Renty i emerytury to świadczenia, które raz do roku, zwykle od 1 marca, podlegają tzw. waloryzacji. W 2019 r. podwyżka emerytur wyniosła aż 3,26 proc. W bieżącym roku, emeryci także mogą liczyć na podwyżki. Zmienia się także sposób wyliczania podwyżek. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację. Co to dokładnie oznacza dla naszych portfeli? Jak przebiegła waloryzacja emerytur 2020?
Pokaż więcej

Waloryzacja rent i emerytur 2020 - minimum kwotowe

O tym o ile wzrośnie emerytura bądź renta, decyduje tzw. wskaźnik waloryzacji. Oblicza się go na podstawie ubiegłorocznego wzrostu płac oraz średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z poprzedniego roku kalendarzowego - mnożąc kwotę świadczenia przez ten wskaźnik.
Nowy program rządowy zmienił sposób wyliczania wysokości rent i emerytur w bieżącym roku. Co to dokładnie oznacza? Niższe świadczenia nie będą już podlegać waloryzacji procentowej. Zastąpi ją waloryzacja kwotowa. Dzięki temu wzrost ma być większy. Wprowadzona została również minimalna kwota podwyżki, czyli 70 złotych brutto.

Waloryzacja emerytur w 2020 roku

Osoby, które posiadają wyższe emerytury (od 2 200 zł brutto) nadal będą otrzymywać podwyżki według starych zasad, czyli zgodnie z waloryzacją procentową, która uwzględnia inflację i 20-procentowy wzrost płac. Dlaczego waloryzacja emerytur 2020 w ich przypadku pozostanie bez zmian? Ich podwyżki nadal będą bowiem większe niż 70 zł brutto, dlatego wprowadzenie minimalnej kwoty podwyżki, oznaczałoby dla nich stratę. Z tego też względu zasady waloryzacji zostaną zmienione tylko dla osób, które otrzymują emeryturę niższą niż 2 200 zł brutto.

Podwyżka emerytury 2020

Od marca 2020 najniższe świadczenie emerytalne będzie wynosić 1 200 zł brutto. Wraz z emeryturą minimalną wzrośnie także 13 emerytura, dla wszystkich uprawnionych. Co więcej, w przyszłym roku, rząd planuje wprowadzić 14 emeryturę dla osób z dochodem poniżej 2 900 zł brutto.

Waloryzacja rent i emerytur w 2020 roku - tabela

Emerytura brutto przed waloryzacją

Wskaźnik waloryzacji w 2020 r.

1239,12 zł (1046,92 zł)

            +70 zł brutto

1652,16 zł (1380,45 zł)

            + 70 zł brutto

2065,20 zł (1713,98 zł)

              70 zł brutto

2478,24 zł (2047,51 zł)

                  3,24%

2891,28 zł (3481,04 zł)

                  3,24%


Jak kształtowała się waloryzacja rent i emerytur w 2019 roku?

Jak wynika z danych przekazanych przez ZUS w marcu 2018 r. średnia emerytura mężczyzny wynosiła 2570 zł brutto, natomiast świadczenie wypłacane kobietom wynosiło 1550 zł. Poniżej przedstawiamy wartość świadczeń przed i po planowanej waloryzacji rent i emerytur w 2019 r.

Emerytura brutto przed waloryzacją

Wskaźnik waloryzacji w 2019 r.

Emerytura brutto (netto) po waloryzacji

1200 zł

3,26%

1239,12 zł (1046,92 zł)

1600 zł

3,26%

1652,16 zł (1380,45 zł)

2000 zł

3,26%

2065,20 zł (1713,98 zł)

2400 zł

3,26%

2478,24 zł (2047,51 zł)

2800 zł

3,26%

2891,28 zł (3481,04 zł)

0
/ 5
(liczba głosów: 
0
)
Twoja ocena

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo