Kasowy PIT dla przedsiębiorców to rodzaj preferencji podatkowej kierowanej do mikrofirm zawierających transakcje z innymi firmami. Trwają prace nad finalnym kształtem nowelizacji. Wyjaśniamy co to jest oraz aktualne warunki i zasady.
Pokaż więcej

Co to jest kasowy PIT?

Preferencja pod nazwą kasowy PIT albo metoda kasowa oznacza, że przedsiębiorcy będą odprowadzać podatek oraz potrącać koszty uzyskania przychodu dopiero po faktycznym otrzymaniu od kontrahenta zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę. Zmiana ustaw o PIT oraz o ryczałcie wprowadzająca kasowy PIT dla przedsiębiorców ma być przyjęta w drugim kwartale 2024 roku. Możliwe, że zacznie obowiązywać z początkiem 2025 roku. Aktualnie przedsiębiorca ma obowiązek uiszczania podatku nawet od dochodu, którego jeszcze nie otrzymał.

Kasowy PIT dla przedsiębiorców - warunki i zasady

Zgodnie z najnowszym projektem ministerialnym kasowy PIT będzie opcją możliwą do wykorzystania przez firmy generujące przychody do równowartości 250 tys. euro. Limit przychodów równy 250 tys. euro będzie przeliczany na złotówki na podstawie średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski  na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy. Należność będzie musiała trafić na konto fiskusa dopiero po tym, jak przedsiębiorca odbierze należność z dokonanej transakcji, ale nie później niż do dwóch lat od dnia wystawienia faktury lub do momentu likwidacji działalności gospodarczej.

PIT kasowy ma być preferencją dobrowolną. Przedsiębiorca będzie deklarować preferowaną formę rozliczania w formie oświadczenia składanego naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego. Oświadczenie będzie ważne także w następnych latach podatkowych, chyba że przedsiębiorca złoży odmienne oświadczenie. W przypadku, gdy właściciel firmy w trakcie roku przekroczy limit przychodów prawo do korzystania z kasowego PIT-u utraci w następnym roku podatkowym.

Możliwość wyboru kasowego PIT będą mieli przedsiębiorcy osiągający przychody z działalności gospodarczej opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach według skali podatkowej, IP BOX, podatkiem liniowym oraz przedsiębiorcy opłacający od przychodów z działalności gospodarczej zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Inne zapisy związane z wprowadzeniem kasowego PIT mówią między innymi o tym, że

  • w przypadku przedsiębiorstwa w spadku w przychodzie firmy uwzględnia się również przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przez zmarłego przedsiębiorcę (art. 1 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dalej Projekt),
  • kasowy PIT nie dotyczy firm, w których prowadzi się księgi rachunkowe (art. 1 Projektu).

Kasowy PIT – podstawa prawna

Nowelizacja będzie ogłoszona w ramach ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Będzie wprowadzać zmiany w dwóch ustawach:

  1. ustawie z dnia 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226, z późn. zm.), tzw. ustawie o PIT oraz
  2. ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540, z późn. zm.), tzw. ustawie o ryczałcie.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo