Od 2015 roku na polskim rynku działa Karta Dużej Rodziny. W tym artykule wyjaśniamy, kto może z niej skorzystać, jak założyć kartę, co daje w praktyce i jaki wpływ na domowe finanse może mieć korzystanie z tego udogodnienia.
Pokaż więcej

Co to jest Karta Dużej Rodziny 

Jeśli zastanawiasz się, co to jest Karta Dużej Rodziny i komu przysługuje, jesteś w dobrym miejscu. Na Kapitalni.org zebraliśmy niezbędne odpowiedzi w tym temacie. Szczegółowe zasady funkcjonowania karty zostały uregulowane ustawą o Karcie Dużej Rodziny (dalej w tym tekście: Ustawa). 

Zacznijmy od wyjaśnienia, że KDR stanowi fizyczny lub elektroniczny środek identyfikacji osób uprawnionych do korzystania z ogólnopolskiego systemu zniżek na towary, usługi lub inne formy działalności a także dodatkowych uprawnień. Odpowiedź na podstawowe pytanie: kto może założyć Kartę Dużej Rodziny można zawrzeć w jednym zdaniu. Mają do niej prawo członkowie rodzin wielodzietnych mieszkający w Polsce.  

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic, rodzice lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. 

W praktyce oznacza to, że Karta Dużej Rodziny przysługuje 

  • rodzicom (również zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka) i ich małżonkom 
  • dzieciom (do 18 roku życia, do 25 roku życia, gdy kontynuują naukę, bez limitu wieku, gdy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności) 

Gdy na utrzymaniu rodzica/rodziców mających przynajmniej troje dzieci, nie znajduje się co najmniej trójka dzieci, Karta Dużej Rodziny trafi tylko do rodzica/rodziców.  

Karta Dużej Rodziny NIE przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ją ograniczył w stosunku do co najmniej trójki dzieci 

Co daje Karta Dużej Rodziny 

Karta Dużej Rodziny działa jak wejściówka uprawniająca do skorzystania z preferencyjnych warunków na wybrane usługi czy towary. Mając kartę możesz korzystać ze zniżkowych biletów komunikacji miejskiej czy międzymiastowej. Jako rodzic lub dziecko mające prawo do karty zapłacisz mniej za wydanie paszportu. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą bezpłatnie wchodzić do wszystkich polskich parków narodowych. Wśród wielu tysięcy ofert popularnością cieszą się kody zniżkowe - rabaty na odzież, obuwie, przybory szkolne czy usługi medyczne. Pamiętaj, że zniżki wynikające z karty mogą obowiązywać na określonym obszarze. Warto zapoznać się z ofertą dostępną w rejonie, gdzie aktualnie przebywasz. Szczegółowy i aktualizowany zbiór świadczeń, z zachowanym podziałem na województwa, jest publikowany na stronach portalu empatia https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr   

Co daje Karta Dużej Rodziny dla seniora 

Z artykułu 4 ustawy o KDR wynika, że z systemu zniżek mogą korzystać rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. O ile Karta Dużej Rodziny przysługuje dzieciom w określonym limicie wieku (18 lub 25 rok życia), rodzice mogą korzystać z niej dożywotnio.  

Można stwierdzić, że Karta Dużej Rodziny jest świadczeniem dostępnym także dla seniora. Przypominała o tym Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska w liście otwartym do seniorów z 29 marca 2019 roku. 

Jeśli w przeszłości miałeś na wychowaniu przynajmniej troje dzieci masz prawo do Karty Dużej Rodziny 

Jak założyć Kartę Dużej Rodziny 

Aby załatwić Kartę Dużej Rodziny musisz złożyć wniosek o jej wydanie. Wskazujesz w nim między innymi czy chcesz korzystać z karty fizycznej czy cyfrowej. Możesz zrobić to osobiście w siedzibie urzędu gminy, zgodnie z miejscem zamieszkania osoby, która ubiega się o kartę. Jeśli ty i twoje niepełnoletnie dzieci mieszkacie w różnych gminach, złożysz dwa wnioski w urzędach obsługujących wasze obszary zamieszkania. Dziecko pełnoletnie może wnioskować o kartę samodzielnie. 

Wniosek o Kartę Dużej rodziny można zgłosić także przez portal informacyjno-usługowy empatia. Trzeba jednak dysponować Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. 

Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel 

Wspomnieliśmy już, że Karta Dużej Rodziny to dokument fizyczny lub cyfrowy. Osoby korzystające z usług internetowych mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny z poziomu aplikacji mObywatel, której funkcjonalności opisujemy szerzej w tym artykule. Okazanie KDR na ekranie smartfona ma taką samą moc, jak wykorzystanie karty fizycznej, w formie plastikowej tabliczki.    

Gdzie wyrobić Kartę Dużej Rodziny 

Wniosek o wyrobienie KDR składasz w urzędzie gminy wg miejsca zamieszkania. Jeśli masz wątpliwości, który urząd to ten właściwy - skorzystaj z wyszukiwarki instytucji publicznych. Wystarczy podać w niej swój adres zamieszkania.   

Gdzie odebrać Kartę Dużej Rodziny 

Wyrobiona bezpłatnie Karta Dużej Rodziny będzie czekać na ciebie w siedzibie urzędu, w którym złożyłeś wniosek o jej założenie i wydanie. 

Karta Dużej Rodziny – ile kosztuje 

Zarówno złożenie wniosku jak sama Karta Dużej rodziny są bezpłatne. Z poniesieniem kosztu musisz liczyć się, gdy potrzebujesz duplikatu KDR albo gdy posiadasz kartę w jednej wersji (fizycznej / cyfrowej) a ubiegasz się o wersję drugą (cyfrową lub fizyczną). Opłata może być zmienna w danym roku kalendarzowym. Duplikat Karty Dużej Rodziny 2023 kosztuje 13 zł za sztukę. Jeśli potrzebujesz kopii karty dla 5-osobowej rodziny zapłacisz łącznie 65 złotych.    

Karta Dużej Rodziny a domowy budżet 

Jeśli posiadasz Kartę Dużej Rodziny użyj jej przy szacowaniu domowego budżetu. Przykładowo: jeśli planujecie odwiedzić całą rodziną Tatrzański Park Narodowy za wejście tam 5-osobowej grupy mającej KDR zapłacilibyście w sumie 31,50 zł (2 x 9 zł za bilet normalny i 3 x 4.5 zł za bilety ulgowe – ceny w roku 2023). Karta Dużej Rodziny pozwala zostawić te pieniądze w waszych kieszeniach.  

Przykładowo za wyrobienie paszportu trzeba zapłacić 140 zł ceny regularnej. Jeśli posiadasz KDR cena wyniesie 70 zł dla dorosłego i 35 zł dla dziecka do 25. roku życia. 

Tego rodzaju kalkulacje są możliwe po wybraniu konkretnej oferty usług czy towarów. 

Karta Dużej Rodziny – podsumowanie 

Podsumowując artykuł dla wnioskujących o Kartę Dużej Rodziny lub jej posiadaczy warto wspomnieć, że zniżki (nawet 100 proc.) są finansowane z budżetu państwa. W roku 2023 przeznacza się na nie do 133,15 mln zł, w 2024 roku – do 193,5 mln zł, w 2025 roku - 204,5 mln zł (art. 36 Ustawy).  

Karta Dużej Rodziny – podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014 poz. 1863) - link
  • List otwarty Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 marca 2019 roku – link

Najczęściej zadawane pytania

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo