Zakup samochodu wiąże się z koniecznością jego rejestracji. Rejestracja jest niezbędna do tego, by auto mogło zostać dopuszczone do ruchu drogowego. Procedura rejestracyjna różni się w zależności od tego, czy kupujemy samochód na rynku krajowym, czy sprowadzamy go z zagranicy. Z naszego poradnika dowiesz się, jak krok po kroku zarejestrować samochód w 2020 roku i ile to kosztuje.
Pokaż więcej

Rejestracji pojazdu dokonuje się w Wydziale Komunikacji w urzędzie miasta, urzędzie starostwa powiatowego lub urzędzie dzielnicy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania. By dokonać rejestracji należy udać się do urzędu – najlepiej rano – i pobrać numerek wskazujący miejsce w kolejce. Sama procedura rejestracji auta i wydanie tymczasowego dowodu zajmuje kilkanaście minut.

Rejestracja samochodu kupionego w Polsce

Czy trzeba zmieniać tablice rejestracyjne po zakupie auta? W większości przypadków, tak, choć istnieją pewne odstępstwa od tej reguły. Po zakupie samochodu mamy 30 dni na powiadomienie starosty o nabyciu pojazdu. Tyle samo czasu ma sprzedający na wyrejestrowanie auta. W trakcie pierwszej wizyty urzędnik wyda tzw. miękki dowód, naklejki na szybę i tablice rejestracyjne. Czas oczekiwania na dowód właściwy zajmuje do 30 dni. Tyle samo ważny jest miękki dowód rejestracyjny. Jeżeli z jakichś względów czas oczekiwania na dowód właściwy się wydłuży, autem nie będzie można poruszać się po drogach. Po odbiór dowodu rejestracyjnego należy ponownie udać się do urzędu.

Rejestracja samochodu bez zmiany tablic 2020

Konieczność zmiany tablic nie zachodzi, gdy samochód zarejestrowany był już wcześniej w tym samym powiecie. Koszt przerejestrowania auta wynosi w takim przypadku jedynie 81 złotych i zmienić trzeba wówczas jedynie dane osobowe właściciela pojazdu.

Dokumenty do rejestracji samochodu - co będzie potrzebne?

Pierwszym krokiem do rejestracji auta jest wypełnienie wniosku o rejestrację auta. We wniosku podajemy markę, model pojazdu oraz jego przeznaczenie, rok produkcji, numer identyfikacyjny VIN lub numer nadwozia, numer silnika, aktualny numer rejestracyjny oraz numer karty pojazdu. Do dokumentu należy dołączyć szereg załączników:

 • dowód własności pojazdu, lub dokument potwierdzający jego powierzenie (umowa kupna sprzedaży samochodu, umowa darowizny lub faktura),
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego (jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie ma aktualnego stempla od diagnosty),
 • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
 • dokument tożsamości (dowód osobisty), w przypadku firm: KRS, REGON lub wpis do CEiDG,
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne (w przypadku ich braku konieczne jest wypełnienie odpowiedniego zaświadczenia),
 • potwierdzenie dokonania opłat rejestracyjnych.


Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?

Rejestracja pojazdu używanego wiąże się z kosztami. Łącznie należy zapłacić 180,50 zł, na co składają się następujące opłaty:

 • opłata za dowód rejestracyjny, komplet znaków legislacyjnych, nalepka kontrolna na szybę – 85 zł,
 • opłata za pozwolenie czasowe – 13,50 zł,
 • opłata za tablice rejestracyjne standardowe – 80 zł,
 • opłaty ewidencyjne – 2 zł.Istnieje możliwość zamówienia tablic rejestracyjnych z własnym, pięcioznakowym napisem. Wówczas koszt rejestracji pojazdu wzrośnie o 1 000 zł. Jeżeli samochód nie musi zmieniać tablic rejestracyjnych, bo wcześniej zarejestrowany był w tym samym powiecie, wówczas koszt przerejestrowania samochodu będzie niższy i wyniesie 81 zł. Opłat można dokonać bezpośrednio w kasie urzędu lub przelewem, na przykład przez bankowość elektroniczną. Potwierdzenie dokonania opłat należy dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu (najpierw dokonujemy opłat, później składamy wniosek).

Oprócz wydziału komunikacji należy także odwiedzić urząd skarbowy. Obowiązkiem nabywcy jest opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2 proc. od wartości ceny auta. Celowe zaniżanie kwoty na umowie w celu pomniejszenia podatku, może nie przynieść zamierzonego skutku. Urzędnik porównuje bowiem średnią rynkową cenę pojazdu według własnych tabel statystycznych. Z obowiązku zapłaty podatku zwolnione są osoby, które kupują samochód od podmiotu wystawiającego fakturę VAT.

Rejestracja samochodu z zagranicy

W przypadku samochodu sprowadzanego z zagranicy pojawiają się dodatkowe formalności. Samochody pochodzące z krajów Unii Europejskiej są zwolnione z opłat celnych, ale w pozostałych przypadkach należy przejść przez odprawę celną i uregulować cło w ciągu pięciu dni od daty zakupu. Konieczne jest także opłacenie akcyzy, której koszt uzależniony jest od pojemności silnika:

 • 3,1 proc. wartości auta dla samochodów o pojemności silnika mniejszej niż 2 000 cm³,
 • 18,6 proc. dla samochodów o pojemności silnika powyżej 2 000 cm³.

Niezbędne będzie także przedstawienie dokumentów w języku polskim (dla samochodów spoza UE), co wiąże się z koniecznością ich przetłumaczenia. Koszt usługi u tłumacza przysięgłego nie powinien przekraczać 200 zł. Dodatkowym kosztem w przypadku auta sprowadzanego z zagranicy jest wydanie karty pojazdu, która kosztuje 75 zł. Urzędowy koszt rejestracji – poza akcyzą i tłumaczeniem – wyniesie 256 zł.

Rejestracja samochodu zabytkowego

W przypadku starych pojazdów istnieje możliwość ich zarejestrowania jako zabytek. Główną korzyścią płynącą z posiadania żółtych tablic rejestracyjnych – poza własną satysfakcją, jest zniesienie obowiązku dokonywania przeglądów technicznych co roku. Dodatkowo istnieje możliwość zawieszenia polisy OC, jeżeli pojazd jest nieużywany.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabytkiem może być samochód, który ma co najmniej 25 lat i od czasu zakończenia jego produkcji minęło już 15 lat. W praktyce uzyskanie żółtych tablic rejestracyjnych nie zawsze jest takie proste. Niektórzy konserwatorzy zabytków wymagają, by samochód miał co najmniej 30 lat, był oryginalny, bez znacznych zmian podwozia, układu kierowniczego, hamulcowego i silnika. Wynika z tego, że konserwator może odmówić rejestracji auta jako zabytek, nawet jeżeli pojazd ma 25 lat.

Żeby zarejestrować samochód jako zabytek należy wypełnić kartę ewidencyjną ruchomego zabytku techniki (tzw. białą kartę) i wniosek o wpisanie pojazdu do wojewódzkiej kartoteki ewidencji zabytków techniki. Dokumenty te składa się do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Białą kartę należy także przesłać do Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Do zarejestrowania samochodu, oprócz standardowego kompletu dokumentów potwierdzających m.in. własność, należy dołączyć protokół z oceny stanu technicznego i kopię decyzji wpisania auta do wojewódzkiej ewidencji pojazdów zabytkowych. W przypadku rejestracji auta zabytkowego koszty są wyższe – biała karta kosztuje od 250 do 450 zł, badanie techniczne 99 zł i rejestracja 205,50 zł.

Należy pamiętać, że w zabytkowym samochodzie nie można już dokonywać samodzielnych przeróbek (np. zamontować instalacji LGP, zmienić koloru nadwozia). Oryginalne muszą też pozostać jego podzespoły np. silnik czy skrzynia biegów. Obowiązkiem właściciela zabytkowego pojazdu jest także dbanie o jego stan techniczny.

Rejestracja samochodu w 2020 r. - jakie kary za złamanie przepisów?

6 sierpnia 2019 r. Prezydent podpisał znowelizowaną ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Akt ten dotyczy zmian w prawie o ruchu drogowym, które dotyczą rejestracji samochodów używanych. Zgodnie nowym zapisem, właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia. Ustawa przewiduje karę finansową za nieterminową rejestrację samochodu w wysokości od 200 do 1 000 zł.

Ważne!
W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce rejestracja pojazdów została wstrzymana do odwołania. Jeśli w tym okresie upłynie termin ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, to kary finansowe nie będą przyznawane. Formalności trzeba będzie jednak wypełnić w ciągu 14 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

2.4
/ 5
(liczba głosów: 
9
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo