Podatek od kryptowalut to obowi膮zkowe 艣wiadczenie zwi膮zane z obrotem wirtualnymi 艣rodkami. W tym artykule na Kapitalni.org wyja艣niamy m.in. jak rozliczy膰 podatek od kryptowalut oraz kiedy trzeba go p艂aci膰.
Poka偶 wi臋cej

Ile wynosi podatek od kryptowalut?

Kryptowaluty s膮 opodatkowane podatkiem 19 procent od podstawy, czyli dochodu po odj臋ciu koszt贸w zwi膮zanych z jego uzyskaniem. Warto艣ci ulg i odlicze艅 podatkowych nie mog膮 by膰 odj臋te od kwoty podstawy opodatkowania. Przy rozliczaniu si臋 z fiskusem z transakcji kryptowalutowych, trzeba pami臋ta膰, 偶e wymiana jednej kryptowaluty na inn膮 nie stwarza obowi膮zku podatkowego. Sytuacja wygl膮da tak samo niezale偶nie od tego czy taka transakcja odbywa si臋 na gie艂dzie czy poza ni膮. Oznacza to, 偶e je艣li kto艣 kupi bitcoiny, a nast臋pnie wymieni je na inn膮 kryptowalut臋, to przych贸d nie powstaje.

Sprawa ma si臋 inaczej, je艣li podatnik dokona wymiany kryptowaluty na tradycyjne 艣rodki p艂atnicze - mo偶na to zrobi膰 na gie艂dzie, w kantorze czy na wolnym rynku. Wtedy powstaje przych贸d, od kt贸rego nale偶y odprowadzi膰 podatek. Podobnie, je艣li zap艂acimy kryptowalut膮 za towary lub us艂ugi - od takich transakcji tak偶e nale偶y odprowadzi膰 podatek od kryptowalut.

Kiedy nale偶y zap艂aci膰 podatek od kryptowalut?

Przepisy w kwestii terminu p艂atno艣ci podatku od kryptowalut m贸wi膮, 偶e nie ma konieczno艣ci op艂acania go w trakcie roku. Oznacza to, 偶e nie trzeba odprowadza膰 podatku natychmiast po sprzeda偶y waluty wirtualnej. Wszystkie rozliczenia podatk贸w od kryptowalut mog膮 odbywa膰 si臋 w deklaracji rocznej, w kt贸rej p艂aci si臋 podatek roczny od ca艂kowitego dochodu zwi膮zanego z transakcjami krypto.

To wa偶ne, poniewa偶 rynek kryptowalut zmienia si臋 dynamicznie, a podatek jest p艂acony od przychodu ze wszystkich transakcji. Pos艂u偶my si臋 przyk艂adem: dana osoba osi膮gn臋艂a doch贸d z handlu kryptowalutami w jednym miesi膮cu, a w innym odnotowa艂a koszty wy偶sze ni偶 doch贸d. W takim przypadku, w ko艅cowej deklaracji obecne b臋d膮 obie te transakcje. Je艣li ich wynikiem jest strata, nie trzeba p艂aci膰 podatku. Podatek od kryptowalut p艂aci si臋 od r贸偶nicy mi臋dzy wszystkimi transakcjami z kryptowalutami, kt贸re mia艂y miejsce w ci膮gu roku.

Jak zap艂aci膰 podatek od kryptowalut, czyli rozliczenie PIT 38

Temat kryptowalut zyskuje na popularno艣ci i wiele os贸b zadaje sobie pytania: czy trzeba p艂aci膰 podatek od kryptowalut, ile w Polsce wynosi podatek od kryptowalut i jak go zap艂aci膰 w praktyce? Podsumowuj膮c, od przychod贸w zwi膮zanych z kryptowalutami nale偶y zap艂aci膰 19 procent. Rozliczenie transakcji walutami wirtualnymi nale偶y zawrze膰 z zeznaniu PIT 38. To zeznanie trzeba z艂o偶y膰 w wersji elektronicznej lub papierowej, w urz臋dzie skarbowym w艂a艣ciwym ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania podatnika.

Jak obliczy膰 podatek od kryptowalut?

Je艣li chodzi o zasady rozliczania podatku od kryptowalut, s膮 one okre艣lone w ustawie o podatku dochodowym. Oznacza to, 偶e przych贸d z transakcji wirtualnych nale偶y traktowa膰 jako przych贸d z kapita艂贸w pieni臋偶nych. Ustalona jest stawka podatkowa dla transakcji kryptowalutowych i wynosi ona 19 procent uzyskanego dochodu, co pozwala na obliczenie jaki podatek od kryptowalut zap艂aci膰 trzeba w danym roku podatkowym. Nale偶y podkre艣li膰, 偶e dochodem jest r贸偶nica mi臋dzy sum膮 przychod贸w, jaka zosta艂a uzyskana z tytu艂u zbycia kryptowalut, a kosztami uzyskania przychodu. Innymi s艂owy, przych贸d uzyskany z zakupu kryptowalut mo偶e zosta膰 przez danego podatnika pomniejszony zar贸wno o wydatki jakie poni贸s艂 w zwi膮zku z nabyciem waluty wirtualnej, jak i koszty zwi膮zane z jej zbyciem. Tak jak pisali艣my wcze艣niej - w koszt zaliczy膰 mo偶na prowizj臋 po艣rednika zakupu, o ile te koszt s膮 prawid艂owo udokumentowane.

Wysoko艣膰 przychodu i data uzyskania przychodu z kryptowalut

Za dat臋, w kt贸rej dla podatnika powstaje przych贸d uznaje si臋 dat臋 wymiany kryptowaluty na gie艂dzie kryptowalut. Oznacza to, 偶e niezale偶nie czy 艣rodki pieni臋偶ne s膮 na rachunku wirtualnym czy na tradycyjnym rachunku bankowym podatnika, przych贸d powsta艂 w momencie wymiany kryptowaluty na pieni膮dze lub towary czy us艂ugi.

Co istotne z podatkowego punktu widzenia - w momencie uzyskania przychod贸w nie trzeba rozlicza膰 r贸偶nic kursowych. Kryptowaluty cz臋sto rozliczane s膮 w walutach obcych, a dopiero p贸藕niej zamienia na z艂ot贸wki. Zmiana waluty, przelicznik waluty przez bank lub przez gie艂d臋 nie generuje kosztu po stronie podatnika. Nie ma r贸wnie偶 znaczenia czy kryptowaluta pochodzi ze 艣rodk贸w zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej, czy te偶 nie.

Wysoko艣膰 kosztu i data poniesienia kosztu z kryptowalut

Przych贸d ze sprzeda偶y kryptowaluty mo偶e zosta膰 obni偶ony przez prawid艂owe rozliczenie koszt贸w zwi膮zanych z tym przychodem. Do takich koszt贸w zaliczamy

  • koszty nabycia kryptowaluty np. koszt nabycia, prowizja od po艣rednika sprzeda偶y. W przypadku nabycia pierwotnego mo偶na zaliczy膰 np. koszt pr膮du, cho膰 stanowiska urz臋d贸w podatkowych nie s膮 jasne w tej kwestii.聽 Mo偶na tak偶e odliczy膰 udokumentowane koszty kopania waluty, prowizji na kredyt s艂u偶膮cy do zakupy waluty, zakup abonamentu na gie艂dzie wirtualnych walut albo programy do jej obs艂ugi,
  • koszty zbycia kryptowaluty - np. koszt og艂oszenia sprzeda偶y, koszt porady prawnej zwi膮zany z przygotowaniem umowy sprzeda偶y, albo prowizja po艣rednika sprzeda偶y.

Koszty uzyskania przychod贸w s膮 potr膮cane w tym roku podatkowym, w kt贸rym zosta艂y poniesione, czyli na dzie艅 wystawienia faktury przez danego kontrahenta, wystawiania rachunku lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego transakcj臋, ewentualnie obci膮偶enia rachunku bankowego. Koszty zwi膮zane z transakcjami zwi膮zanymi z kryptowalutami trzeba wykaza膰 w zeznaniu rocznym nawet, je艣li nie zosta艂 w danym roku wygenerowany przych贸d.

Koszty z wymiany kryptowalut s膮 rozliczane na bie偶膮co i nie musz膮 by膰 艂膮czone z konkretnymi przychodami. Oznacza to, 偶e w ka偶dym roku mo偶emy kupowa膰 kryptowaluty i w przypadku powstania przychodu, zmniejsza膰 go o powstaj膮ce na bie偶膮co koszty.

Jak prawid艂owo wype艂ni膰 PIT 38?

Przychody z kryptowalut nale偶y wykaza膰 w formularzu PIT 38 w 藕r贸dle kapita艂y pieni臋偶ne. Przychody z kryptowalut nie mog膮 by膰 艂膮czone z innymi przychodami pieni臋偶nymi, nale偶y je wykaza膰 osobno. Podobnie jest z kosztami. Innymi s艂owy, zar贸wno przychody jak i koszty z kryptowalut mog膮 by膰 sumowane wy艂膮czenie z kosztami i przychodami z innych transakcji walutami wirtualnymi.

Zerowy przych贸d z kryptowalut a podatek

Nawet je艣li w danym roku przych贸d z kryptowalut wyni贸s艂 zero, warto wykaza膰 z zeznaniu rocznym koszty poniesione w danym roku rozliczeniowym. To umo偶liwi odliczenie ich w przysz艂o艣ci. Je艣li przych贸d wynosi zero, tyle samo wynosi doch贸d, zatem podatek nie zostanie potr膮cony. Je艣li jednak w kolejnym roku pojawi si臋 przych贸d, czyli dana waluta zostanie sprzedana z zyskiem, ten koszt b臋dzie mo偶na sobie odliczy膰 poprzez sumowanie dw贸ch p贸l w zeznaniu podatkowym, czyli koszty uzyskania przychod贸w poniesione w roku podatkowym oraz koszty uzyskania przychod贸w poniesione w poprzednim roku podatkowym.

Najcz臋艣ciej zadawane pytania

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo