnej.

Aby rozpocząć inwestowanie w fundusze, należy otworzyć rachunek inwestycyjny w danym TFI. Bardzo często banki oferują możliwość inwestowania w fundusze z oferty konkretnych Towarzystw, więc transakcji można dokonywać bezpośrednio z poziomu swojej bankowości internetowej.

Inwestycja w fundusze odbywa się na zasadzie nabycia tzw. jednostek uczestnictwa. Jednostki poszczególnych funduszy są na bieżąco wyceniane. To od tego, czy cena jednostki uczestnictwa w funduszu będzie rosła czy spadała zależy, czy osiągniesz zyski i w jakiej wysokości.

Typy funduszy inwestycyjnych

Im wyższy potencjalny zysk z inwestycji w fundusze, tym większe jest też zwykle ryzyko, że zamiast profitów będziesz musiał jednak przełknąć straty. Choć jest o co walczyć, bo często stopy zwrotu są tu sporo wyższe niż na lokatach - np. rzędu 4-5%, a czasem nawet ponad 10% w skali roku. Jednakże w przypadku nietrafionych wyborów, w ciągu roku na funduszach inwestycyjnych można stracić nawet powyżej 10%.

Poziom ryzyka konkretnych subfunduszy jest zwykle określany w 7-stopniowej skali. Im wyższą notą określona jest oferta, tym większe ryzyko utraty części środków wiąże się z inwestycją.

Najniższy możliwy zysk, ale za to najpewniejszy, zapewniają tzw.:

  • fundusze pieniężne
  • gotówkowe lub
  • obligacyjne

Inwestują one m.in. w obligacje czy bony skarbowe. Ryzyko utraty pieniędzy właściwie tu nie funkcjonuje.

Średni poziom ryzyka wiąże się z funduszami zrównoważonymi i stabilnego wzrostu. Część środków inwestują one w bezpieczne rozwiązania takie jak m.in. obligacje skarbowe, część w ryzykowne akcje.

Najwyższe ryzyko wiąże się z funduszami akcyjnymi, gdzie nawet do 100% całego portfela zajmują akcje spółek giełdowych.

Podsumowując: fundusze inwestycyjne można zbudować z rozwiązań bezpiecznych (m.in. obligacje i bony skarbowe, depozyty bankowe) oraz ryzykownych (m.in. akcje giełdowe). Poziom ryzyka funduszy zależy od proporcji – im więcej akcji, tym ryzykowniej. To proste!

Na co zwrócić uwagę inwestując w fundusze?

Koniecznie dobierz rodzaj funduszy, w które chcesz inwestować, do Twoich potrzeb i podejścia do ryzyka. Jeśli liczysz na szybkie zyski, powinieneś wybrać inne oferty niż wtedy, gdy myślisz o długoterminowej inwestycji.

Pamiętaj o najistotniejszej zasadzie inwestowania – czyli o dywersyfikacji. Nie angażuj wszystkich środków, które chcesz zainwestować, tylko w jeden subfundusz. Lepiej rozdziel tę kwotę na kilka różnych ofert – dzięki temu ograniczysz ryzyko inwestycji!

Uwaga!
Nigdy nie inwestuj w ryzykowne fundusze wszystkich swoich oszczędności! W inwestycje nie powinieneś również angażować tzw. poduszki finansowej, czyli środków na gorsze czasy. Taka rezerwa powinna wynosić przynajmniej 6-krotność Twoich miesięcznych wydatków! Trzymaj ją na bezpiecznych bankowych lokatach czy rachunkach, ewentualnie ulokuj ją w najbezpieczniejsze, pieniężne fundusze inwestycyjne!

Nie zapominaj także o opłatach. Po pierwsze, za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Towarzystwa pobierają kilkuprocentowe prowizje. Ponadto TFI mogą także pobierać opłaty za nabycie, sprzedaż (tzw. odkupienie) czy zamianę (tzw. konwersję) jednostek funduszy inwestycyjnych. Im bezpieczniejsze fundusze, tym niższe są te prowizje. W przypadku funduszy pieniężnych wynoszą one zwykle ok. 0 - 1%, przy bardziej ryzykownych dochodzą do ok. 3 - 4% wartości.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo