Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Aby go otrzymać, konieczne jest złożenie u pracodawcy podania o urlop wypoczynkowy. Jeżeli pracodawca je zaakceptuje, pracownik ma prawo udać się na urlop we wskazanym terminie. Poniżej zamieszczamy gotowy wzór podania o urlop wypoczynkowy.
Pokaż więcej

Kwestie dotyczące urlopów wypoczynkowych reguluje działu siódmy Kodeksy pracy (art. od 152 do 175). Zgodnie z tym aktem prawnym, każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Wymiar urlopu wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat i 26 dni w przypadku pracowników ze stażem powyżej 10 lat.

Jak złożyć podanie o urlop wypoczynkowy?

Kodeks stanowi, że pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Przepisy nie precyzują w jakiej formie pracownik powinien zgłosić się o urlop. W praktyce przyjęło się, że pracownik składa u pracodawcy podanie o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Złożenie podania nie jest jednoznaczne z udzieleniem urlopu. Pracodawca musi jeszcze wyrazić zgodę na to, by w określonym terminie pracownik mógł skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

Jakie elementy powinnien zawierać wniosek o urlop wypoczynkowy?

Podanie o urlop wypoczynkowy (wniosek o urlop wypoczynkowy) powinno zawierać imię i nazwisko pracownika, wraz z jego stanowiskiem oraz dane firmy – pracodawcy. Sama treść pisma może składać się w zasadzie z jednego zdania: Proszę o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego przysługującego za rok 2020 w okresie od ……………. do ……….., czyli ….. dni. Pod podaniem o urlop powinien znaleźć się podpis pracownika. Jeżeli pracownik chce wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy powinien to napisać w podaniu.

Podanie o urlop wypoczynkowy - gotowy wzór

(nazwisko i imię)                                                                                                                                            (miejscowość, data)

(stanowisko)

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      (dane pracodawcy)

Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi urlopu wypoczynkowego za rok 2020 r. w terminie od ………… do …………………, czyli …………… dni.

(podpis pracodawcy/osoby upoważnionej)                                                                                                (podpis pracownika)

5
/ 5
(liczba głosów: 
2
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Ok, rozumiem.