W świecie wypełnionym przez urządzenia elektroniczne kwestią fundamentalną staje się pytanie, jak obliczyć zużycie prądu. W tym artykule wyjaśniamy jaki jest koszt kWh i ile energii zużywają różne urządzenia, a także ile kosztuje prąd. Dajemy też wskazówki jak ograniczyć koszty energii elektrycznej.
Pokaż więcej

Jak obliczyć zużycie energii elektrycznej? 

Samodzielne obliczanie zużycia prądu nie jest skomplikowaną operacją. Wystarczy jedynie ustalić kilka parametrów i podstawić je do prostego wzoru. Podajemy go w dalszej części tego artykułu. Każde urządzenie w domu pobiera pewną ilość energii potrzebną do właściwego funkcjonowania. Zużycie energii rozliczane jest w kilowatogodzinach – kWh. Żeby ustalić, ile energii pobiera dane urządzenie musimy więc znać jego moc oraz czas przez jaki pracuje.  

Informacje o tym, jaka jest moc urządzenia znajdziemy w dołączonej do urządzenia instrukcji lub z oznaczenia nadrukowanego bezpośrednio na nim. Czasami moc jest wyrażana w Watach [W], innym razem od razu w kilowatach (tysiąc Watów jest równe 1 kilowatowi). Do obliczeń potrzebne są nam wartości zapisane w kW. Żeby przeliczyć W na kW należy podzielić moc podaną w Watach przez tysiąc – na przykład standardowa żarówka o mocy 60W to 0,06 kW. 

W kolejnym kroku musimy określić czas pracy urządzenia. Przyjmijmy, że nasza żarówka pali się 10 godzin dziennie. Mnożymy wówczas 0,06 kW * 10h. Daje nam to zużycie na poziomie 0,6 kWh po jednym dniu. W skali miesiąca to 0,06 kW * 300h = 18 kWh. Teraz wystarczy jedynie pomnożyć wynik razy koszt 1 kWh pobierany przez naszego dostawcę energii. Jeśli przyjmiemy, że koszt kWh to 77 groszy to otrzymamy 13,86 zł miesięcznie. Żarówka pracująca 365 dni w roku po 10 godzin zużywa 219 kWh. Kosztuje nas to ok. 168,63 zł. 

W 2023 roku większość gospodarstw domowych jest objęta działaniem ustawy utrzymującej koszt prądu na poziomie z poprzedniego roku. Średnia cena prądu to 0,77 groszy

Od czego zależy cena prądu? 

W ujęciu globalnym cena prądu zależy od różnych czynników, wpływających na proces produkcji, magazynowania i dystrybucji energii elektrycznej. To, ile kosztuje jeden kilowat prądu wynika m.in. z rodzaju paliw lub surowców używanych do generowania energii, takich jak węgiel, gaz, ropa naftowa, energia słoneczna czy wiatrowa. Chodzi o och dostępność i rynkowe ceny w skali roku. Kolejny składnik budujący koszt prądu stanowią sieci przesyłowe i dystrybucyjne, które transportują energię elektryczną z elektrowni do odbiorców. Tego rodzaju infrastruktura wymaga bieżącego utrzymania, modernizacji i rozbudowy. Nie bez znaczenia są także kwestie formalne. Polityka regulacyjna i prawo energetyczne danego kraju czy wspólnoty mogą mieć duży wpływ na to, ile kosztuje 1kW prądu. Chodzi m.in. o regulacje dotyczące emisji gazów cieplarnianych czy norm bezpieczeństwa.

Z perspektywy mieszkańców konkretnego gospodarstwa domowego cena prądu to suma stawki za 1 kWh prądu, opłaty handlowej i cena za przesłanie prądu. Te wszystkie elementy mogą być przedmiotem strategii względem konkurencji, bowiem na polskim rynku działa więcej niż jeden wytwórca i dostawca prądu. Na koniec trzeba nadmienić, że koszt energii elektrycznej będzie inny, zależnie od wybranej taryfy energetycznej.  

Rodzaj taryfy prądu

Aby prawidłowo obliczyć zużycie prądu trzeba wiedzieć, z której taryfy prądu korzysta dany odbiorca energii elektrycznej. Taryfy prądu są oznaczane symbolami w zestawieniu: wielka litera - odnosi się do grupy taryfy prądy oraz następujące po sobie dwie cyfr. Pierwsza określa moc umowną, druga - liczbę stref. Istnieją cztery grupy taryfowe: A, B, C oraz G. Ostatnia to grupa taryfy stosowanej w gospodarstwach domowych. Moc umowa taryfy prądu może wynosić albo do 40kW – numer 1, albo – powyżej tej wartości – numer 2. Poszczególne strefy mogą być oznaczane cyframi od 1 do 4, gdzie jeden oznacza jedną, stałą strefę rozliczeniową. Przykładowo taryfa prądu G11 oznacza właściwą dla gospodarstw domowych, z mocą przesyłu do 40kW i rozliczaną jednostrefowo (cały czas taka sama).    

Jak sprawdzić, ile prądu zużywa sprzęt elektryczny w domu? 

Pierwszym sposobem opisanym w pierwszej części artykułu jest metoda prognozy, czyli obliczenia ceny prądu na podstawie znanej stawki za kWh oraz podawanych przez producentów danych o zapotrzebowaniu energetycznym danego sprzętu elektrycznego. Z upływem miesięcy prognoza zamienia się w pewnik. Alternatywnie sprawdzić, ile prądu zużywa sprzęt elektryczny można korzystając z watomierza. Urządzanie umieszcza się w gniazdku elektrycznym, a do niego podłącza odbiornik, który będzie monitorowany. Na wyświetlaczu LCD będzie można odczytać nie tylko ilość zużytej energii w kWh, a także koszt prądu. Ciekawostką są tzw. inteligentne gniazdka. To niewielkie urządzenia umożliwiające zdalne kontrolowanie przepływu energii elektrycznej, a w efekcie sprawdzanie, ile prądu zużywa konkretny sprzęt.

Ile wynosi średnie miesięczne zużycie prądu w domu jednorodzinnym w Polsce? 

Zgodnie z danymi GUS za rok 2021 średnie zużycie prądu w polskich gospodarstwach domowych kształtuje się na poziomie 2500 kWh. Warto rośnie to 4315 kWh, jeśli w obliczeniach uwzględnia się gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą. Należy mieć na uwadze, że średnie miesięczne zużycie prądu w domu jednorodzinnym lub innym gospodarstwie domowym będzie różne zależnie od powierzchni nieruchomości, ilości posiadanych sprzętów elektrycznych i ilości domowników przebywających na stałe w domu czy mieszkaniu.

Ile energii pobierają urządzenia w trybie czuwania? 

Koszt prądu dla pojedynczego urządzenia w trybie czuwania jest zazwyczaj mało zauważalny. Jednak zsumowanie wartości dla wszystkich i w skali całego roku przynieść zaskakujący wynik. Zatem jak obliczyć zużycie prądu w takich okolicznościach? Szczegółowe informacje, ile energii pobierają konkretne urządzenia w trybie czuwania są przedstawiana na etykiecie producenta. Wśród urządzeń, które pracują w takim trybie wymienia się najczęściej telewizory. Warto jednak przeznaczać chwilę i sprawdzić czy inne elementy domowego wyposażenia pobierają prąd nieużywane. To prosty zabieg, by zoptymalizować domowe finanse.  

Urządzenia takie jak konsola do gier, router, dekoder czy monitor także pobierają energię także w trybie stand-by (tryb czuwania). Oznacza to, że ponosimy koszt prądu nawet wtedy, gdy z nich w danej chwili nie korzystamy.

Przykładowo, nowsze telewizory w trybie czuwania pobierają – w zależności od modelu – średnio 0,5 – 0,9 W. Do obliczeń przyjmijmy, że jest to 0,8 W, czyli 0,0008 kW. Załóżmy, że telewizor pozostaje w stanie czuwania 16 godzin na dobę. W skali roku jest to 5840 godzin, a po przeliczeniu na kilowatogodziny jest to 4,7 kWh. Gdy pomnożymy to przez 0,77 zł, to wyjdzie nam 3,62 zł. Monitor komputerowy w trybie czuwania pobiera około 1,5 W.  Jeśli spędzamy przed komputerem 5 godzin dziennie, to pozostałe 19 pozostaje w trybie stand-by.

Ale są urządzenia z większym apetytem na prąd – na przykład dekodery telewizji kablowej. Potrafią pobierać nawet 15 W w trybie czuwania. Jeśli pozostają w pozycji stand-by przez 16 godzin dziennie, to roczny koszt prądu za „gotowość do pracy” wyniesie już kilkadziesiąt złotych. Tylko te wspomniane wyżej urządzenia generują w trybie czuwania dodatkowy koszt w skali roku w wysokości blisko 100 złotych.

Jak ograniczyć wydatki na energii e elektryczną? Wystarczy odłączyć je od prądu lub wyłączyć tryb stand-by (tak, by nie paliła się lampa sygnalizująca o gotowości urządzenia do pracy).

Klasy energetyczne, a pobór prądu 

Od 2021 roku w Polsce obowiązuje nowy wzorzec klas energetycznych. Dostarczają one konkretnych informacji o tym, jaki jest pobór a tym samym koszt prądu dla danego urządzenia. Istnieje siedem klas energetycznych, oznaczonych literami od A do G – gdzie pierwsza jest kategorią najbardziej „zieloną”, zaś ostatnia – najbardziej energochłonną. Wybierając nową pralkę, lodówkę czy piekarnik warto więc zwrócić szczególną uwagę na zużycie prądu.

Na etykiecie opisującej klasy energetyczne lodówki czy zamrażarki znajdziemy też informacje o poziomie emitowanego hałasu czy sumie pojemności użytkowej wszystkich komór. Czytając informacje na temat pralki dowiemy się o zużyciu wody w litrach, pojemności znamionowej w kg czy klasie efektywności wirowania i poziomie emitowanego hałasu. Adekwatne informacje uzupełniające te o klasie energetycznej pojawią się na oznaczeniu zmywarki, kuchenki czy piekarnika.

Jak obliczyć zużycie prądu? Wzór 

Obliczmy teraz, ile kWh pobiera odkurzacz o mocy 1400 W, który pracuje 1 godzinę dziennie przez cały miesiąc i jaki jest realny koszt prądu.

Najpierw przeliczamy waty na kilowaty:

1400 W = 1,4 kW

Ustalamy, ile kilowatogodzin pracuje urządzenie dziennie:

1,4 kW * 1h = 1,4 kWh i mnożymy to razy 30 dni = 42 kWh

Mnożymy otrzymany wynik przez koszt 1kWh, wg cennika naszego dostawcy energii elektrycznej:

42 kWh * 0,77 zł = 32,34 zł miesięcznie.

Możemy też sprawdzić, ile kosztuje nas praca odkurzacza przez cały rok. Mnożymy wówczas 1,4 kWh przez liczbę dni w roku:

1,4 kWh * 365 dni = 511 kWh * 0,77 zł = 393,47 zł.

A co, jeśli urządzenie pracuje krócej niż godzinę dziennie? Pół godziny to 0,5h, kwadrans to 0,25 h, a dziesięć minut to 0,166 h. Obliczmy zatem, ile w skali roku kosztuje nas korzystanie z suszarki do włosów o mocy 2100 W, którą używamy codziennie przez 10 min.

2,1 kWh * 0,166 h = 0,35 kWh

0,35 kWh * 365 dni = 127,75 kWh

127,75 kWh * 0,77 zł = 98,37 zł

Najczęściej zadawane pytania

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo