Wcześniejsza spłata kredytu to szansa na zmniejszenie bieżących wydatków oraz pomniejszenie kosztów zaciągniętego zobowiązania. Na Kapitalni.org wyjaśniamy w jakich warunkach warto to rozważyć, by zyskać możliwie najwięcej.
Pokaż więcej

Na czym polega nadpłata kredytu hipotecznego?

Jeśli decydujesz się na sfinansowanie zakupu nieruchomości kredytem hipotecznym zapewne wiesz, że udzielający go bank zażąda zapłaty za pożyczone środki. Oprócz pożyczonego kapitału musisz oddać umówione odsetki.

Nadpłata kredytu hipotecznego to częściowa spłata zadłużenia dokonywana powyżej regularnych rat kredytowych ustalonych w umowie hipotecznej. Jest to efektywny sposób na wcześniejsze zakończenie zadłużenia. Nadpłata to coś innego niż spłata kredytu hipotecznego. Ta ostania oznacza, że uregulowałeś wszystkie zobowiązania wobec banku i twoja umowa kredytowa jest zakończona.

Nadpłata kredytu - kapitał czy odsetki

Co do zasady, odpowiedź na pytanie czy opłaca się nadpłacać kredyt jest twierdząca. Nadpłacając zmniejszasz pożyczony kapitał, a to od niego są na bieżąco wyliczane odsetki kredytowe. Im więcej nadpłacisz, tym mniejsza będzie kwota bazowa, od której wyliczany jest zarobek banku.

Skrócenie okresu kredytowania a nadpłacanie kredytu hipotecznego

Zazwyczaj banki oferują dwie możliwości związane z nadpłatą kredytu. Możesz albo zmniejszyć wysokość bieżącej raty, albo skrócić czas trwania kredytu. Decydując się na pierwszą opcję zmniejszasz comiesięczne wydatki, korzystając zaś z opcji drugiej – obniżasz całkowity koszt kredytu. Często banki udostępniają na swoich stronach kalkulatory nadpłaty kredytu hipotecznego, które dają możliwość przygotowania kalkulacji dla konkretnego przypadku.

Kiedy najlepiej nadpłacać kredyt?

Przy nadpłacie kredytu, w pierwszej kolejności bank pobierze odsetki, które naliczyły się od ostatniej planowanej raty do dnia, w którym nastąpiła nadpłata. Przykładowo, jeśli wcześniejsza nadpłata kredytu obydwa się 6 dni od terminu płatności ostatniej raty, odsetki będą wyższe niż gdyby nadpłata odbyła się dzień po tym terminie. Jeśli nadpłacisz 10 tysięcy złotych, a naliczone do tej pory odsetki wynoszą 2 tysiące złotych to kapitał zostanie pomniejszony o 8 tysięcy złotych. Od takiej wartości kapitału (pomniejszonej o te 8 tysięcy zł) będą wyliczane kolejne odsetki. Innymi słowy, im bliżej terminu spłaty kolejnej raty następuje nadpłata, tym większa jej część pokryje naliczone odsetki. Jednocześnie rozliczenie które odbędzie się w kolejnej racie sprawi, że będzie ona składać się w większej części z kapitału, a w mniejszej części z odsetek, bo te zostały już nadpłacone.

Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Z opcji wcześniejszej spłaty kredytu warto skorzystać jeśli posiadasz nadwyżkę środków, które chcesz przeznaczysz na inwestycje lub gromadzenie oszczędności. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nadpłata kredytu (a w efekcie zmniejszenie jego kosztów) będzie najbardziej opłacalne, w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku ofertami. Warto jednak dobrze przemyśleć domowy budżet i ewentualne dodatkowe środki ułożyć tak, by zadbać o bezpieczeństwo finansowe. Na przykład nadpłata kredytu kosztem nieuregulowania bieżących zobowiązań nie jest dobrym rozwiązaniem, bo może narazić Cię na konsekwencje.

Ile wynosi prowizja za nadpłatę kredytu hipotecznego?

Nadpłata kredytu sprawdzi się także, gdy bank, w którym pożyczyłeś pieniądze nie pobierze prowizji za taką operację. Warto sprawdzić to już na etapie wyboru konkretnej oferty, a z pewnością przed dokonaniem zlecenia płatniczego. Może się zdarzyć, że prowizja będzie obowiązywać tylko przez konkretny czas (np. przez pierwsze 12 miesięcy od udzielenia kredytu hipotecznego). Co do zasady, gdy masz kredyt z oprocentowaniem stałym bank zazwyczaj nie pobiera prowizji. W przypadku oferty z oprocentowaniem zmiennym taka prowizja będzie wynosić do 3 procent i może być pobierana do 3 lat od wzięcia kredytu hipotecznego. Prawo do wcześniejszej spłaty, a więc również nadpłaty kredytu hipotecznego gwarantuje nam ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Rozważając wcześniejszą częściową spłatę swojego zobowiązania weź pod uwagę również opcję wakacji kredytowych. Miesiąc wolnego od regularnej spłaty kapitałowo-odsetkowej możesz przeznaczyć na nadpłatę samego kapitału w kwocie równej całej regularnej racie.

Nadpłata kredytu hipotecznego – podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. 2017 poz. 819) – link

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo