Tzw. podatek od psa to lokalna opłata, z jaką muszą się liczyć posiadacze czworonogów. Jest ustalana na poziomie gminy więc może obowiązywać tylko w wybranych regionach Polski. Wyjaśniamy między innymi czym jest podatek od posiada psa, a także kto nie musi go płacić, niezależnie od tego, co ustali gmina.
Pokaż więcej

Podatek od posiadania psa

To jedna z lokalnych należności regulowanych przepisami prawa. Na dany rok kalendarzowy ustala go więc rada danej gminy. Zasada jest prosta: płacisz, jeśli posiadasz psa i nie spełniasz jednego z poniższych kryteriów. 

Opłata za posiadanie psa – zwolnienia

Kryteria pozwalające na zwolnienie z opłaty za posiadanie psa mają ścisły związek z liczbą posiadanych zwierząt. Podatek od zwierząt nie obciąży twoich domowych finansów, jeśli jesteś opiekunem jednego psa i posiadasz orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a twój pies jest psem asystującym, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo masz więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzisz gospodarstwo domowe. Jeśli masz więcej psów, a wciąż spełniasz te warunki – podatek od psa zapłacisz za drugiego i każdego kolejnego zwierzaka.

Sytuacja zmienia się, gdy płacisz podatek rolny od użytków rolnych o powierzchni większej niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy. Wtedy podatek od psa musisz uregulować dopiero za trzeciego i każdego kolejnego czworonoga.

Niektóre gminy premiują adopcję zwierząt i zwalniają z opłaty osoby, które wzięły psa ze schroniska, mają psy oznakowane chipem lub zwierzęta wysterylizowane. Takie dodatkowe zwolnienia będą wskazane na stronie internetowej lub w punkcie informacyjnym danej gminy. 

Poza powyższym z opłaty od posiada psa zwalnia się również członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności.

Podatek od posiadania psa – stawki 2023

Na poziomie krajowym ustalony jest górny limit opłaty za jednego psa. W 2023 roku podatek od psa może wynieść nie więcej niż 150.93 zł za jedno zwierzę. Jednak pamiętaj, że to cena maksymalna, a każda gmina ustala ją we własnym zakresie, trzymając się wskazanego górnego progu kwotowego. 

Przykładowo na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa widnieje, że podatek od psa w roku 2023 jest równy 36 złotych. Stawka nie uległa zmianie od dekady. Z kolei posiadacze psów mieszkający w Sopocie uiszczą podatek od posiadania psa w wysokości 84 zł. 

Nie brak jednak gmin, które rezygnują z pobierania opłaty, jaką jest podatek od zwierząt. Taką praktykę wprowadziły między innymi Warszawa, Gdańsk czy Gdynia.  

Podatek od psa 2024

Zgodnie z obwieszczeniem ministerialnym w sprawie górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych na następny rok, ulega podwyższeniu także górny próg stawki opłaty od posiadania psa. W 2024 roku wyniesie ona maksymalnie 173.57 zł. Oznacza to, że podatek od psa będzie objęty limitem opłaty wyższym o 22.64 zł od tegorocznego. 

Opłata od posiadania psa – kiedy płacić

Ustawodawca zostawia w tym zakresie autonomię jednostek samorządowych. Zasady, kiedy i jak opłata za posiadanie psa trafi do gminnej kasy to – podobnie jak wysokość opłaty - zagadnienie regulowanie na szczeblu lokalnym. Zazwyczaj płatności można dokonać osobiście w siedzibie gminy, przelewem lub u wskazanej przez gminę osoby (inkasenta). 

Podatek od psa – podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 70) - link
  • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P.2023.774) - link

Najczęściej zadawane pytania

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo