Kolejka do sanatorium jest z reguły długa. Obecnie średni czas oczekiwania na wyjazd wynosi aż 24 miesiące. Osoby, które czekają na leczenie sanatoryjne mogą sprawdzić kolejkę do sanatorium w udostępnionej przez NFZ wyszukiwarce internetowej. Podpowiadamy, jak krok po kroku wygląda uzyskanie skierowania do sanatorium i o czym należy pamiętać.
Pokaż więcej

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) podaje, że w obecnie na wizytę w sanatorium czeka się średnio 2 lata. Aktualny czas oczekiwania na wizytę w sanatorium można sprawdzić na stronie https://skierowania.nfz.gov.pl. Znajduje się tam udostępniona przez NFZ wyszukiwarka skierowań. By dowiedzieć się szczegółów na temat wyjazdu należy uzupełnić dwa pola. W pierwszym wpisujemy numer skierowania, a w drugim datę urodzenia w formacie RRRR-MM-DD (rok-miesiąc-dzień). Wyszukiwarka poda nam orientacyjny czas oczekiwania, liczbę osób w kolejce oczekujących, termin i miejsce leczenia, nazwę uzdrowiska i jego adres.

Kolejka do sanatorium – jak uzyskać skierowanie?

Aby otrzymać skierowanie do sanatorium należy w pierwszej kolejności udać się do swojego lekarza. Leczenie uzdrowiskowe jest bowiem kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jeżeli lekarz uzna, że należy kontynuować leczenie w sanatorium, wystawi nam skierowanie. Dokument należy następnie dostarczyć do NFZ właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań specjalistycznych, które zostały zlecone przez prowadzącego nas lekarza.

Po zarejestrowaniu w NFZ, skierowanie jest sprawdzane przez lekarza specjalistę w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Jeżeli lekarz wyda zgodę, w ciągu 14 dni zostaniemy poinformowani o tym listownie. W przypadku odmowy, skierowanie trafia z powrotem do lekarza prowadzącego, a o tym fakcie także jesteśmy informowani listownie. Co ważne, od decyzji odmownej nie ma odwołania.

Jeżeli zdarzy się sytuacja, która spowoduje że nie będziemy mogli wyjechać do sanatorium w wyznaczonym terminie, powinniśmy jak najszybciej powiadomić o tym NFZ. Do oryginału zwracanego skierowania powinniśmy dołączyć wówczas pisemne uzasadnienie, w którym wskażemy dlaczego nie możemy wyjechać w danym terminie i ewentualne dokumenty potwierdzające ten fakt. Jeżeli NFZ uzna nasze argumenty za wiarygodne, zaproponuje inny termin leczenia sanatoryjnego.

Nowe przepisy sanatoryjne

W lipcu 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące leczenia sanatoryjnego. Zgodnie z nimi, obecnie po kolejne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe można udać się do lekarza dopiero po 12 miesiącach od zakończenia poprzedniego leczenia sanatoryjnego. Nowelizacja zakłada też, że leczenie uzdrowiskowe można podjąć nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Zdaniem NFZ, nowe przepisy mają skrócić czas oczekiwania pacjentów na leczenie sanatoryjne.

Ponadto zmienił się też termin, w którym należy dostarczyć skierowanie do oddziału NFZ. Obecnie wynosi on 30 dni. Nowe przepisy zniosły też obowiązek ponownej weryfikacji skierowań po upływie 18 miesięcy od wystawienia dokumentu. Wynika to z faktu, że w większości przypadków na pobyt w sanatorium trzeba i tak czekać dłużej. Wcześniej większość osób musiała ponownie weryfikować skierowanie u lekarza.

Lekarz może wystawić nam skierowanie do szpitala lub sanatorium uzdrowiskowego. Leczenie trwa wówczas 21 dni w przypadku osób dorosłych i 27 dni w przypadku dzieci. Jeżeli dziecko przebywa w sanatorium, jego pobyt jest bezpłatny, natomiast w przypadku osób dorosłych pobyt w uzdrowisku jest częściowo płatny. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni i jest bezpłatny. Tyle samo trwa pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji, ale w tym przypadku pobyt jest częściowo odpłatny. Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci trwa od 6 do 18 dni.

Opłaty za leczenie sanatoryjne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mówi, że kuracjusz korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie. Osoby przebywające w sanatorium nie mogą ponosić wyższych opłat niż te wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

Dopłaty reguluje załącznik numer 2 do tego rozporządzenia. Uzależnione są one od rodzaju pokoju oraz terminu skierowania. Droższy jest pobyt w okresie od maja do września, oraz zakwaterowanie w pokojach jedno- lub dwuosobowych. Na przykład za pobyt w okresie od maja do września w pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego należy zapłacić nie więcej niż 9,3 zł dziennie, a w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym – 28,50 zł.

Do sanatorium może skierować nas też ZUS. Z tej opcji mogą skorzystać osoby, które są zagrożone utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że pacjent ją odzyska po rehabilitacji. W tym przypadku decyzję i skierowanie wydaje lekarz orzecznik. Na skierowanie czeka się do 8 tygodni. Rehabilitacja trwa 24 dni, ale może zostać wydłużona lub skrócona przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo