Korzystasz z nielimitowanego dostępu do zasobów sieci internetowej? Jesteś w dobrym miejscu. W tym artykule na Kapitalni.org wyjaśniamy jak często można odliczyć internet od podatku oraz dla kogo dostępna jest ulga na internet.
Pokaż więcej

Ulga internetowa – co to jest 

Ulga na internet jest częścią polskiego systemu podatkowego, istniejącą od 2005 roku. Została szczegółowo opisana w ustawie o PIT. Ta preferencja pozwala zmniejszyć zobowiązania podatkowe i w efekcie wpłynąć na stan twoich domowych finansów. Z ulgi internetowej możesz skorzystać, o ile spełnisz określone w ustawie (i poniżej) warunki.  

Ulga na internet – dla kogo dostępna 

Odliczenie internetu od podatku jest świadczeniem dostępnym dla ciebie, o ile używasz sieci internetowej (stacjonarnej lub mobilnej), możesz udokumentować poniesione z tego tytułu koszty i osiągasz dochody, od których możesz je odliczyć. Ponadto, aby skorzystać z ulgi na internet musisz rozliczać się według skali podatkowej albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Innymi słowy ulga internetowa jest świadczeniem dla osób, których dane widnieją na rachunkach za internet. Jeżeli na przykład rachunki wystawione zostały na rodziców czy dziadków, to ich dzieci nie mogą skorzystać z odliczenia internetu od podatku. Nie ma znaczenia, czy z internetu korzystają w domu, czy np. w telefonie lub w kafejce internetowej. Warunek jest jeden – na rachunku za korzystanie z usługi muszą znajdować się dane osoby korzystającej z preferencji oraz wyszczególniona kwota za korzystanie z internetu. Jeżeli na przykład na rachunku znajduje się cena za pakiet, w skład którego wchodzi oprócz internetu także telewizja i telefon (jako jedna pozycja na rachunku), nie można dokonać odliczenia. 

Ważne, aby dokument potwierdzający korzystanie z internetu zawierał następujące dane: 

  • Informacje identyfikujące nabywcę i sprzedawcę 
  • Rodzaj zakupionej usługi (internet) 
  • Kwotę zapłaty 

W praktyce ostatni z punktów oznacza, że podatnik musi udokumentować opłatę za skorzystanie z usługi. Może to być adnotacja, że wpłaty dokonano gotówką w kasie lub załączone potwierdzenie wykonania przelewu. W tytule przelewu powinna znajdować się informacja, że płatność dotyczy usługi korzystania z internetu za dany miesiąc. 

Ulga na internet – czego NIE obejmuje 

Ulga internetowa nie może być wykorzystana na wydatki związane z zakupem sprzętu, instalacją czy opłatą aktywacyjną (gdyż jest to koszt za możliwość korzystania, nie zaś za samo korzystanie z internetu). 

Przykładowo, dostawca mediów wystawia rachunek lub fakturę za internet w kwocie 150 zł, z czego 100 zł to koszt instalacji, a 50 zł to koszt korzystania z internetu. Ulga internetowa może być zastosowana do kwoty 50 zł. 

Ulga na internet – kiedy jeszcze NIE można zastosować? 

  • nie mógł zostać zaliczony przez Ciebie do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostać odliczony przez Ciebie od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie został Tobie zwrócony w jakiejkolwiek formie - w przypadku gdy odliczenia dokonujesz od dochodu, opodatkowanego na zasadach ogólnych. 
  • nie został odliczony od dochodu lub nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów albo nie został Tobie zwrócony w jakiejkolwiek formie - w przypadku gdy odliczenia dokonujesz od przychodu, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 

Ulga na internet – jak często można odliczyć od podatku 

Odpowiedź na pytanie, jak często można odliczyć internet od podatku brzmi: maksymalnie przez dwa następujące po sobie lata podatkowe.  

Możesz to zrobić pod warunkiem, że wcześniej nie korzystałeś z tej preferencji. Jeżeli skorzystałeś z ulgi np. w latach 2020 i 2021, to odliczenie już ci nie przysługuje. Jeśli dopiero planujesz skorzystać z ulgi na internet pamiętaj, że możesz zrobić to tylko przez dwa następujące po sobie lata – czyli na przykład rozliczyć internet za rok 2023 i 2024.  

Ulga na internet nie może być rozdzielana na odległe od siebie lata 

Przykładowo, nie możesz odliczyć kosztów dostępu do internetu za rok 2021 i rok 2023 

Ulga na internet – limity  

Odliczenie internetu od podatku przysługuje w kwocie nieprzekraczającej 760 zł za dany rok podatkowy. Swoje zobowiązania zmniejszasz o faktycznie poniesione koszty, ale ich suma roczna nie można przekraczać wskazanej powyżej limitu.  

Ulga na internet dla małżonków 

Jeśli umowę na korzystanie z internetu zawarło wspólnie kilka osób (np. żona i mąż) i opłacone faktury VAT, dokumentujące poniesienie wydatków z tego tytułu, zostały wystawione na ich imiona i nazwiska, wówczas każdej z tych osób przysługuje prawo do ulgi internetowej w ramach odrębnego limitu. Limit 760 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków - łącznie mogą oni od dochodu odliczyć 1.520 zł. Jeżeli na umowie o usługi dostępu do internetu małżonkowie wpisani są razem jako odbiorcy tej usługi, ale jeden z małżonków skorzystał już z ulgi w dwóch następujących po sobie latach, to odliczenie w pełnej kwocie przysługuje jedynie drugiemu małżonkowi – temu, który nie skorzystał do tej pory z ulgi. 

Jeśli faktura albo rachunek zostały wystawione na oboje małżonków, a zapłata pochodzi ze środków w ramach wspólności majątkowej, to z ulgi na internet mogą skorzystać z odliczenia w dowolnej proporcji, oczywiście w ramach obowiązującego limitu na osobę, tj. max 760 zł (na każdego małżonka). 

Jeśli faktura lub rachunek zostały wystawione na jednego z małżonków, a zostały opłacone z konta drugiego, pierwszy małżonek może skorzystać z ulgi na internet, gdy istnieje między nimi wspólność majątkowa. 

Jak odliczyć internet od podatku 2023? 

Z ulgi na internet mogą skorzystać jedynie osoby, które składają zeznania podatkowe PIT-36, PIT- 37 lub PIT-28. Aby zgłosić ten zamiar musisz dołączyć do swojego zeznania formularz PIT/O, w którym znajdą się szczegółowe informacje o odliczeniach. Zasady i limity ulgi na internet są takie same w roku 2023, jak w roku ubiegłym. 

Ulga na internet - podstawa prawna 

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350) - link 
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 1998 nr 144 poz. 930) - link

Nasi Partnerzy

logo
logo
logo