Darowizna dla dziecka, po wypełnieniu niezbędnych warunków, kwalifikuje się do całkowitego zwolnienia z podatku. W tym artykule na Kapitalni.org wyjaśniamy, jak powinna być przeprowadzona darowizna dla dziecka oraz jak wygląda to w przypadku innych członków rodziny, gdy w grę wchodzi darowizna dla wnuka czy darowizna między małżonkami.
Pokaż więcej

Darowizna dla dziecka

Darowizna dla dziecka z definicji dokonywana jest przez rodziców, co w myśl przepisów oznacza, że obie strony takiej umowy kwalifikują się do grupy osób zwolnionych z zapłaty podatku od darowizny. Wynika tak z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jednocześnie w myśl art. 14.4 tej samej ustawy za rodziców uważa się również przysposabiających, zaś za zstępnych uważa się także przysposobionych i ich zstępnych. W praktyce oznacza to, że również darowizna dla dziecka przysposobionego będzie zwolniona z zapłaty na rzecz fiskusa.

Aby tego rodzaju wsparcie rodziców dla dziecka nie zostało obciążone opłatą musi zostać spełniony jeden z poniższych warunków

  1. Darowizna dla dziecka nie może być wyższa niż obowiązująca w danym roku kwota wolna od podatku od darowizny
  2. Darowizna dla dziecka na kwotę większą niż powyższa musi zostać zgłoszona przez obdarowane potomstwo w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy od momentu otrzymania darowizny. Jednocześnie, jeśli do zawarcia umowy dochodzi w biurze notarialnym zgłoszenia dokonuje urzędnik.

Darowizna mieszkania dla dziecka a notariusz

Chociaż przepisy o darowiźnie (art. 890 kodeksu cywilnego) zasadniczo mówią, że nawet wykonana bez podpisania aktu notarialnego utrzymuje ważność, darowizna mieszkania dla dziecka stanowi wyjątek od tej reguły. Bowiem z art. 158 k.c. wynika, że umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Darowizna dla rodziców

Opisana wyżej darowizna dla syna czy córki jest zwolniona z podatku od darowizn. Taka sama reguła obowiązuje członków rodziny takich jak małżonkowie, zstępni inni niż dzieci (czyli wnuki i prawnuki), wstępni (czyli rodzice, dziadkowie i pradziadkowie), pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha. Oznacza to, że takimi samymi zasadami będzie objęte darowizna dla rodziców dokonana przez rodzone lub przysposobione potomstwo. Tak samo wygląda sytuacja, gdy przedmiotem umowy jest darowizna dla siostry czy brata darczyńcy. Jednocześnie warto zaznaczyć, że  

Darowizna między małżonkami

Małżonkowie wedle swojej woli mogą dokonać przekazania pewnego dobra (na przykład pieniędzy czy nieruchomości) na rzecz drugiej strony. Wówczas darowizna między małżonkami oznacza, że przedmiot umowy staje się własnością strony obdarowanej, żony lub męża. Stanowi on tzw. majątek osobisty strony obdarowanej. Należy pamiętać, że chociaż darowizna między małżonkami kwalifikuje się do zwolnienia z podatku, jeśli jej wartość przekracza obowiązujący limit kwotowy obdarowany musi dokonać zgłoszenia do urzędu skarbowego.

Jak dokonać zgłoszenia darowizny opisujemy szczegółowo TUTAJ

Darowizna dla obcej osoby

Umowa darowizny, czyli nieodpłatnego przekazania przedmiotu transakcji jest objęta ustawowym podatkiem od darowizn. Jego wysokość jest ustalana na podstawie relacji prawnej między stronami darowizny. Istnieją trzy grupy podatkowe. Dwie pierwsze obejmują bliższą lub dalszą rodzinę, zaś trzecia grupa to wszystkie pozostałe osoby. Właśnie tutaj należy szukać wskazówek, gdy w grę wchodzi darowizna dla obcej osoby.

Darowizna bez podatku 2023

Aktualne progi kwoty wolnej od podatku od darowizn odnoszą się do trzech wspomnianych wyżej grup.

  • Darowizna bez podatku 2023 dla grupy I (ogólnie: najbliższa rodzina) to 36.120 zł
  • Darowizna bez podatku 2023 dla grupy II (ogólnie: dalsza rodzina) to 27.090 zł
  • Darowizna bez podatku 2023 dla grupy III (pozostali) to 5.733 zł

Jeśli otrzymujesz darowiznę wartą więcej niż wskazane wyżej kwoty masz obowiązek zgłoszenia transakcji i uregulowania podatku. Jednocześnie, jak wspomnieliśmy wyżej, podatku od darowizn nie muszą płacić (chociaż po przekroczeniu limitu muszą darowiznę zgłosić) małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha.

Więcej informacji o tym jak wygląda darowizna od obojga rodziców znajdziesz TUTAJ

Darowizna dla dziecka - podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93) – link
  • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1983 Nr 45 poz. 207) – link

Najczęściej zadawane pytania

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo