Rejestr zastrzeżeń to nowo planowana inicjatywa Ministerstwa Cyfryzacji, która umożliwi zabezpieczenie numeru PESEL. W efekcie może zwiększyć nasze bezpieczeństwo w sieci. Projekt jest przed fazą konsultacji społecznych.
Pokaż więcej

Rejestr zastrzeżeń – co to jest?

Rejestr zastrzeżeń ma zostać uruchomiony jako kolejna usługa aplikacji mObywatel. W ten sposób każdy użytkownik będzie mógł zwiększyć ochronę swoich danych z poziomu smartfonu lub przeglądarki internetowej, legitymując się podpisem kwalifikowanym lub za pomocą profilu zaufanego. W myśl wstępnych założeń, już dzień po dokonaniu zastrzeżenia numeru PESEL nie dojdzie do skutku żadna umowa z instytucją finansową. Usługa zastrzeżenia będzie bezpłatna.   

Rejestr zastrzeżeń w wersji offline

Rejestr będzie dostępny również dla osób, które z różnych przyczyn nie korzystają z aplikacji mObywatel. Procedura zastrzeżenia PESEL-u będzie wymagać podpisania stosownego wniosku, w obecności upoważnionego pracownika urzędu gminy. Przy tej okazji trzeba będzie okazać także dokument tożsamości.

PESEL zastrzeżony i co dalej?

Po zastrzeżeniu PESEL-u nie będzie możliwe zawarcie umowy z instytucjami, które zostaną objęte działaniem rejestru. W aktualnie planowanej wersji tej inicjatywy obowiązkiem weryfikacji tego czy PESEL został zastrzeżony zostaną objęte banki, firmy pożyczkowe, firmy oferujące kredyty konsumenckie, a także notariusze - w przypadku przygotowywania umów zbycia albo obciążenia nieruchomości. Możliwe, że w przyszłości w tym gronie znajdą się również firmy oferujące usługi telekomunikacyjne.

W przypadku, gdy dana firma nie wywiąże się z obowiązku sprawdzenia statusu zastrzeżenia, ustawodawca zakłada, że nie będzie mogła wnosić roszczeń w zakresie umów zawartych dzień po zgłoszeniu zastrzeżenia.

Rejestr zastrzeżeń – planowane konsultacje

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji Rejestr zastrzeżeń jest częścią projektu nowelizacji ustawy o ewidencji ludności oraz niektórych innych ustaw. Projekt ma trafić teraz do konsultacji więc w jego ostatecznym kształcie może nastąpić jeszcze wiele zmian.

PESEL zastrzeżony tylko na chwilę

Istotną cechą opisywanego narzędzia jest planowana wstępnie możliwość czasowego zastrzeżenia PESEL-u. To rozwiązanie prewencyjne, które umożliwi zabezpieczenie danych na wszelki wypadek aż do czasu, gdy obywatel zechce podpisać umowę na kredyt czy pożyczkę. W myśl wstępnych założeń procedura wycofania zastrzeżenia ma działać ze skutkiem od dnia następnego.

Program Bezpieczny PESEL już działa

Czekając na to, jaki kształt przyjmie rozwiązanie proponowane przez ministerstwo warto zapoznać się z zasadami działania bezpłatnego programu Bezpieczny PESEL, który już od 2017 roku umożliwia - także prewencyjne – zastrzeżenie numeru PESEL.

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo